Info Panel
Početna  /  1517  /  listopad

Marko Marulić (18. kolovoza 1450. – 5. siječnja 1524.)

Marko Marulić rodio se 18. kolovoza 1450. u Splitu, kao najstariji od šest sinova i dviju kćeri Nikole Pečenića de Marulis i Dobrice rođene Alberti. Oba mu roditelja bijahu pripadnici uglednih plemićkih obitelji. …

1450 Pročitaj više →

Humanističko obrazovanje u Splitu

Marulić 1460-ih pohađa splitsku humanističku školu koju je vodio talijanski humanist Tideo Acciarini (Tydeus Acciarinus). Ostali su mu splitski učitelji bili Nicola da Capua (Colla Firmianus) i Girolamo Genesio (Hieronymus …

1460 Pročitaj više →

Latinska pjesma “Epitaf Jurja i Perine”

Godine 1464. ili 1465. nastaje latinska pjesma Epitaf Jurja i Perine (Epitaphium Gorgii et Perinę), za koju je Marulić kasnije zabilježio da ju je sastavio dok je još pohađao školu svojeg učitelja Tidea …

1464 Pročitaj više →

Pismo šibenskom pjesniku Jurju Šižgoriću

Godine 1465. ili 1466. Marulić piše pismo na latinskome šibenskom humanističkom pjesniku Jurju Šižgoriću, u kojem mu izražava svoje divljenje i uspoređuje ga sa slavnim rimskim elegičarima – Ovidijem, Propercijem i …

1465 Pročitaj više →

Studij – oko 1468.-1474.

Pretpostavlja se da otprilike u razdoblju oko 1468.-1474. Marulić boravi izvan Splita na studiju. Pomišljalo se da je studirao pravo u Padovi, no o tome, kao ni o Marulićevu studiju …

1468 Pročitaj više →

Govor u pohvalu dužda Nikole Marcella

Godine 1473. ili 1474. »na opće divljenje« – kako u latinski pisanom Životu Marka Marulića Splićanina ističe njegov prijatelj Frane Božićević (Francisus Natalis) – “održao je prekrasan govor u pohvalu prevedroga …

1473 Pročitaj više →

Marulić egzaminator

Dana 16. lipnja 1474. ser Marcus Pecinich obnaša dužnost egzaminatora, tj. ispitivača i ovjerovitelja notarskih spisa (u najranijoj dobi koju je za takvu službu dopuštao Splitski statut).

1474 Pročitaj više →

Prvo Marulićevo djelo objavljeno tiskom

Marulić je jedan od autora iz prve hrvatske pjesničke inkunabule.  U Mlecima je 1477. tiskana zbirka Jurja Šižgorića Elegiarum et carminum libri tres. Riječ je o najstarijoj hrvatskoj pjesničkoj inkunabuli Tri knjige elegija …

1477 Pročitaj više →

Marulićevo sudjelovanje u javnom životu splitske komune

U arhivskim dokumentima u nekoliko je navrata zabilježeno da Marulić obavlja službu egzaminatora. I poslije se u dokumentima višekratno spominje njegovo sudjelovanje u javnom životu splitske komune: bio je počasni …

1478 Pročitaj više →

Zastupnik splitskih plemića

Marko Marulić i kanonik Jerolim Cipiko 21. ožujka 1480. odabrani su za zastupnike dvojice splitskih plemića koji su splitskom nadbiskupu Giovanniju (Zanettinu) Dacreu bili posudili svoju srebrninu, koju ovaj pri …

1480 Pročitaj više →

“Ser Marcus Pecenich”

Zabilježeno je da 16. studenoga 1481. ser Marcus Pecenich vozi na prodaju u Mletke, u lađi Petra Tartalića, smokve, vino i bale sukna za bojenje, a 7. siječnja 1482. vozi na prodaju …

1481 Pročitaj više →

Marulić u zatvoru

U arhivskim zapisima zabilježeno je da se Marko Marulić 3. listopada 1482. nalazi zatvoren u kuli mletačkoga kaštela u Splitu. Njegova braća Šimun i Aleksandar, zajedno s Karlom Martinuševićem, mole …

1482 Pročitaj više →

Smrt brata Šimuna

Možda u razdoblje od 1485. do 1490. treba datirati smrt Marulićeva brata Šimuna; prema Frani Božićeviću, Marulića je ta smrt duboko pogodila: »Sve do smrti predragoga brata Šimuna dosta je …

1485 Pročitaj više →

Pjesma posvećenu Maruliću

U razdoblju od 1487. do 1489. u splitskoj komunalnoj školi kao učitelj djeluje talijanski humanist i pjesnik Bartolomeo Merula; u čast Maruliću on je napisao pjesničku pohvalnicu koja započinje stihom: …

1487 Pročitaj više →

Marulićevi komentari i zabilješke – oko 1490.-1510.

U razdoblju od oko 1490. do 1510. Marulić upisuje razne zabilješke u glasoviti trogirski kodeks Petronija, koji jedini čuva tekst Trimalhionove gozbe (rukopis je tada očito bio u Marulićevu vlasništvu; danas se …

1490 Pročitaj više →

“Molitva suprotiva Turkom” – između 1493. i 1500.

Pretpostavlja se da se nastanak Molitve suprotiva Turkom može datirati u razdoblje između 1493. i 1500. – nakon Krbavske bitke, a prije pisanja Judite.   Ilustracija iz djela: Marulić, Marko. Hrvatski stihovi …

1493 Pročitaj više →

Pismo Marku Prodiću

Dana 10. svibnja 1496. Marulić piše pismo na latinskome bračkom svećeniku Marku Prodiću, prijatelju još od školskih dana. Taj kratki sastavak važan je iz dva razloga: Marulić posvjedočuje kako i …

1496 Pročitaj više →

“Upućivanje u čestit život po primjerima svetaca” – oko 1496.–1499.

U razdoblju od oko 1496. do 1499. Marulić piše Upućivanje u čestit život po primjerima svetaca (De institutione bene vivendi per exempla sanctorum).

1496 Pročitaj više →

Prijevod “Od naslidovan’ja Isukarstova”

Dana 20. lipnja 1500. Marulić je dovršio Od naslidovan’ja Isukarstova, hrvatski prijevod djela De imitatione Christi Ivana Gersona (tj. Tome Kempenca). U kolofonu na latinskom jeziku naveo je da je prijevod izradio »na …

1500 Pročitaj više →

Oporuka i hodočašće u Rim

Dana 25. rujna 1500. Marulić je predao u splitskoj gradskoj kancelariji svoju oporuku, tekst koje je izgubljen. Po nekim naznakama razlog pisanja oporuke mogao je biti odlazak na hodočašće u …

1500 Pročitaj više →

“Judita”

Dana 22. travnja 1501. Marulić je dovršio Juditu (to je nadnevak posvetne poslanice don Dujmu Balistriliću, splitskom kanoniku i Marulićevu krsnom kumu). Dana 19. srpnja 1501. piše pismo na talijanskome splitskom …

1501 Pročitaj više →

Rasprava o približavanju Osmanlija

»Razmišljajući u sebi o tlačenju što ga nevjernici provode nad kršćanima i nastojeći mu dokučiti uzrok«, Marulić je o tome sastavio kratku raspravu na talijanskom, koju šalje Jerolimu Cipiku kao …

1501 Pročitaj više →

Pisma Jerolimu Cipiku

Dana 26. srpnja 1501. Marulić piše pismo na talijanskome Jerolimu Cipiku, u kojem javlja da mu je umro i brat Petar. Dana 2. studenoga 1501. piše još jedno pismo na …

1501 Pročitaj više →

Pismo Jakovu Grasolariju

Dana 3. ožujka 1502. Marulić piše pismo na latinskom Jakovu Grasolariju, kanoniku i vikaru mletačke bazilike sv. Marka te kancelaru Senata; u prvoj polovici pisma (koje je odgovor na nesačuvano …

1502 Pročitaj više →

Marulić piše “Tumač uz natpise starih” – oko 1503.-1510.

Od oko 1503. do 1510. Marulić piše Tumač uz natpise starih (In epigrammata priscorum commentarius). Djelo je posvetio Dmini Papaliću, na čiju molbu ga je i napisao. Autograf se čuva u knjižnici …

1503 Pročitaj više →

Tiskano izdanje “Upućivanje u čestit život po primjerima svetaca”

Dana 10. veljače 1507. u Mlecima izlazi prvo poznato izdanje Upućivanja u čestit život po primjerima svetaca (De institutione bene vivendi per exempla sanctorum) (datacija u knjizi navedena je more …

1507 Pročitaj više →

Marcus Marulus Spalatensis De institutione bene vivendi per exempla sanctorum

Naslov: Marcus Marulus Spalatensis De institutione bene vivendi per exempla sanctorum ; M. Maruli Carmen de doctrina Domini nostri Iesu Christi pendentis in cruce. Reverendo in [Christo] patri Hieronymo Cippico Diuini …

1507 Pročitaj više →

“Život svetog Jeronima”

Malo prije 4. travnja 1507. Marulić je dovršio Život svetog Jeronima (Vita diui Hieronymi). Svečevu životopisu pridodao je polemičku raspravu o njegovu podrijetlu: Protiv onih koji tvrde da je sveti Jeronim bio Italac (In …

1507 Pročitaj više →

“O nasljedovanju Krista”

Marulić 1507. i 1508. piše O nasljedovanju Krista (De imitatione Christi). Taj spis, koji je izgubljen, Marulić kao dovršen spominje u pismu Jakovu Grasolariju od 25. kolovoza nepoznate godine. Posvetio ga …

1507 Pročitaj više →

“Pitanja obaju Zavjeta”

U razdoblju od oko 1507. do 1510. Marulić piše Pitanja obaju Zavjeta (Quęstiones utriusque Testamenti). Djelo je izgubljeno.

1507 Pročitaj više →

Epitaf Žarku Dražojeviću

Marulić je 1508. napisao latinski epitaf Žarku Dražojeviću, velikom knezu i vojvodi poljičkom, koji je poginuo 15. siječnja 1508. u turskoj zasjedi.   

1508 Pročitaj više →

Boravak na Šolti

U razdoblju od 1509. do 1511. Marulić boravi na Šolti. »Radi mirnijega života sklonio se gotovo već kao šezdesetogodišnjak na otok Šoltu […] Tu je dvije godine boravio u nekom …

1509 Pročitaj više →

Marci Maruli Quinquaginta parabole

Naslov: Marci Maruli Quinquaginta parabole Autor: Marulić, Marko (18. 8. 1450.–5. 1. 1524.) Impresum: [Venetiis : Franciscus Lucensis, 1510 ili 1517?]. Materijalni opis: 31, [1] list ; 16° (16 cm). Jezik: latinski Mjesto izdavanja: Venecija Pristup: Digitalne …

1510 Pročitaj više →

Prvo izdanje “Pedeset priča”

Pretpostavlja se da iz 1510. godine potječe prvo izdanje Pedeset priča (Quinquaginta parabolę). U knjizi nije naznačena godina, pa se izdanje datira po posveti Tomi Nigeru, koja nosi nadnevak 22. kolovoza 1510.

1510 Pročitaj više →

“Davidijada”

U razdoblju od 1510. do 1517. Marulić piše latinski ep Davidijada (Dauidias). Djelo je posvetio kardinalu, biskupu Porta i patrijarhu Akvileje Domenicu Grimaniju (1461–1523).

