Info Panel
Početna  /  Djela o Maruliću  /  Patrističke alegorijske reminiscencije u Marulićevoj drugoj poslanici Katarini Obirtića / Ivan Bodrožić

Patrističke alegorijske reminiscencije u Marulićevoj drugoj poslanici Katarini Obirtića / Ivan Bodrožić

“Nakon što je od splitskih benediktinki jednom zgodom primio na dar ribu, Marko Marulić je uzvratio kao uzdarjem lijepo sročenim pismom poznatim kao Druga poslanica Katarini Obirtića. Ne ostajući samo na kurtoaznoj zahvali, Marulić je sastavio nadasve sadržajnu ćudoredno-duhovnu pouku o potrebi odgoja osjetila, vrlo korisnu osobama posvećenima Bogu u redovničkom staležu kojima je zadaća brižno i budno skrbiti da im zlo preko osjetila ne zarobi dušu. Sržna poruka pisma utemeljena je prvenstveno na svetopisamskim tekstovima, ali i na aluzijama na egzegetska tumačenja svetih otaca, s time da, za razliku od biblijskih, svoje otačke izvore Marulić ne imenuje.

Autor u ovom radu prvenstveno propituje dvije slike koje Marulić rabi u prvom dijelu pisma kada govori o značenju osjetila za ljudski život. Prva od njih prispodobljuje pet osjetila petorici kraljeva koje je Jošua (usp. Jš 10) ubio u špilji nakon što ih je porazio u boju, a druga govori o osjetilima kao prozorima duše, pri čemu se poziva na redak iz proroka Jeremije: »Smrt je ušla po vašim prozorima« (9,21). Premda je i u jednom i u drugom slučaju Marulićev govor o odgoju osjetila potkrijepljen svetopisamskim tekstom, ipak se njegovo tumačenje ne temelji samo na biblijskom tekstu. U spomenutim svetopisamskim odlomcima, naime, nigdje se ne spominju osjetila, te se Marulićev postupak, gledano iz perspektive biblijske egzegeze, može činiti vrlo upitnim i proizvoljnim.

Raščlambom tekstova prvog dijela Druge poslanice Katarini Obirtića postaje razvidno,međutim, kako su izvor Marulićeve egzegeze prvenstveno spisi velikog ranokršćanskog egzegeta svetog Jeronima, koji se služi gotovo identičnim alegorijskim tumačenjem osjetila, bilo kao kraljeva bilo kao prozora duše. Autor dopušta također mogućnost da su i neke homilije znamenitog aleksandrijskog pisca iz 3. stoljeća Origena mogle imati utjecaja, barem na tekst koji se tiče alegorijskog tumačenja petorice kraljeva. Uočavajući i ističući važnost patrističkih alegorijskih reminiscencija utkanih u Drugu poslanicu Katarini Obirtića, autor pokazuje kako se tek u njihovu svjetlu razumije Marulićev egzegetski postupak.”

Sažetak rada: Bodrožić, I. Patrističke alegorijske reminiscencije u Marulićevoj drugoj poslanici Katarini Obirtića. // Bogoslovska smotra 82, 2(2012), 263-283.