Info Panel
Početna  /  Djela o Maruliću  /  Marko Marulić u franjevačkoj historiografiji / Atanazije J. Matanić

Marko Marulić u franjevačkoj historiografiji / Atanazije J. Matanić

Matanić, A. J. Marko Marulić u franjevačkoj historiografiji. // Colloquia Maruliana 10(2001), 213-221.