1510 Pročitaj više →

“Psihologija, o naravi ljudske duše” 

Negdje u razdoblju od 1510. do 1517. nastaje djelo Psihologija, o naravi ljudske duše (Psichiologia de ratione animę humanę). U tom naslovu prvi se put u povijesti pojavljuje riječ »psihologija«, pa …

1510 Pročitaj više →

“Djela dalmatinskih i hrvatskih kraljeva”

Pod naslovom Djela dalmatinskih i hrvatskih kraljeva (Regum Delmatię atque Croatię gesta) preveo je Marulić na latinski tzv. Hrvatsku kroniku, tj. hrvatsku redakciju latinski pisanoga Ljetopisa popa Dukljanina. Tu kraću, glagoljicom ili bosančicom pisanu …

1511 Pročitaj više →

Prepjev Petrarcine kancone

Godine 1511., ili nedugo prije, Marulić je na latinski prepjevao Petrarcinu kanconu Vergine bella (Kanconijer, CCCLXVI); prepjev, sastavljen u elegijskim distisima, nosi naslov Blaženoj Djevici (Ad Virginem beatam). Načinio ga je na molbu Jerolima Papalića, kojemu …

1511 Pročitaj više →

Marci Maruli Spalatensis Benevivendi instituta

Naslov: Marci Maruli Spalatensis Benevivendi instituta typo Sanctorum salutariumque doctrinarum congesta, littera iam pridem recentiore calocographata & lima correctionis ferventiori castigata. Calce tamen huius omnium dictorum/sententiarum, sententiae alphabetico ordine registraliter epilogatae. …

1513 Pročitaj više →

Novo izdanje “Institucije”

U Baselu 6. ožujka 1513. izlazi novo, raskošno opremljeno izdanje Institucije.  Iste godine Marulić konačno oblikuje rukopis Vita diui Hieronymi, dodajući mu na početku stihovanu molitvu za papu Leona X.

1513 Pročitaj više →

“Pjesma o pouci Gospodina našega Isusa Krista koji visi na križu”

Godine 1514. u Erfurtu izlazi samostalno izdanje Pjesme o pouci Gospodina našega Isusa Krista koji visi na križu (Carmen de doctrina Domini nostri Iesu Christi pendentis in cruce). Pjesma je prethodno bila tiskana …

1514 Pročitaj više →

Pisma Jakovu Grasolariju

Marulić 25. kolovoza [1514.?] (bez naznake godine) piše pismo na latinskome Jakovu Grasolariju, uz koje mu šalje »svoja razmišljanja kojima je naslov O nasljedovanju Krista«, te ga moli neka se …

1514 Pročitaj više →

Dvije poslanice Katarini Obirtić

Naslov: Dvije poslanice Katarini Obirtić Autor: Marulić, Marko (18. 8. 1450.–5. 1. 1524.) Vrijeme: 16. stoljeće Materijalni opis: 10 listova ; 22 x 15 cm. Jezik: hrvatski Pristup: Digitalne zbirke NSK

1515 Pročitaj više →

Izdanje “Evanđelistara”

U svibnju 1516. u Mlecima izlazi Evanđelistar (Evangelistarium). Djelo je Marulić posvetio Francescu Consortiju iz Lucce. To je prvo pouzdano utvrđeno izdanje, no postoje nepotvrđeni podaci o izdanjima iz 1487. (u Reggiu), 1500. …

1516 Pročitaj više →

Marci Maruli Spalatensis Evangelistarium

Naslov: Marci Maruli Spalatensis Evangelistarium Autor: Marulić, Marko (18. 8. 1450.–5. 1. 1524.) Impresum: [Venetiis : industria ac summa diligentia Francisci de consortibus Lucensis … impensis Melchioris Sessae, MDXVI mense Maio]. Materijalni opis: [6], …

1516 Pročitaj više →

“Tužen’je grada Jerozolima”

Marulić 1517. piše Tužen’je grada Jerozolima.   Ilustracija iz djela: Marulić, Marko. Hrvatski stihovi i proza / priredio i transkribirao Bratislav Lučin. Zagreb : Matica hrvatska, 2018. (Stoljeća hrvatske književnosti, …

1517 Pročitaj više →

“Sažeti prikaz slavnih muževa Starog zavjeta”

Godina 1517. i 1518. Marulić piše Sažeti prikaz slavnih muževa Starog zavjeta (De Veteris Instrumenti uiris illustribus commentarium).

1517 Pročitaj više →

Novo izdanje “Pedeset priča”

U Mlecima 18. veljače 1518.  izlazi novo izdanje Pedeset priča (Quinquaginta parabolę) (u knjizi je more Veneto označen isti nadnevak 1517. godine). Dana 26. studenoga 1518. knez i kapetan Splita Franjo Celsi, javljajući …

1518 Pročitaj više →

“O poroku škrtosti i preziranju bogatstva te o vrlini darežljivosti”

Oko 1518. i 1519. Marulić piše raspravu O poroku škrtosti i preziranju bogatstva te o vrlini darežljivosti (De uitio auaritię diuitiisque contemnendis liberalitatisque uirtute). Djelo je izgubljeno.

1518 Pročitaj više →

Novo izdanje “Evanđelistara”

U Baselu 2. travnja 1519. izlazi novo izdanje Evanđelistara.

1519 Pročitaj više →

Evangelistarium Marci Maruli Spalatensis .. : opus vere evangelicum cultissimoque adornatum sermone : sub Fidei, Spei et Charitatis titulis : in septem partitu[m] libros

Naslov: Evangelistarium Marci Maruli Spalatensis … : opus vere evangelicum cultissimoque adornatum sermone : sub Fidei, Spei et Charitatis titulis : in septem partitu[m] libros. Impresum: Apud inclytam Basileam : …

1519 Pročitaj više →

Tiskana knjiga “O poniznosti i slavi Kristovoj”

U Mlecima 20. srpnja 1519. izlazi O poniznosti i slavi Kristovoj (De humilitate et gloria Christi). Posveta mletačkom senatoru Augustinu Muli datirana je 21. ožujka 1518. Prema nepotvrđenim podacima De humilitate je možda objavljeno …

1519 Pročitaj više →

De humilitate et gloria Christi

Naslov: De humilitate et gloria Christi / Marci Maruli opus. Impresum: [Impressit Venetiis : Bernardinus de Vitalib[us] Venetus, MDXIX die XX. Julii] [1519]. Materijalni opis: [288] listova : ilustr. ; 16° (16 cm). …

1519 Pročitaj više →

“Dijalog o Herkulu, kojega su nadvisili Kristovi štovatelji”

Godine 1519. ili 1520. Marulić piše Dijalog o Herkulu, kojega su nadvisili Kristovi štovatelji (Dialogus de Hercule a Christicolis superato). U posvetnoj poslanici Tomi Nigeru iskazuje svoje divljenje djelima Erazma Roterdamskoga, što mu …

1519 Pročitaj više →

Smrt brata Valerija

Marulićev brat Valerije umire 8. kolovoza 1520. Frane Božićević piše Maruliću utješnu pjesničku poslanicu, a Marulić se u svojem odgovoru, tugujući zbog gubitka brata, ujedno žali kako je sada sva …

1520 Pročitaj više →

Propovijed “O Kristovu posljednjem sudu”

Oko 1520.–1521. Marulić piše propovijed O Kristovu posljednjem sudu (De ultimo Christi iudicio).

1520 Pročitaj više →

Oporuka

Dana 14. lipnja 1521. Marulić sastavlja oporuku, kojoj pridodaje i vlastoručno sastavljen popis knjiga svoje knjižnice.

1521 Pročitaj više →

Prvo izdanje “Judite”

Prvo izdanje Judite tiskano je u Mlecima 13. kolovoza 1521. Djelo je Marulić posvetio svojemu krsnom kumu don Dujmu Balistriliću. U posveti “popu i parmanciru splickomu”, Marulić piše: “… privraćajući ja pisima …

1521 Pročitaj više →

“O miru Italije” – oko 1521.-1524.

Vjerojatno u razdoblju od 1521. do 1524. Marulić piše ep O miru Italije (De pace Italię carmen heroicum). Djelo je izgubljeno.

1521 Pročitaj više →

“Poslanica papi Hadrijanu VI.”

Marulić je 3. travnja 1522. dovršio Poslanicu papi Hadrijanu VI. (Epistola ad Adrianum VI. Pontificem Maximum). Djelo je Marulić posvetio kotorskom dominikancu i profesoru teologije Dominiku Bući, na čiji ga …

1522 Pročitaj više →

Epistola domini Marci Maruli Spalatensis ad Adrianum VI.

Naslov: Epistola domini Marci Maruli Spalatensis ad Adrianum VI. pont. max. de calamitatibus occurrentibus et exhortatio ad communem omnium christianorum unionem et pacem. Autor: Marulić, Marko (18. 8. 1450.–5. 1. 1524.) Impresum: Impressa …

1522 Pročitaj više →

Libar Marca Marula Splichianina uchom se vsdarsi Istoria sfete vdouice Judit u versih haruacchi slosena

Naslov: Libar Marca Marula Splichianina uchom se vsdarsi Istoria sfete vdouice Judit u versih haruacchi slosena : chacho ona vbi voivodu Olopherna posridu voische gnegoue: i oslodobi [!] puch israelschi od …

1522 Pročitaj više →

Drugo izdanje “Judite”

Drugo izdanje Judite izlazi u Mlecima 30. svibnja 1522.

1522 Pročitaj više →

Treće izdanje “Judite”

Dana 29. siječnja 1523. u Mlecima izlazi treće izdanje Judite (u knjizi je more Veneto označen isti nadnevak 1522. godine).

1523 Pročitaj više →

Pjesnička čestitka papi Klementu VII.

Krajem studenoga ili u prosincu 1523. Marulić piše pjesničku čestitku novom papi Klementu VII. (izabran 19. studenoga 1523.), s pozivom da ujedini kršćane radi otpora osmanlijskom nadiranju. Izvor fotografije: Hrvatska …

1523 Pročitaj više →

Marulićev odlazak

Marulić umire u Splitu 5. siječnja 1524. Prema oporučnoj želji, pokopan je u crkvi sv. Frane. Nadgrobna ploča s obiteljskim grbom i natpisom obnovljena je krajem 16. stoljeća. Latinski natpis …

1524 Pročitaj više →

Liber Marci Maruli Spalatensis de laudibus Herculis

Naslov: Liber Marci Maruli Spalatensis de laudibus Herculis, interlocutores poeta et theologus Autor: Marulić, Marko (18. 8. 1450.–5. 1. 1524.) Impresum: [Impressum Venetiis : p. Bernardinum de Vitalibus venetum, anno Domini MDXXIIII die …

1524 Pročitaj više →

Evangelistarium Marci Maruli Spalaten.

Naslov: Evangelistarium Marci Maruli Spalaten. : opus vere evangelicum sub fidei, spei et charitatis titulis in septem libros partitum. Accessit huic, propter idem fere argumentum Meginhardi viri undecunque doctiss. ad …

1529 Pročitaj više →

Marci Maruli Quinquaginta parabolae

Naslov: Marci Maruli Quinquaginta parabolae. Autor: Marulić, Marko (18. 8. 1450.–5. 1. 1524.) Impresum: Coloniae : apud Ioannem Gymnicum, MDXXIX mense Septembri [1529]. Materijalni opis: 29, [1] list : tiskano obostrano …

1529 Pročitaj više →

De institutione bene beateque

Naslov: … De institutione bene beateq/ue/ uiuendi libri sex, … Autor: Marulić, Marko (18. 8. 1450.–5. 1. 1524.) Impresum: Coloniae : Ex officina Eucharij Ceruicorni, 1530. Materijalni opis: 863 pag. ; 8o. Jezik: latinski Mjesto …

1530 Pročitaj više →

Marci Maruli Opus de religiose vivendi institutione per exempla

Naslov: Marci Maruli Opus de religiose vivendi institutione per exempla, ex veteri novoque testamento collecta: ex autoribus quoque divo Hieronymo presbytero, beato Gregorio Pont. Max. Eusebio Caesarien/sis/ episcopo, Iohanne Cassiano eremita, …

1531 Pročitaj više →

Evangelistarium M. Maruli Spalaten.

