Info Panel
Početna  /  Djela o Maruliću  /  Marulićeva privatna pisma: izbor jezika kao sredstvo dijastratijske i dijafazijske diferencijacije / Smiljka Malinar

Marulićeva privatna pisma: izbor jezika kao sredstvo dijastratijske i dijafazijske diferencijacije / Smiljka Malinar

Malinar, S. Marulićeva privatna pisma: izbor jezika kao sredstvo dijastratijske i dijafazijske diferencijacije. // Colloquia Maruliana 13(2004), 21-38.