Info Panel
Početna  /  Djela o Maruliću  /  Maruli Evangelistarium – vetera & nova: uz petstoljetnicu izdanja (1516-2016) / Branko Jozić

Maruli Evangelistarium – vetera & nova: uz petstoljetnicu izdanja (1516-2016) / Branko Jozić

“Marulićev je Evanđelistar priručnik za čestit i blažen, odnosno istinski kršćanski život kao i drugo mu djelo – Institucija. Tematski zamišljen kao trolist vjere, nade i ljubavi, razgranao se u kompleksno izlaganje kojem je cilj ideal kršćanske pobožnosti pretočiti u praksu, u krepostan život, u djelatnu ljubav. Protkan je mislima općeljudske, klasične i svetopisamske mudrosti pa se na pitanje o njegovoj aktualnosti danas može odgovoriti: tolle, lege. Petstota obljetnica njegova prvog sačuvanog izdanja prigoda je da se napravi pregled njegove recepcije, da se nešto kaže o njegovu neobičnu naslovu, o sadržajnim i strukturnim podudarnostima i razlikama s obzirom na neka slična djela te da se ukaže na nedostatnu proučenost ove Marulićeve »uspješnice« pa i ispravi neka dosadašnja mišljenja.”

Sažetak rada: Jozić, B. Maruli Evangelistarium – vetera & nova: uz petstoljetnicu izdanja (1516-2016). // Colloquia Maruliana 26, 26(2017), 207-228.