Naslov: Evangelistarium M. Maruli Spalaten. : opus vere eua[n]gelicum, sub fidei, spei et charitatis titulis in septem libros partitum. Accesit huic … Meginhardi viri undecunque doctiss. ad dominu[m] Guntheru[m] De fide, …

1532 Pročitaj više →

Evangelistarium M. Maruli Spalaten. opus vere evangelicum

Naslov: Evangelistarium M. Maruli Spalaten. opus vere evangelicum, sub fidei, spei et charitatis titulis in septem libros partitum : accessit huic, propter idem fere argumentum Meginhardi viri undecunque doctiss. ad dominum …

1532 Pročitaj više →

Mar. Maruli Spalatensis De institutione bene beateque vivendi libri sex

Naslov: Mar. Maruli Spalatensis De institutione bene beateque vivendi libri sex, ad normam vitae sanctorum utiusque testamenti feliciter digesti. Autor: Marulić, Marko (18. 8. 1450.–5. 1. 1524.) Impresum: Saligniaci : Ioannes …

1540 Pročitaj više →

Evangelistarium M. Maruli Spalatensis

Naslov: Evangelistarium M. Maruli Spalatensis, opus vere evangelicum, sub fidei, spei & caritatis titulis in VII. libros partitum, atque emaculati usquam olim, in lucem editum. Accessit huic propter idem fere …

1541 Pročitaj više →

Dialogo di Marco Marullo : delle eccellenti virtu, e meravigliosi fatti di Hercole

Naslov: Dialogo di Marco Marullo : delle eccellenti virtu, e meravigliosi fatti di Hercole / di latino in volgare nuovamente tradotto per Bernardino Chrisolpho Autor: Marulić, Marko (18. 8. 1450.–5. 1. 1524.) …

1549 Pročitaj više →

Od naslidovanja Isukrsta. : “Štenja” po Vazmi

Naslov: Od naslidovanja Isukrsta. : “Štenja” po Vazmi. Vrijeme: 16. stoljeće Materijalni opis: 90 listova ; 21 x 16 cm.  Sadržaj: Imitatio Christi (1r-40r); čitanja na četvrti Vazmeni dan (40v-56v); …

1550 Pročitaj više →

Exempla virtutum et vitiorum

Naslov: Exempla virtutum et vitiorum, atque etiam aliarum rerum maxime memorabilium, futura lectori supra modum magnus thesaurus historicos conscripta per authores qui in hac scriptorum classe, iudicio, doctrina et fide apud …

1555 Pročitaj više →

Opera di Marco Marulo da Spalato circa l’institutione del buono e beato vivere…

Naslov: Opera di Marco Marulo da Spalato circa l’institutione del buono e beato vivere, secondo l’ essempio de’ Santi, del Vecchio, e Nuouo Testamento : divisa in sei libri / …

1563 Pročitaj više →

Evangelistario di Marco Marulo Spalatense : opera veramente evangelica

Naslov: Evangelistario di Marco Marulo Spalatense : opera veramente evangelica : divisa in sette libri, sotto i titoli della Fede, Speranza e Charità / tradotto di latina in lingua toscana …

1571 Pročitaj više →

M. Maruli Spalatensis Dictorum factorumque memorabilium libri sex

Naslov: M. Maruli Spalatensis Dictorum factorumque memorabilium libri sex sive De bene beateque vivendi institutione ad normam vitae Sanctorum utriusque Testamenti collecti atque in ordinem digesti : infinitis mendis diligenter …

1577 Pročitaj više →

M. Maruli Spalatensis Sechs Bücher von Gedächtnuss würdigen Reden und Thatten

Naslov: M. Maruli Spalatensis Sechs Bücher von Gedächtnuss würdigen Reden und Thatten oder Von Lehr und Underweisung das Leben wol und selig anzustellen nach form der Hailigen lebens Altes und …

1583 Pročitaj više →

M. Maruli Spalatensis Dictorum factorumque memorabilium libri sex

Naslov: M. Maruli Spalatensis Dictorum factorumque memorabilium libri sex. De bene beateque vivendi institutione ad normam vitae sanctorum utriusque Testamenti, collecti atque in ordinem digesti: Infinitis mendis diligenter repurgati, atque …

1584 Pročitaj više →

M. Maruli Spalatensis Dictorum factorumque memorabilium libri sex

Naslov: M. Maruli Spalatensis Dictorum factorumque memorabilium libri sex; sive De bene beateque vivendi institutione ad normam vitae sanctorum utriusque Testamenti, collecti atque in ordinem digesti : infinitis mendis diligenter …

1586 Pročitaj više →

M. Maruli Spalatensis Dictorum factorumque memorabilium libri sex

Naslov: M. Maruli Spalatensis Dictorum factorumque memorabilium libri sex; sive De bene beateque vivendi institutione ad normam vitae sanctorum utriusque Testamenti, collecti atque in ordinem digesti : infinitis mendis diligenter …

1593 Pročitaj više →

Dell’ humiltà et della gloria di Christo : libri tre

Naslov: Dell’ humiltà et della gloria di Christo : libri tre … il primo evangelico, il secondo profetico & il terzo glorioso / composti da Marco Marulo da Spalato ; …

1596 Pročitaj više →

[Libar] Marcha Marula Splikyanina u chom se uzdarxi isctoria sfete udovice Iudite u versih harvaschi sloxena

Naslov: [Libar] Marcha Marula Splikyanina u chom se uzdarxi isctoria sfete udovice Iudite u versih harvaschi sloxena : chacho ona vbi voyvodu Olopherna posridu voyske gniegoue: i oslobodi puch israelski …

1627 Pročitaj više →

Regum Dalmatiae et Croatiae gesta

Naslov: Regum Dalmatiae et Croatiae gesta, a Marco Marulo Spalatensi Patricio Latinitate donata U djelu: … De regno Dalmatiae et Croatiae libri sex. Autor: Marulić, Marko (18. 8. 1450.–5. 1. 1524.) …

1666 Pročitaj više →

Marci Maruli Spalatensis Palaestra christianarum virtutum

Naslov: Marci Maruli Spalatensis Palaestra christianarum virtutum ad bene beateque vivendum instituta, veteris, novique Testamenti exemplis fundata: dictis, factisque memorabilium virorum vita, scientia & sanctitate illustrium exercitata Sanctorum denique Patrum, …

1686 Pročitaj više →

Istumaccenye pisnih Davidovih u spivanya slovinska sloxeno

Naslov: Istumaccenye pisnih Davidovih u spivanya slovinska sloxeno s pridgovorom i s nadodanyem svarh svake pisni : i nayposlie Razgovor yedan meu Issukarstom na krixu i meu karstyaninom v pisni …

1703 Pročitaj više →

Scriptores Rerum Hungaricarum : T. 3.

Naslov: Scriptores Rerum Hungaricarum : T. 3. / Regum Dalmatiae et Croatiae gesta, a Marco Marulo Autor: Marulić, Marko (18. 8. 1450.–5. 1. 1524.) Impresum: [Vindobonae] : impensis Ioannis Pauli Kraus, …

1748 Pročitaj više →

Collectanea ad Rhagusinam historiam pertinentia

Naslov: Collectanea ad Rhagusinam historiam pertinentia Materijalni opis: I, 83 lista ; 23 x 17 cm. Sadržaj: De origine urbis Ragusinae diatriba p. Sebastiani Dolci Ragusini … quae apposita invenitur …

1800 Pročitaj više →

Marulić i “Judita” / Josip Hamm

Hamm, J. Marulić i “Judita”. // Slovo 11-12(1962), 148-166.

1962 Pročitaj više →

Pjesnik vjere i nade / Ivan Cvitanović

“S našom krvi Marul je u sebi nosio i naš udes, našu sudbinu. Bio je prokleto pošten i dobar, da bi (iako je obavljao javne službe) postigao moć za koju …

1974 Pročitaj više →

Kompletan čestotni rječnik u proučavanju Marulićeve „Judite“ / Josip Vončina

“Moguševo izdanje Marulićeve Judite (Književni krug, Split 1988) obogaćeno je dragocjenim dodatkom: kompletnim čestotnim rječnikom tog djela. Za razliku od takva davnoga pokušaja (kada su preporoditelji godine 1844. na tradicionalan …

1991 Pročitaj više →

Sedam nepoznatih pisama Marka Marulića / Miloš Milošević

Milošević, M. Sedam nepoznatih pisama Marka Marulića. // Colloquia Maruliana 1(1992), 5-31.

1992 Pročitaj više →

Marulićev ljetopis (III) (rujan 1990 – kolovoz 1991) / Mirko Tomasović

Tomasović, M. Marulićev ljetopis (III) (rujan 1990 – kolovoz 1991). // Colloquia Maruliana 1(1992), 143-163.

1992 Pročitaj više →

Marulićev Hercules moralisatus (o alegoriji u Dijalogu o Herkulu) / Bratislav Lučin

Lučin, B. Marulićev Hercules moralisatus (o alegoriji u Dijalogu o Herkulu). // Colloquia Maruliana 2(1993), 16-35.

1993 Pročitaj više →

Kazalište kao upozorenje (Nekoliko napomena uz Marulićevo Govoren’je svetog Bernarda od duše osujene) / Ivo Frangeš

Frangeš, I. Kazalište kao upozorenje (Nekoliko napomena uz Marulićevo Govoren’je svetog Bernarda od duše osujene). // Colloquia Maruliana 2(1993), 5-8.

1993 Pročitaj više →

Sabellico, Marulićev “čitatelj” / Charles Béné

Béné, C. Sabellico, Marulićev “čitatelj” // Colloquia Maruliana 2(1993), 53-67.

1993 Pročitaj više →

Marulić u “Danici Ilirskoj” / Mirko Tomasović

Tomasović, M. Marulić u “Danici Ilirskoj” // Colloquia Maruliana 2(1993), 49-52.

1993 Pročitaj više →

O nekim problemima Marulićevih latinskih tekstova / Branimir Glavičić

Glavičić, B. O nekim problemima Marulićevih latinskih tekstova. // Colloquia Maruliana 2(1993), 13-15.

1993 Pročitaj više →

Marulićev ljetopis (V) (rujan 1992 – kolovoz 1993) / Mirko Tomasović

Tomasović, M. Marulićev ljetopis (V) (rujan 1992 – kolovoz 1993). // Colloquia Maruliana 3(1994), 182-218.

1994 Pročitaj više →

Novi Marulić: Vita diui Hieronymi / Darko Novaković

Novaković, D. Novi Marulić: Vita diui Hieronymi. // Colloquia Maruliana 3(1994), 5-24.

1994 Pročitaj više →

Marović i Marulić / Mirko Tomasović

Tomasović, M. Marović i Marulić. // Colloquia Maruliana 3(1994), 156-164.

1994 Pročitaj više →

Generičke značajke Propovijedi Marka Marulića o Kristovu posljednjem sudu / Bratislav Lučin

Lučin, B. Generičke značajke Propovijedi Marka Marulića o Kristovu posljednjem sudu. // Colloquia Maruliana 3(1994), 73-92.

1994 Pročitaj više →

Marko Marulić u njemačkim knjižnicama / Franz Leschinkohl

Leschinkohl, F. Marko Marulić u njemačkim knjižnicama. // Colloquia Maruliana 3(1994), 99-126.

