Info Panel
Početna  /  Djela o Maruliću  /  Marulićeve marginalije uz Macarija Muzija / Neven Jovanović

Marulićeve marginalije uz Macarija Muzija / Neven Jovanović

“Kada je 2000. Mladen Parlov identificirao primjerak knjige Poetae Christiani veteres (Venecija: Manuzio, 1501-1502) u trezoru biblioteke Teologije u Splitu kao knjigu iz knjižnice Marka Marulića, izvijestio je ujedno da je između prvog i drugog sveska Poetae Christiani uvezana inkunabula Macarija Muzija iz Camerina De triumpho Christi poema (Venecija: Franciscus de Lucca i Antonius Francisci, 29. ožujka 1499; jedan od priređivača knjižice isti je onaj Francesco Consorti koji će, kako znamo, surađivati pri tiskanju mletačkih izdanja Institucije 1506, Pedeset priča 1510. i Evanđelistara 1516). Svome je primjerku Muziova djela u Consortijevu izdanju Marulić dodao niz marginalnih bilježaka. U ovom ćemo radu donijeti više podataka o samome Muziju i sudbini njegova teksta, izvijestiti o količini i vrsti Marulićevih marginalija te naznačiti dodirne točke Muziova djela i Marulićeva opusa. Upozorit ćemo i da postoji još jedna veza Pjesme o trijumfu Kristovu s hrvatskom humanističkom književnošću – veza s pjesništvom Dubrovčanina Jakova Bunića (1469-1534).”

Iz rada: Jovanović, N. Marulićeve marginalije uz Macarija Muzija. // Colloquia Maruliana 21, 21(2012), 109-139.