Info Panel
Početna  /  Djela o Maruliću  /  Spoznaje i gledišta o Maruliću na razmeđi tisućljeća : Marko Marulić – europski humanist / Ivo Frangeš

Spoznaje i gledišta o Maruliću na razmeđi tisućljeća : Marko Marulić – europski humanist / Ivo Frangeš

Frangeš, I. Spoznaje i gledišta o Maruliću na razmeđi tisućljeća : Marko Marulić – europski humanist. // Colloquia Maruliana 10(2001), 5-10.