1994 Pročitaj više →

Marko Marulić, Pisni razlike / Dunja Fališevac

Fališevac, D. Marko Marulić, Pisni razlike. // Colloquia Maruliana 3(1994), 178-181.

1994 Pročitaj više →

Marko Marulić i Slovenci / Fedora Ferluga-Petronio

Ferluga-Petronio, F. Marko Marulić i Slovenci. // Colloquia Maruliana 3(1994), 173-177.

1994 Pročitaj više →

O Marulićevoj frazeologiji / Milan Moguš

Moguš, M. O Marulićevoj frazeologiji. // Colloquia Maruliana 3(1994), 133-138.

1994 Pročitaj više →

The renaissance villas on Dalmatian coast: Tvrdalj of the poet Hektorović in Stari Grad on the island of Hvar / Joško Belamarić

There is documentary evidence that at one time, in the surroundings of Dubrovnik, there stood around three hundred of Renaissance summer residences. This represents a cultural phenomenon of European importance, …

1994 Pročitaj više →

Dubrovnik – Verona – Basel: tri priloga za recepcijski dokumentarij Institucije / Darko Novaković

Novaković, D. Dubrovnik – Verona – Basel: tri priloga za recepcijski dokumentarij Institucije. // Colloquia Maruliana 4(1995), 13-45.

1995 Pročitaj više →

Tragom Carrarinih bilježaka o Maruliću / Arsen Duplančić

Duplančić, A. Tragom Carrarinih bilježaka o Maruliću. // Colloquia Maruliana 4(1995), 139-155.

1995 Pročitaj više →

Povijesna uloga Evanđelistara i Institucije u 16. stoljeću / Franz Leschinkohl

Leschinkohl, F. Povijesna uloga Evanđelistara i Institucije u 16. stoljeću. // Colloquia Maruliana 4(1995), 81-100.

1995 Pročitaj više →

Marulićevo pismo bračkom svećeniku Marku Prodiću / Bratislav Lučin

Lučin, B. Marulićevo pismo bračkom svećeniku Marku Prodiću. // Colloquia Maruliana 4(1995), 103-108.

1995 Pročitaj više →

Marulić u zadarskoj periodici iz 1846. / Mirko Tomasović

Tomasović, M. Marulić u zadarskoj periodici iz 1846. // Colloquia Maruliana 4(1995), 123-126.

1995 Pročitaj više →

Marko Marulić naš suvremenik / Rafo Bogišić

Bogišić, R. Marko Marulić naš suvremenik. // Colloquia Maruliana 4(1995), 113-120.

1995 Pročitaj više →

Marulićev ljetopis (VI) (rujan 1993. – kolovoz 1994.) / Mirko Tomasović

Tomasović, M. Marulićev ljetopis (VI) (rujan 1993. – kolovoz 1994.). // Colloquia Maruliana 4(1995), 159-202.

1995 Pročitaj više →

Pogled u Marulićev latinski rječnik / Branimir Glavičić

Glavičić, B. Pogled u Marulićev latinski rječnik. // Colloquia Maruliana  4(1995), 5-9.

1995 Pročitaj više →

Marulić, Balistrilići i Meštrović u Nečujmu / Cvito Fisković

Fisković, C. Marulić, Balistrilići i Meštrović u Nečujmu. // Colloquia Maruliana 4(1995), 129-136.

1995 Pročitaj više →

Lik Krista patnika u djelima Marka Marulića / Mladen Parlov

“Kristocentrizam je jedno od temeljnih obilježja cjelokupne Marulićeve teološko-duhovne misli, a unutar kristocentrizma središnje mjesto pripada liku Krista Patnika. Autor istražuje na koji način Marulić izlaže otajstva Kristove muke, trpljenja …

1996 Pročitaj više →

O marginalnim bilješkama u Juditi / Bratislav Lučin

Lučin, B. O marginalnim bilješkama u Juditi. // Colloquia Maruliana 5(1996), 31-55.

1996 Pročitaj više →

Recepcija dalmatinskih pisaca u slavonskoj književnosti XVIII. stoljeća. Josip Stojanović i Marko Marulić / Ivica Matičević

Matičević, I. Recepcija dalmatinskih pisaca u slavonskoj književnosti XVIII. stoljeća. Josip Stojanović i Marko Marulić. // Colloquia Maruliana 5(1996), 131-139.

1996 Pročitaj više →

Šest Marulićevih prijatelja / Cvito Fisković

Fisković, C. Šest Marulićevih prijatelja. // Colloquia Maruliana 5(1996), 113-126.

1996 Pročitaj više →

Tematske sukladnosti Marulovih i suvremenih likovnih djela u Dalmaciji 15./16. stoljeća / Igor Fisković

Fisković, I. Tematske sukladnosti Marulovih i suvremenih likovnih djela u Dalmaciji 15./16. stoljeća. // Colloquia Maruliana 5(1996), 171-186.

1996 Pročitaj više →

Dante, Kalićević, Marulić / Ivo Frangeš

Frangeš, I. Dante, Kalićević, Marulić. // Colloquia Maruliana 5(1996), 129-130.

1996 Pročitaj više →

Marko Marulić u njemačkim leksikonima i enciklopedijama / Franz Leschinkohl

Leschinkohl, F. Marko Marulić u njemačkim leksikonima i enciklopedijama. // Colloquia Maruliana 5(1996), 141-169.

1996 Pročitaj više →

Marulićev ljetopis VII (rujan 1994. – kolovoz 1995.) / Mirko Tomasović

Tomasović, M. Marulićev ljetopis VII (rujan 1994. – kolovoz 1995.). // Colloquia Maruliana 5(1996), 195-244.

1996 Pročitaj više →

Zu den geistlichen Schauspielen Marko Marulićs / Wilfried Potthoff

Potthoff, W. Zu den geistlichen Schauspielen Marko Marulićs. // Colloquia Maruliana 5(1996), 21-29.

1996 Pročitaj više →

Dva nepoznata Marulićeva rukopisa u Velikoj Britaniji: MS. ADD. A. 25 u oxfordskoj Bodleiani i Hunter 334 u Sveučilišnoj knjižnici u Glasgowu / Darko Novaković

Novaković, D. Dva nepoznata Marulićeva rukopisa u Velikoj Britaniji: MS. ADD. A. 25 u oxfordskoj Bodleiani i Hunter 334 u Sveučilišnoj knjižnici u Glasgowu. // Colloquia Maruliana 6(1997), 5-31.

1997 Pročitaj više →

Studia humanitatis u Marulićevoj knjižnici / Bratislav Lučin

Lučin, B. Studia humanitatis u Marulićevoj knjižnici. // Colloquia Maruliana 6(1997), 170-201.

1997 Pročitaj više →

Marulićevo europejstvo / Mirko Tomasović

Tomasović, M. Marulićevo europejstvo. // Colloquia Maruliana 6(1997), 205-209.

1997 Pročitaj više →

Prilozi madžarskoj recepciji Marulićevih djela / István Lökös

Lökös, I. Prilozi madžarskoj recepciji Marulićevih djela. // Colloquia Maruliana 6(1997), 156-166.

1997 Pročitaj više →

Zašto nam je važan Marulićev Repertorij? / Darko Novaković

Novaković, D. Zašto nam je važan Marulićev Repertorij? // Colloquia Maruliana 7(1998), 9-24.

1998 Pročitaj više →

Ponovni pristup Marulićevoj Instituciji: Ogled o razlozima uspjesima / Charles Béné

“Marulićeva Institucija postavlja pred nas osjetljivo pitanje: kako objasniti činjenicu da je djelo, što gaje u posljednjim godinama 15. st. sastavio neglasovit auktor, a objavio neugledan izdavač, k tome djelo …

1998 Pročitaj više →

CIL X, 190*: Prijedlog za Marulića / Bratislav Lučin

Lučin, B. CIL X, 190*: Prijedlog za Marulića. // Colloquia Maruliana 7(1998), 47-56.

1998 Pročitaj više →

Moja muza, Mnemozina: iz komparativne konkordancije Davidijade, Otmice Kerbera i Epitalamija / Neven Jovanović

Jovanović, N. Moja muza, Mnemozina: iz komparativne konkordancije Davidijade, Otmice Kerbera i Epitalamija. // Colloquia Maruliana 7(1998), 75-92.

1998 Pročitaj više →

Božićević i Marulić: jesmo li se prerano odrekli važnoga svjedoka? / Darko Novaković

Novaković, D. Božićević i Marulić: jesmo li se prerano odrekli važnoga svjedoka? // Colloquia Maruliana 8(1999), 44-62.

1999 Pročitaj više →

Opuscula theologica sv. Tome akvinskoga u misli Marka Marulića / Mladen Parlov

Parlov, M. Opuscula theologica sv. Tome akvinskoga u misli Marka Marulića. // Colloquia Maruliana 8(1999), 97-107.

1999 Pročitaj više →

Dva lika Marulićeva dvanaesterca / Mirko Tomasović

Tomasović, M. Dva lika Marulićeva dvanaesterca. // Colloquia Maruliana 8(1999), 33-44.

1999 Pročitaj više →

Ovozemaljska dobra u Marulićevu teološkom obzoru / Branko Jozić

Jozić, B. Ovozemaljska dobra u Marulićevu teološkom obzoru. // Colloquia Maruliana 8(1999), 81-94.

1999 Pročitaj više →

Marulićeve Quinquaginta parabolae kao tematsko iskrište baroknom i suvremenom pjesništvu (parabola XXXIX: De morte omnibus communi) / Ivo Frangeš

Frangeš, I. Marulićeve Quinquaginta parabolae kao tematsko iskrište baroknom i suvremenom pjesništvu (parabola XXXIX: De morte omnibus communi). // Colloquia Maruliana 8(1999), 169-176.

1999 Pročitaj više →

Čitanje Modruškog Marulićem: De consolatione i Evangelistarium / Neven Jovanović

Jovanović, N. Čitanje Modruškog Marulićem: De consolatione i Evangelistarium. // Colloquia Maruliana 8(1999), 137-165.

1999 Pročitaj više →

Some mediterranean components of the Croatian written and oral literature / Josip Bratulić

Croatian indented shape spreads the country throughout wide areas of the Mediterranean, Dinaric and Pannonian regions. The Mediterranean area is exceptionally interesting for its cultural peculiarities and various deeply rooted …

1999 Pročitaj više →

Pogled u konkordanciju Marulićevih latinskih pjesama / Neven Jovanović

Jovanović, N. Pogled u konkordanciju Marulićevih latinskih pjesama. // Colloquia Maruliana 9(2000), 381-406.

2000 Pročitaj više →

Marulićev etički nauk o miru / Ivica Martinović

“Nauk o miru Marko je Marulić izložio u četirima svojim latinskim djelima: De institutione bene vivendi per exempla sanctorum (1506), Quinquaginta parabolae (1510), Evangelistarium (1516) i Epistola ad Adrianum VI. …

2000 Pročitaj više →

Pjesnik Marko Marulić i glagoljska tradicija u Hrvatskoj / Josip Bratulić

“Jedno od krucijalnih pitanja o Marku Maruliću, “ocu hrvatske književnosti”, jest njegov odnos prema književnoj tradiciji, tj. prema onoj književnosti koja je postojala prije onih njegovih tekstova po kojima se …

2000 Pročitaj više →

Još jedna knjiga iz Marulićeve biblioteke / Mladen Parlov

Parlov, M. Još jedna knjiga iz Marulićeve biblioteke. // Colloquia Maruliana 9(2000), 305-313.

