Info Panel
Početna  /  Vremenska lenta  /  Marko Marulić (18. kolovoza 1450. – 5. siječnja 1524.)
  • Ivan Meštrović: Marko Marulić, detalj

Marko Marulić (18. kolovoza 1450. – 5. siječnja 1524.)

Marko Marulić rodio se 18. kolovoza 1450. u Splitu, kao najstariji od šest sinova i dviju kćeri Nikole Pečenića de Marulis i Dobrice rođene Alberti. Oba mu roditelja bijahu pripadnici uglednih plemićkih obitelji. Otac Nikola imao je humanističke sklonosti: sačuvan je njegov vlastoručni prijepis Ciceronova djela O dužnostima (De officiis), u kojemu je zabilježio da ga je prepisao 1440. godine, »za sebe i svoje« (sibi et suis). (Rukopis se čuva u knjižnici Marciana u Veneciji, sign. Marc. Lat. VI 115 (3640).)

Jedna grana obitelji Marka Marulića – ona kojoj je i sam pripadao – hrvatski se nazivala Pecenić, Pečenić, Pecinić, Picinić, a druga Gavosolić; sredinom XV. st. pojavljuje se oblik de Marulis, kojim se češće koriste GavosolićiSvoja hrvatska djela Marulić je potpisivao kao Marko Marul, Marko Marulić i Marko Pecinić, a latinska kao Marcus Marulus, gdjekad uz dodatak Spalatensis ili Delmata.

 

Ulaz u kuću obitelji Marulić
(Papalićeva ulica u Splitu)

Izvor fotografije: Marulianum