2000 Pročitaj više →

Utjecaj Marka Marulića na duhovnost / Ratko Perić

“Marko Marulić, nazvan “ocem hrvatske književnosti” i “ocem hrvatske publicistike”, poznat ne samo kao trojezični pisac na prijevoju sa 15. na 16. stoljeće, nego i kao duhovni muž, ostavio je …

2000 Pročitaj više →

Marko Marulić, čitatelj i širitelj otačkih djela / Luigi Padovese

“Svaka rekonstrukcija povijesti ograničena je pisanim izvorima, ali i osobom povjesničara — njegovom kulturom i interesima. Selektivan pristup povijesnog istraživanja objašnjava razlog da je Marko Marulić, čovjek koji je stvarao …

2000 Pročitaj više →

Zur Poetik von Marko Marulić (I): Der geistige Schriftsinn: Allegorie und Typologie // Elisabeth von Erdmann

von Erdmann, E. Zur Poetik von Marko Marulić (I): Der geistige Schriftsinn: Allegorie und Typologie. // Colloquia Maruliana 9(2000), 315-326.

2000 Pročitaj više →

Marko Marulić u franjevačkoj historiografiji / Atanazije J. Matanić

Matanić, A. J. Marko Marulić u franjevačkoj historiografiji. // Colloquia Maruliana 10(2001), 213-221.

2001 Pročitaj više →

Značenjsko i retoričko-argumentacijsko ustrojstvo Marulićevih Parabola / Ružica Pšihistal

Pšihistal, R. Značenjsko i retoričko-argumentacijsko ustrojstvo Marulićevih Parabola. //  Colloquia Maruliana 10(2001), 137-165.

2001 Pročitaj više →

Marko Marulić u američkim publikacijama i knjižnicama / Vinko Grubišić

Grubišić, V. Marko Marulić u američkim publikacijama i knjižnicama. // Colloquia Maruliana 10(2001), 305-313.

2001 Pročitaj više →

Spoznaje i gledišta o Maruliću na razmeđi tisućljeća : Marko Marulić – europski humanist / Ivo Frangeš

Frangeš, I. Spoznaje i gledišta o Maruliću na razmeđi tisućljeća : Marko Marulić – europski humanist. // Colloquia Maruliana 10(2001), 5-10.

2001 Pročitaj više →

Karakterizacija likova u Instituciji i Evanđelistaru — može li lik probiti granice žanra? / Gorana Stepanić

Stepanić, G. Karakterizacija likova u Instituciji i Evanđelistaru — može li lik probiti granice žanra? // Colloquia Maruliana 10(2001), 87-100.

2001 Pročitaj više →

Marko Marulić i theologia rhetorica / Bratislav Lučin

Lučin, B. Marko Marulić i theologia rhetorica. // Colloquia Maruliana 10(2001), 103-111.

2001 Pročitaj više →

Funkcija molitava u strukturi Marulićeve Judite / Istvan Lokos

Lokos, I. Funkcija molitava u strukturi Marulićeve Judite. // Colloquia Maruliana 10(2001), 337-345.

2001 Pročitaj više →

Marulićevo poimanje otajstva Crkve / Mladen Parlov

Parlov, M. Marulićevo poimanje otajstva Crkve. // Colloquia Maruliana 10(2001), 167-186.

2001 Pročitaj više →

Marulićeva djela na njemačkom jezičnom području u Europi: Švicarska / Franz Leschinkohl

Leschinkohl, F. Marulićeva djela na njemačkom jezičnom području u Europi: Švicarska. // Colloquia Maruliana 10(2001), 257-266.

2001 Pročitaj više →

Vrstovni sastav Marulićeve hrvatske lirike / Dunja Fališevac

Fališevac, D. Vrstovni sastav Marulićeve hrvatske lirike. // Colloquia Maruliana 10(2001), 315-334.

2001 Pročitaj više →

Marulić i Dante (nove spoznaje o intertekstualnom dodiru) / Mirko Tomasović

Tomasović, M. Marulić i Dante (nove spoznaje o intertekstualnom dodiru). // Colloquia Maruliana 10(2001), 47-52.

2001 Pročitaj više →

Estetsko i etičko jedinstvo u Marulićevim djelima / Drago Šimundža

Šimundža, D. Estetsko i etičko jedinstvo u Marulićevim djelima. // Colloquia Maruliana 10(2001), 11-27.

2001 Pročitaj više →

Tin Ujević i Marko Marulić (raznovrsnost i relevantnost Tinovih maruloloških zapisa i fragmenata) / Srećko Lipovčan

Lipovčan, S. Tin Ujević i Marko Marulić (raznovrsnost i relevantnost Tinovih maruloloških zapisa i fragmenata). // Colloquia Maruliana 10(2001), 371-390.

2001 Pročitaj više →

Miscellae Marulianae / Žarko Muljačić

“Počašćen sam što mogu ovaj prilog posvetiti dragom Radovanu, s kojim sam prijateljevao gotovo pedeset godina. U njemu kanim iznijeti neke svoje misli u vezi s tri cruces etymologicae, od …

2002 Pročitaj više →

Miscellae Marulianae / Žarko Muljačić

The writer attempts to explain three etymological puzzles, also interesting in view of semantics and textual linguistics (these not being the last puzzles that will arouse the curiosity of analysts …

2002 Pročitaj više →

Reading verbal forms with inalterable ending in Marulić’s Judita / Iva Lukežić

Taking the Rječnik Marulićeve Judite (The Vocabulary of Marulić’s Judita) by Milan Moguš (2001) as a starting point, the author of the article offers reading language-historiacl active participles, polimorphic and …

2002 Pročitaj više →

Marko Marulić and the Lectionary by fra Bernardin Splićanin Drvodilić / Mirko Tomasović

Tomasović, M. Marko Marulić and the Lectionary by fra Bernardin Splićanin Drvodilić. // Colloquia Maruliana, 11(2002), 332-332.

2002 Pročitaj više →

Marulić and Petrarchism / Tomislav Bogdan

Bogdan, T. Marulić and Petrarchism. // Colloquia Maruliana, 11(2002), 385-385.

2002 Pročitaj više →

Marulić as he Relates to the Cultural Tradition of Rijeka / Irvin Lukežić

Lukežić, I. Marulić as he Relates to the Cultural Tradition of Rijeka. // Colloquia Maruliana 11(2002), 537-537.

2002 Pročitaj više →

On the Making of a Metaphor: Father of Croatian Art of Poetry / Ivo Frangeš

Frangeš, I. On the Making of a Metaphor: Father of Croatian Art of Poetry. // Colloquia Maruliana 11(2002), 13-13.

2002 Pročitaj više →

Marulić’s “Threestrand” Croatian Language / Milan Moguš

Moguš, M. Marulić’s “Threestrand” Croatian Language. // Colloquia Maruliana 11(2002), 20-20.

2002 Pročitaj više →

Irony and Sarcasm in Marulić / Branimir Glavičić

Glavičić, B. Irony and Sarcasm in Marulić. // Colloquia Maruliana 11(2002), 369-369.

2002 Pročitaj više →

Marulićevi latinski paratekstovi / Gorana Stepanić

Stepanić, G. Marulićevi latinski paratekstovi. // Colloquia Maruliana 12(2003), 58-70.

2003 Pročitaj više →

Tijelo i ostjetila: prilog Marulićevoj antropologiji / Branko Jozić

Jozić, B. Tijelo i ostjetila: prilog Marulićevoj antropologiji. // Colloquia Maruliana 12(2003), 109-116.

2003 Pročitaj više →

Marulićev Evanđelistar (Coloniae, 1529) iz mađarskog Gyongyosa / Stjepan Lukač

Lukač, S. Marulićev Evanđelistar (Coloniae, 1529) iz mađarskog Gyongyosa. // Colloquia Maruliana 12(2003), 255-260.

2003 Pročitaj više →

Životinjske naravi demona u Marulićevu Evanđelistaru u odnosu na srednjovjekovne bestijarije / Vinko Grubišić

Grubišić, V. Životinjske naravi demona u Marulićevu Evanđelistaru u odnosu na srednjovjekovne bestijarije. // Colloquia Maruliana 12(2003), 47-58.

2003 Pročitaj više →

Tipografske i tekstološke posebnosti Marulićeva Dijaloga o Herkulu / Neven Jovanović

Jovanović, N. Tipografske i tekstološke posebnosti Marulićeva Dijaloga o Herkulu. // Colloquia Maruliana 13(2004), 67-86.

2004 Pročitaj više →

Marulićeva privatna pisma: izbor jezika kao sredstvo dijastratijske i dijafazijske diferencijacije / Smiljka Malinar

Malinar, S. Marulićeva privatna pisma: izbor jezika kao sredstvo dijastratijske i dijafazijske diferencijacije. // Colloquia Maruliana 13(2004), 21-38.

2004 Pročitaj više →

Marulićeva privatna pisma: jezik kao sredstvo dijafazijske i dijastratijske diferencijacije / Smiljka Malinar

“Razmotrit ćemo neke sociolingvistički relevantne aspekte razmjerno nedavno otkrivenog segmenta Marulićeve proze, koji pruža niz zanimljivih informacija o nekim Marulićevim objavljenim i neobjavljenim, ili još nepronađenim tekstovima. Riječ je o …

2004 Pročitaj više →

Hrvatski emigranti u Španjolskoj o Marku Maruliću: razdoblje 1945-1955. / Francisco Javier Juez y Galvez

Juez y Galvez, F. J. Hrvatski emigranti u Španjolskoj o Marku Maruliću: razdoblje 1945-1955. // Colloquia Maruliana 13(2004), 179-204.

2004 Pročitaj više →

Intertekstualnost u Marulićevoj Juditi / Istvan Lokos

Lokos, I. Intertekstualnost u Marulićevoj Juditi. // Colloquia Maruliana 13(2004), 57-65.

2004 Pročitaj više →

Retorika Marulićevih epistolarnih tekstova / Gorana Stepanić

Stepanić, G. Retorika Marulićevih epistolarnih tekstova. // Colloquia Maruliana 13(2004), 41-53.

2004 Pročitaj više →

Marulić – mariolog i marijanski pjesnik / Mladen Parlov

Parlov, M. Marulić – mariolog i marijanski pjesnik. // Colloquia Maruliana 13(2004), 111-129.

2004 Pročitaj više →

Ponovno i dodatno o Marulićevu prijevodu Petrarkine kancone Vergine bella / Ivo Frangeš

Frangeš, I. Ponovno i dodatno o Marulićevu prijevodu Petrarkine kancone Vergine bella. // Colloquia Maruliana 13(2004), 89-95.

2004 Pročitaj više →

Sadržaj, temelj i značenje euharistije u djelima Marka Marulića / Ivan Bodrožić

Bodrožić, I. Sadržaj, temelj i značenje euharistije u djelima Marka Marulića. // Colloquia Maruliana 13(2004), 131-147.

2004 Pročitaj više →

Marulićeva djela u Velikoj Britaniji / Franz Leschinkohl

Leschinkohl, F. Marulićeva djela u Velikoj Britaniji. // Colloquia Maruliana 13(2004), 207-216.

2004 Pročitaj više →

Dike ter hvaljen’ja meštru Ivi (1920-2003). Marulološki prinosi pok. profesora Ive Frangeša / Mirko Tomasović

Tomasović, M. Dike ter hvaljen’ja meštru Ivi (1920-2003). Marulološki prinosi pok. profesora Ive Frangeša. // Colloquia Maruliana 13(2004), 249-254.

2004 Pročitaj više →

Marulić’s Private Letters: Selection of Language as Means of Diaphasic and Diastratic Differentiation / Smiljka Malinar

We are here dealing with certain aspects relevant in the socio-linguistic context of a rather recently discovered segment of Marulić’s prose, providing an array of interesting information about the circumstances …

2004 Pročitaj više →

Marulićeva ruka na trogirskom kodeksu Petronija (Codex Parisiensis lat. 7989 olim Traguriensis) / Bratislav Lučin

Lučin, B. Marulićeva ruka na trogirskom kodeksu Petronija (Codex Parisiensis lat. 7989 olim Traguriensis). // Colloquia Maruliana 14(2005), 315-320.

2005 Pročitaj više →

Marulićeva Tropologija u svjetlu patrističke alegoreze (I.) / Miroslav Palameta

Palameta, M. Marulićeva Tropologija u svjetlu patrističke alegoreze (I.). // Colloquia Maruliana 14(2005), 127-162.

2005 Pročitaj više →

Lik žene u misli Marka Marulića / Mladen Parlov

Parlov, M. Lik žene u misli Marka Marulića. // Colloquia Maruliana 14(2005), 293-312.

2005 Pročitaj više →

Marulićeva oporuka / Lujo Margetić

Margetić, L. Marulićeva oporuka. // Colloquia Maruliana 14(2005), 5-22.

2005 Pročitaj više →

Abšalom i Hanibal (Marko Marulić i hvarski književni krug) / Mirko Tomasović

Tomasović, M. Abšalom i Hanibal (Marko Marulić i hvarski književni krug). // Colloquia Maruliana 14(2005), 191-198.

2005 Pročitaj više →

Nazočnost Marulićevih knjiga u poljskim knjižnicama / Malgorzata Kryska

Kryska, M. Nazočnost Marulićevih knjiga u poljskim knjižnicama. // Colloquia Maruliana 14(2005), 239-248.

2005 Pročitaj više →

Tartar u Marulićevoj Davidijadi i pakao u Evanđelistaru / Vinko Grubišić

Grubišić, V. Tartar u Marulićevoj Davidijadi i pakao u Evanđelistaru. // Colloquia Maruliana 14(2005), 181-190.

2005 Pročitaj više →

Novi prilozi za recepciju Institucije: Alonso de Villegas, Pedro Calderón de la Barca i njegovi izvori / Bratislav Lučin

Lučin, B. Novi prilozi za recepciju Institucije: Alonso de Villegas, Pedro Calderón de la Barca i njegovi izvori. // Colloquia Maruliana 15(2006), 267-285.

2006 Pročitaj više →

Prolegomena za retoriku Marulićeve splitske ekipe / Neven Jovanović

Jovanović, N. Prolegomena za retoriku Marulićeve splitske ekipe. // Colloquia Maruliana 15(2006), 141-173.

2006 Pročitaj više →

Neke razlike među poznatim rukopisima Marulićeva Naslidovanja / Dragica Malić

Malić, D. Neke razlike među poznatim rukopisima Marulićeva Naslidovanja. // Colloquia Maruliana 15(2006), 27-62.

2006 Pročitaj više →

Marulićeva Tropologija u svjetlu patrističke alegoreze (II.) / Miroslav Palameta

Palameta, M. Marulićeva Tropologija u svjetlu patrističke alegoreze (II.). // Colloquia Maruliana 15(2006), 81-119.

2006 Pročitaj više →

Marko Marulić i Muzej grada Splita / Elvira Šarić

Šarić, E. Marko Marulić i Muzej grada Splita. // Muzeologija 43/44(2006), 167-172.

2006 Pročitaj više →

Marulićevo i Erazmovo tumačenje evanđeoske prispodobe o zlim najamnicima u vinogradu / Vinko Grubišić

Grubišić, V. Marulićevo i Erazmovo tumačenje evanđeoske prispodobe o zlim najamnicima u vinogradu. // Colloquia Maruliana 15(2006), 289-299.

2006 Pročitaj više →

Marulićev Klaudijan / Bratislav Lučin

“Auktor ovoga rada utvrdio je početkom 2005. godine da prijepis jedne pjesme Klaudija Klaudijana (Claudius Claudianus, oko 370/75 – oko 404) na posljednjim stranicama glasovitoga trogirskog kodeksa (Codex Parisiensis lat. …

2007 Pročitaj više →

Marul, Katul i Trogirski kodeks Petronija (Codex Parisiensis Lat. 7989 olim Traguriensis) / Bratislav Lučin

Marul, Katul i Trogirski kodeks Petronija (Codex Parisiensis Lat. 7989 olim Traguriensis) Sažetak djela: Lučin, B. Marul, Katul i Trogirski kodeks Petronija (Codex Parisiensis Lat. 7989 olim Traguriensis). // Colloquia …

2007 Pročitaj više →

Od rječnika prema tekstu (u Sabranim djelima Marka Marulića) / Dragica Malić

Malić, D. Od rječnika prema tekstu (u Sabranim djelima Marka Marulića). // Colloquia Maruliana 16, 16(2007), 173-200.

2007 Pročitaj više →

Lik Antikrista u Instituciji / Ivan Bodrožić

Bodrožić, I. Lik Antikrista u Instituciji. // Colloquia Maruliana 16, 16(2007), 87-105.

2007 Pročitaj više →

Napomene o stilu Marulićeve Institucije / Ruggero Cattaneo

Cattaneo, R. Napomene o stilu Marulićeve Institucije. // Colloquia Maruliana 16, 16(2007), 49-61.

2007 Pročitaj više →

Sveti Jeronim prema Deset govora Petra Pavla Vergerija i Instituciji Marka Marulića / Vinko Grubišić

Grubišić, V. Sveti Jeronim prema Deset govora Petra Pavla Vergerija i Instituciji Marka Marulića. // Colloquia Maruliana 16, 16(2007), 107-117.

2007 Pročitaj više →

Prvi iza Petrarke: recepcijski i percepcijski putovi Marulićeve zbirke In epigrammata priscorum commentarius / Gorana Stepanić

Stepanić, G. Prvi iza Petrarke: recepcijski i percepcijski putovi Marulićeve zbirke In epigrammata priscorum commentarius. // Colloquia Maruliana 16, 16(2007), 239-253.

2007 Pročitaj više →

Marulićev govor o svetosti i svecima / Mladen Parlov

Parlov, M. Marulićev govor o svetosti i svecima. // Colloquia Maruliana 16, 16(2007), 65-84.

2007 Pročitaj više →

Marko Marulić u djelu Ivana Tomka Mrnavića / Tamara Tvrtković

Tvrtković, T. Marko Marulić u djelu Ivana Tomka Mrnavića. // Colloquia Maruliana 16, 16(2007), 293-303.

2007 Pročitaj više →

Macht und Ohnmacht der Philosophie in der Institution von Marko Marulić / Nikola Stanković

Stanković, N. Macht und Ohnmacht der Philosophie in der Institution von Marko Marulić. // Disputatio philosophica : International journal on philosophy and religion 9, 1(2007), 129-146.

2007 Pročitaj više →

Marko Marulić’s Croatian Poetry in English in the Light of Umberto Eco’s Theory of Translation / Vladimir Bubrin

Bubrin, V. Marko Marulić’s Croatian Poetry in English in the Light of Umberto Eco’s Theory of Translation. // Colloquia Maruliana 16(2007), 205-217.

2007 Pročitaj više →

Susanna / Marko Marulić, translated by Vladimir Bubrin

Marko Marulić, translated by Vladimir Bubrin. Susanna. // Colloquia Maruliana 16(2007), 219-238. 

2007 Pročitaj više →

Nepoznati Marulićev epigram u ostavštini don Mate Ivčevića / Bratislav Lučin

“Među sačuvanim latinskim pjesmama Marka Marulića zapaženo mjesto zauzima epitaf u elegijskim distisima ispjevan u povodu smrti poljičkoga velikog kneza Žarku Dražojevića, koji je poginuo u turskoj zasjedi u zaleđu …

2008 Pročitaj više →

O stilu i kulturnom značenju Marulićeve Poslanice papi Adrijanu VI. / Ruggero Cattaneo

Cattaneo, R. O stilu i kulturnom značenju Marulićeve Poslanice papi Adrijanu VI. // Colloquia Maruliana 17, 17(2008), 91-115.

2008 Pročitaj više →

Tropologija brojeva u Marulićevu djelu De humilitate / Ivan Bodrožić

“U svojem kristološkom djelu De humilitate et gloria Christi Marko Marulić se susreće s nekim brojevima koje mu nameće biblijski tekst, a on drži shodnim tumačiti ih pripisujući im simboličko, …

2008 Pročitaj više →

Marulić: molitelj i učitelj molitve / Mladen Parlov

“U središtu kršćanskog življenja nalazi se stvarnost molitve. Cjelokupna kršćanska duhovna tradicija, u svojim raznima granama i strujama, velikim je dijelom, nauk o molitvi. Svojim se djelima Marulić ubraja u …

2008 Pročitaj više →

Razvijene usporedbe u Juditi: o Marulićevim prilikama / Ružica Pšihistal

“U znamenitoj Skokovoj stilističkoj studiji (O stilu Marulićeve Judite, 1950.) iznimna je pozornost posvećena razvijenim usporedbama. Potankom i sustavnom stilističkom raščlambom, Skok izdvaja šesnaest razvijenih usporedba te opisuje njihovu semantičku …

2008 Pročitaj više →

Još jednom o alegorijskom tumačenju Judite / István Lőkös

“Razmatrajući “predodžbe o Turcima u hrvatskoj književnosti ranog novovjekovlja” Davor Dukić u svojoj knjizi Sultanova djeca (Zadar, 2004) postavlja pitanje: “Je li Marulić u Juditi mislio na Turke?” Gotovo istodobno …

2008 Pročitaj više →

Marulićeva Tropologija u svjetlu patrističke alegoreze (IV.) / Miroslav Palameta

“Rad Marulićeva Tropologija (IV) zanima se proznim dijelom Marulićeve Davidijade koji je naslovljen Tropologica Dauidiadis expositio držeći je ne samo pjesnikovom interpretacijom opjevanih događaja već i misaonom osnovom spjeva. Preispitujući …

2008 Pročitaj više →

Suzanin perivoj / Dražen Grgurević

“Marko Marulić, veliki renesansni književnik “otac hrvatske književnosti” kako ga s pravom nazivaju, napisao je poznati spjev “Suzanu”, u kojemu je opisao perivoj ili vartal, žardin prvi puta u hrvatskoj …

2008 Pročitaj više →

The Mouse, the Frog, and the Unidentified Flying Object: Metaphors for »Empires« in the Latin Works of the Croatian Humanist Marcus Marulus and of the German Humanist Ulrich von Hutten / Franz Posset

The dominant power in the Middle Ages was the “Holy Roman Empire of the German Nation” referred to by Ulrich von Hutten in terms of Aesop’s fable as the Eagle, …

2008 Pročitaj više →

Kritičko izdanje “Regum Delmatiae atque Croatiae gesta” Marka Marulića / Neven Jovanović

“Splićanin Marko Marulić preveo je 1510, potaknut molbom svoga sugrađanina i prijatelja Dmine Papalića, na latinski kratku “kroniku pisanu pučkim jezikom”. Kronika je govorila o počecima “dalmatinske i hrvatske” države …

2009 Pročitaj više →

Marulić i crkvenoslavenska tradicija / Dragica Malić

Malić, D. Marulić i crkvenoslavenska tradicija. // Colloquia Maruliana 18, 18 (2009), str. 161-206.

2009 Pročitaj više →

Jeronimov utjecaj na Marulićev opis četvorice evanđelista u djelu De hvmilitate et gloria Christi / Ivan Bodrožić

Bodrožić, I. Jeronimov utjecaj na Marulićev opis četvorice evanđelista u djelu De hvmilitate et gloria Christi. // Colloquia Maruliana 18, 18(2009), 249-264.

2009 Pročitaj više →

Otvoreno pismo hrvatskoga teologa laika »njemačkom« papi: Marko Marulić Hadrijanu VI. / Franz Posset

“Spis koji se razmatra u ovoj studiji oduža je, ali neobično zanimljiva Poslanica gospodina Marka Marulića Splićanina Hadrijanu VI. vrhovnom svećeniku o sadašnjim nevoljama i pobudnica za općekršćansko ujedijenje i …

2009 Pročitaj više →

Problem interpunkcije u izdanjima Marulićevih hrvatskih djela / Kristina Štrkalj Despot

Štrkalj Despot, K. Problem interpunkcije u izdanjima Marulićevih hrvatskih djela. // Colloquia Maruliana 18, 18(2009), 219-236.

2009 Pročitaj više →

Rukopisi Regvm Delmatię atqve Croatię gesta / Neven Jovanović

Jovanović, N. Rukopisi Regvm Delmatię atqve Croatię gesta. // Colloquia Maruliana 18, 18(2009), 5-24.

2009 Pročitaj više →

Marko Marulić – kroatischer Dichter und europäischer Humanist / Bratislav Lučin

“Der Nachfahre einer angesehenen Adelsfamilie wurde 1450 in Split geboren, der Stadt, dessen Kern auch heute noch der hervorragend erhaltene, vor 1700 Jahren errichtete Palast des römischen Kaisers Diokletian ausmacht.” …

2009 Pročitaj više →

Marko Marulić – kroatischer Dichter und europäischer Humanist / Bratislav Lučin

Lučin, B. Marko Marulić – kroatischer Dichter und europäischer Humanist. // Colloquia Maruliana 18(2009), 349-355. 

2009 Pročitaj više →

Open Letter of a Croatian Lay Theologian to a »German« Pope: Marko Marulić to Adrian VI / Franz Posset

Posset, F. Open Letter of a Croatian Lay Theologian to a »German« Pope: Marko Marulić to Adrian VI. // Colloquia Maruliana 18(2009), 135-157.

2009 Pročitaj više →

»Hoć bit veće zdrav, s redom i s mirom pij…« (Marulić o jelu, piću i postu) / Branko Jozić

“Jelo i piće uvijek su aktulana tema jer su svagdanja egzistencijalna potreba, ali i izvor naslade. Kroz povijest jelo i piće nisu ostali samo nutricionističko pitanje nego odražavajui elemente kulture. …

2010 Pročitaj više →

Zapažanja o leksiku Marulićeva Naslidovan’ja – od latinskoga izvornika do hrvatskoga prijevoda / Marijana Horvat ; Sanja Perić Gavrančić

“U radu se analizira leksik Marulićeva prijevodnoga djela Od naslidovan’ja Isukarstova i od pogarjen’ja tašćin segasvitnjih. Odlučivši prevesti popularno Kempenčevo djelo De imitatione Christi, Marulić je i te kako svjestan …

2010 Pročitaj više →

Zašto Margarita nije Marulićeva? / Dragica Malić

“Potaknuta u posljednje vrijeme ponovno aktualiziranim pripisivanjem Maruliću i njegovu opusu novopronađenih hrvatskih latiničkih kodeksa i nekih već otprije poznatih i objavljenih, autorica se – imajući na umu jezične odlike …

2010 Pročitaj više →

Marko Marulić između poetike i teologije: Davidias, Dialogus de Hercule a Christicolis superato i Tropologica Davidiadis expositio / Elisabeth von Erdmann

“U teoriji se Marko Marulić prema poganskim mitovima odnosi prije svega polemički, ali njegova uporaba njihova kršćanskog značenja kao i njegova praksa smještaju ga u tradiciju alegorijsko-tipološkoga tumačenja, što kao …

2010 Pročitaj više →

Ilustrirana Biblia cum comento u knjižnici oca hrvatske književnosti, s uzorcima njegovih marginalija / Franz Posset

“U prvom dijelu rada Marulićeva knjižnica prikazna je u kontekstu drugih renesansnih knjižnica. Kad se usporedi s knjižnicama drugih ljubitelja knjige, njegovih suvremenika, ona je malena i relativno beznačajna. Značajnu …

2010 Pročitaj više →

Marko Marulić zwischen Poetik und Theologie; Davidias, Dialogus de Hercule a Christicolis superato (1524) und Tropologica Davidiadis expositio / Elisabeth von Erdmann

Der Artikel untersucht die Position, die Marko Marulić im Horizont seiner Zeit entwickelte, wenn er das Verhältnis paganer Quellen zum Christentum und das Verhältnis zwischen Theologie und Poetik zu bestimmen …

2010 Pročitaj više →

The Illustrated Biblia cum comento from the Library of the Father of Croatian Literature, with Samples of his Marginalia / Franz Posset

he paper offers an introduction to Marcus Marulus and his Latin Bible from his library – in the cultural-historical context of contemporary libraries. Marulus always remained a man of books …

2010 Pročitaj više →

Marulićeva demonologija / Branko Jozić

“Dok prirodno teži ka sreći, iskustvo zla – koje se povezivalo sa zlim bićem (demonom, Sotonom, đavlom) – čovjeka tjera da nađe odgovor na taj problem. U antici, pa onda …

2011 Pročitaj više →

Marulić kao novolatinski pisac / Johann Ramminger

“Raznolikost Marulićeva književnog djela temeljila se na vladanju različitim modelima latinskoga jezika, u kojem se često javljaju nesukladne književne i leksičke tradicije. Humanističko načelo oponašanja antičkog latiniteta ograničavalo je odstupanja …

2011 Pročitaj više →

Križ u misli Marka Marulića / Mladen Parlov

“Križ je bez sumnje jedan od temeljnih simbola kršćanstva. Već u životu prve kršćanske zajednice prepoznat je kao sredstvo spasenja i otkupljenja te ga se vrlo brzo poistovjećuje sa samim …

2011 Pročitaj više →

Odjeci najstarije hrvatske pjesmarice u Marulićevim stihovima / Dragica Malić

“Ovaj je prilog nastavak autoričinih istraživanja Marulićeve povezanosti s hrvatskom srednjovjekovnom književnom baštinom. Ovoga puta autorica se bavi uočavanjem odjeka anonimnoga hrvatskoga srednjovjekovnoga pjesništva, kojemu su prvi poznati zapisi u …

2011 Pročitaj više →

Jedan model humanističke recepcije klasične antike: “In epigrammata priscorum commentarius” Marka Marulića : doktorska disertacija / Bratislav Lučin

“Tema je ovog rada Marulićevo dosad samo manjim dijelom objavljeno i gotovo posve neproučeno djelo na latinskom jeziku “In epigrammata priscorum commentarius” (“Tumač uz natpise starih”). Svrha je rada dvostruka: …

2011 Pročitaj više →

Marulićev prijevod Hrvatske kronike i ovo izdanje / Neven Jovanović

“Donose se osnovni podaci o tzv. Hrvatskoj kronici, Dmini Papaliću kao naručitelju Marulićeva prijevoda, o okolnostima nastanka Regum gesta, o predaji teksta, te o stilu Marulićeva prijevoda (stvarne izmjene, Sveto …

2011 Pročitaj više →

Carmen de doctrina Domini nostri Iesu Christi pendentis in cruce u baroknim prijevodima na hrvatski / Gorana Stepanić

“Carmen de doctrina Domini nostri Iesu Christi pendentis in Cruce (Venecija 1507) Marulićeva je križna dijaloška pjesma od 39 latinskih elegijskih distiha u čijoj prvoj polovici kršćanin ispituje propetoga Krista …

2011 Pročitaj više →

Marulić i laudationes urbium / Neven Jovanović

“Nedavno je sastavljena digitalna zbirka latinističkih pohvala istočnojadranskih gradova od Trsta do Skadra. Marulićev opis Splita razmotrit ću u usporedbi s ostalim tekstovima te zbirke, osvrćući se prvenstveno na kompoziciju …

2011 Pročitaj više →

Marko Marulić and the British Library / Milan Grba

“The objective of this paper is to use new data to supplement previous research into Marulić’s works in British libraries, as well as to describe the provenance of some of …

2011 Pročitaj više →

Versificirana biblijska pripovijest o Esteri (XVI. st.) u kontekstu hrvatske srednjovjekovne književne baštine i Marulićeva pjesničkoga kruga / Amir Kapetanović

“Biblijska priča o Esteri bila je poznata našim srednjovjekovnim piscima, koji su je zabilježili u nizu liturgijskih knjiga pisanih crkvenoslavenskim jezikom i u glagoljaškim zbornicima pisanim hibridnim čakavsko-crkvenoslavenskim jezikom. Kratka …

2011 Pročitaj više →

Regum Dalmatiae et Croatiae gesta Marka Marulića u djelu De rebus Dalmaticis Dinka Zavorovića / Iva Kurelac

“Na primjeru neobjavljenog djela De rebus Dalmaticis libri octo (1602.) šibenskog humanista i povjesničara Dinka Zavorovića, u kojem je, među ostalim, opsežno citiran rukopis Regum Dalmatiae et Croatiae gesta Marka …

2011 Pročitaj više →

Marko Marulić in den Religionskonflikten der deutschen Länder des 16. Jahrhunderts / Elisabeth von Erdmann

Die Erforschung des Zeitalters von katholischer Reform, Reformation, Gegenreformation und Konfessionalisierung nimmt die Schriften von Marko Marulić bisher kaum wahr, obwohl einige von ihnen im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation …

2011 Pročitaj više →

Marulus as a neo-Latin writer / Johann Ramminger

The Latin of M. semantically adheres closely to the norms of classical Latin; thus in prose paraphrases of the gospel unclassical features are replaced with colloquial expressions from early Latin …

2011 Pročitaj više →

Henry VIII and Marko Marulić’s Evangelistarium / Andrea Clarke

This paper examines Henry VIII’s ownership and reading of Marko Marulić’s Evangelistarium. In order to explain the context in which the Evangelistarium entered the Royal Library, the first part of …

2011 Pročitaj više →

Palača pjesnika Marka Marulića u Splitu / Radoslav Bužančić

“Autor određuje položaj Marulićevih kuća u Splitu u prvoj polovici XVI. st. i to nekretninu uz krstionicu u vlasništvu Marka Marulića i njegova brata Aleksandra, te određuje položaj palače Marulić …

2012 Pročitaj više →

Implicitni izvori u Marulićevu Tumaču uz natpise starih: Niccolò Perotti, Pomponio Leto i drugi / Bratislav Lučin

“U radu se najprije daju opći podatci o Marulićevu djelu In epigrammata priscorum commentarius i opisuje se žanrovski okoliš u kojem se ono pojavljuje. Budući da u svojim tumačenjima antičkih …

2012 Pročitaj više →

Patrističke alegorijske reminiscencije u Marulićevoj drugoj poslanici Katarini Obirtića / Ivan Bodrožić

“Nakon što je od splitskih benediktinki jednom zgodom primio na dar ribu, Marko Marulić je uzvratio kao uzdarjem lijepo sročenim pismom poznatim kao Druga poslanica Katarini Obirtića. Ne ostajući samo …

2012 Pročitaj više →

Širenje marulićevskih krugova: islandski prijevod i nepoznata njemačka izdanja dijela Institucije / Branko Jozić

“Možda najuočljiviji pokazatelj važnosti splitskog humanista u nadnacionalnim okvirima jest recepcija njegova opusa. Osim brojnih izdanja njegovih djela i još brojnijih navoda iz njih, o tom svjedoči i podatak da …

2012 Pročitaj više →

Marulićeve marginalije uz Macarija Muzija / Neven Jovanović

“Kada je 2000. Mladen Parlov identificirao primjerak knjige Poetae Christiani veteres (Venecija: Manuzio, 1501-1502) u trezoru biblioteke Teologije u Splitu kao knjigu iz knjižnice Marka Marulića, izvijestio je ujedno da …

2012 Pročitaj više →

Od slavića: traduktološka analiza / Teo Radić

“Tema ovoga rada traduktološka je analiza Marulićeve pjesme Od slavića, sastavljene prema latinskom predlošku, koji se ranije pripisivao sv. Bonaventuri, dok se danas smatra uratkom njegova učenika Johna Pechama. O …

2012 Pročitaj više →

Marko Marulić i Padova / Bratislav Lučin

“U radu se analiziraju izvori koji govore o vezama Marka Marulića s Padovom. Osobita je pozornost posvećena pretpostavci (koja se još uvijek povremeno pojavljuje u literaturi) da je on u …

2013 Pročitaj više →

Nekoliko zapažanja o tekstološkim i metodološkim problemima u proučavanju starohrvatskih pravnih termina u Marka Marulića / Vuk-Tadija Barbarić

“Autor, motiviran ponajprije poznatom pretpostavkom o tome da je Marko Marulić možda studirao pravne znanosti, prvo daje pregled dosadašnjih ograničenih pokušaja da se govori o pravnoj terminologiji u Marulićevu opusu …

2013 Pročitaj više →

Marulićeva poslanica papi Hadrijanu VI. na talijanskome: prijevod s traduktološkom napomenom / Ruggero Cattaneo

“Opat Melchiorre Cesarotti (1730-1808), padovanski književnik, kritičar i jezikoslovac, pjesnik i prevoditelj s grčkoga (Eshila, Pindara, Demostena, Ilijade),ali i s francuskoga (Voltaireovih tragedija Cezarova smrt i Muhamed) i engleskoga (Ossianovih …

2013 Pročitaj više →

Psychologia – the birth of a new scientific context / Riccardo Luccio

The use of the term soul was banned from the psychological vocabulary, at least since Angell’s famous interdict in 1911. This paper examines the various stages of the constitution of …

2013 Pročitaj više →

Dva lika Marka Marulića: dvostruki odnos prema antičkom naslijeđu / Branko Jozić

“Marulićevo djelo suodređuju dvije tradicije, kršćanska i antička, što je rezultiralo problematičnom dvojnošću. U njegovu opusu odražavaju se dva naizgled nespojiva lika: humanist i oduševljeni poklonik antike te gorljivi promicatelj …

2014 Pročitaj više →

Alegorijski kodovi u XIII. pjevanju Davidijade Marka Marulića / Miroslav Palameta

“Marulićeva izjava o tome da je opjevao “djela kralja Davida držeći se povijesti njihove kako je izložena u svetim knjigama”, uglavnom se u recentnoj kritičkoj recepciji shvaća i interpretira u …

2014 Pročitaj više →

Otium i negotium – Marulić o dokolici i radu / Branko Jozić

“Pojam otium pokriva čitav raspon od nevaljala dangubljenja, do počinka od (javnog) djelovanja, tj. vremena posvećena privatnosti i studiju (Ciceronov otium litteratum, otium cum dignitate). Rad se općenito doživljava tegobnim, …

2014 Pročitaj više →

Mučeništvo u misli Marka Marulića / Mladen Parlov

“Autor je podijelio članak na tri dijela. U prvom progovara o teologiji mučeništvu te o njezinu odjeku u misli Marka Marulića. Ističe kako je od početka kršćanstva mučeništvo shvaćano kao …

2014 Pročitaj više →

Marulićevi lingvistički izleti / Šime Demo ; Jan Šipoš

“Rad se bavi načinima na koje Marulić govori o fenomenu jezika. Analiza je provedena na korpusu od 19 njegovih latinskih i hrvatskih djela. Na početku je ukratko opisan položaj refleksije …

2014 Pročitaj više →

Teološko naslijeđe Marka Marulića i tumačenje Mt 16,18: »Ti si Petar-stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju« / Franz Posset

“Laički teolog iz Splita Marko Marulić pokazuje izrazito zanimanje kako za naslijeđe klasične, poganske antike, tako još više za baštinu crkvenih otaca i Svetog pisma. Svojom filozofskom i teološkom usredotočenošću …

2014 Pročitaj više →

Petronije na istočnoj obali Jadrana: Codex Traguriensis (Paris. lat. 7989) i hrvatski humanisti / Bratislav Lučin

“U radu se pokušava rekonstruirati povijest glasovitoga trogirskog kodeksa Petronija (Paris. lat. 7989) od 1423-1425, kada je napisan, do sredine 17. st., kada ga je Marin Statilić iznio na svjetlo …

2014 Pročitaj više →

Two Faces of Marko Marulić: A Dual Attitude to the Ancient Heritage / Branko Jozić

Marulić is a writer at the watershed of ages and worlds, inhabiting a world of divergent cultural and social tendencies. Two traditions, the Christian and the Ancient, jointly underpin his …

2014 Pročitaj više →

The ‘Rock’. Marcus Marulus’ Theological Patrimony Concerning the Interpretation of »You are Peter and upon this Rock i Will Build my Church« / Franz Posset

The lay theologian of Split, Marcus Marulus (1450-1524), shows a distinctive interest in the patrimony not only of the Church Fathers and the Sacred Scriptures but also of classical, pagan …

2014 Pročitaj više →

Senekina podloga nauku o dobročinstvima u Marulićevu Evanđelistaru / Ruggero Cattaneo

“U posvetnom pismu svojega talijanskog prijevoda Marulićeva Evanđelistara, koji je izašao u Firenci 1571. godine, kamaldoležanin Silvano Razzi lijepom sintagmom božanska etika ističe osnovno obilježje toga Marulićeva djela kao priručnika …

2015 Pročitaj više →

Marulićevo alegoriziranje u XIV. pjevanju Davidijade / Miroslav Palameta

“Jedna od najstarijih estetskih procjena Davidijade Marilićeva je napomena u pismu kardinalu Grimaniju kako ta knjiga, što mu je šalje na dar, pruža užitak koji “odiše našom vjerom”, slavi Krista, …

2015 Pročitaj više →

U potrazi za natpisima Papalićeve zbirke: sarkofag Julija Kirana i Varije Flavije Salonije (ad CIL III 2584) / Dino Demicheli

“Rad se bavi analizom rimskoga natpisa koji se nekoć nalazio u najstarijoj epigrafskoj zbirci u Hrvatskoj – onoj koja je pripadala splitskom humanistu Dmini (Dominiku) Papaliću. Zbirku je opisao Marko …

2015 Pročitaj više →

Ioannes Dantiscus i hrvatski humanisti Jakov Banićević i Marko Marulić / Anna Skolimowska

“Ioannes Dantiscus (1485-1548) bio je novolatinski pjesnik i vješt diplomat u službi poljskih kraljeva. Na međunarodnoj se sceni pojavio sudjelujući na susretu četiriju srednjoeuropskih monarha – cara Maksimilijana i kraljeva …

2015 Pročitaj više →

Ioannes Dantiscus and the Croatian Humanists Jakov Banićević and Marko Marulić / Anna Skolimowska

The acquaintance of two humanists, a diplomat in the service of Polish kings Ioannes Dantiscus (1485-1548) and imperial secretary Jakov Banićević (1466-1532), is documented in their correspondence, of which just …

2015 Pročitaj više →

St. Jerome in Croatian Latinity of Renaissance Period / Pavao Knezović

In the works of our Latinists of the Renaissance period, St. Jerome is most commonly referred to as an authority and a teacher (N. Modruški, D. Buća, B. Zane M. …

2015 Pročitaj više →

Nepoznato pismo pape Hadrijana VI. Marku Maruliću / Branko Jozić

“Još za života Marulić je bio svjetski poznat pisac i kao autoritet često je citiran. Vjerojatno je zato ugledni propovjednik dominikanac Dominik Buća od njega zatražio da papi izloži teško …

2016 Pročitaj više →

Izdanje bilježaka Henrika VIII. u Marulićevu Evanđelistaru / Neven Jovanović ; Helena Šoškić

“Početkom četvrtog desetljeća 16. st. engleski kralj Henrik VIII. čitao je Marulićev Evanđelistar. Kralj se koristio kelnskim izdanjem iz 1529; njegov se primjerak tog izdanja, s brojnim marginalnim bilješkama, danas …

2016 Pročitaj više →

Krležini iskazi o Maruliću i njegovu opusu / Davor Balić

“O splitskom renesansnom misliocu Marku Maruliću (1450–1524) i obilježjima njegova stvaralaštva očitovao se i Miroslav Krleža (1893–1981). Prosudbe o Maruliću i njegovu opusu iznosio je tijekom pedeset pet godina: od …

2016 Pročitaj više →

Miroslav Krleža’s assessment of Marko Marulić and his opus / Davor Balić

The critical observations and remarks that Miroslav Krleža (1893‒1981) made on the Renaissance thinker Marko Marulić (1450–1524) may be traced throughout Krleža’s work, from 1926 to his last days in …

2016 Pročitaj više →

Marulićev Dijalog o Herkulu i njegova erazmofilska posveta: može li se, i u kojem smislu, reći da je Marulić bio erazmovac? / Ivan C. Kraljić

“U autografu posvete, koja je trebala stajati ispred Dijaloga o Herkulu kojeg su nadvisili Kristovi štovatelji (Dialogus de Hercule a Christicolis superato), neka je nepoznata ruka precrtala sva mjesta koja se tiču …

2017 Pročitaj više →

Maruli Evangelistarium – vetera & nova: uz petstoljetnicu izdanja (1516-2016) / Branko Jozić

“Marulićev je Evanđelistar priručnik za čestit i blažen, odnosno istinski kršćanski život kao i drugo mu djelo – Institucija. Tematski zamišljen kao trolist vjere, nade i ljubavi, razgranao se u …

2017 Pročitaj više →

Judita

2017 Pročitaj više →

Prema kritičkom izdanju Marulićevih hrvatskih stihova: Judita kao orijentir / Bratislav Lučin

“U radu se pokazuje kako prvo izdanje Marulićeve Judite (1521) može biti korisno pomagalo u priređivanju ostalih Marulićevih pjesničkih tekstova na hrvatskom, koji su sačuvani samo u rukopisnim prijepisima. Polazi …

2017 Pročitaj više →

Marci Maruli Evangelistarium – vetera & nova: Marking the Fifth Centenary of the Edition (1516-2016) / Branko Jozić

The Evangelistarium is considered to be the most mature and most important work of moral theology of the Split humanist, one that, alongside the De institutione bene vivendi, made his …

2017 Pročitaj više →

Marulić – uznik: novi prilog za životopis / Branko Jozić

“Život i djelo hrvatskog humanista Marka Marulića danas su prilično poznati zahvaljujući višegodišnjim marulološkim proučavanjima sačuvanih izvora. To su u prvom redu životopis što ga je sastavio Marulićev prijatelj Frane …

2018 Pročitaj više →

O virtualnoj izložbi

Virtualna izložba Marko Marulić izrađena je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu kao rezultat digitalizacijskog projekta Digitalna zbirka djela Marka Marulića, provedenog 2018. godine uz financijsku potporu Ministarstva kulture …

2019 Pročitaj više →

Izjava o pristupačnosti

Općenito Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu nastoji svoje mrežne stranice i programska rješenja učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela …

2024 Pročitaj više →