Info Panel
1450

Marko Marulić (18. kolovoza 1450. – 5. siječnja 1524.) - 1450

Marko Marulić rodio se 18. kolovoza 1450. u Splitu, kao najstariji od šest sinova i dviju kćeri Nikole Pečenića de Marulis i Dobrice rođene Alberti. Oba mu roditelja bijahu pripadnici uglednih plemićkih obitelji. …

Pročitaj više →
1460

Humanističko obrazovanje u Splitu - 1460

Marulić 1460-ih pohađa splitsku humanističku školu koju je vodio talijanski humanist Tideo Acciarini (Tydeus Acciarinus). Ostali su mu splitski učitelji bili Nicola da Capua (Colla Firmianus) i Girolamo Genesio (Hieronymus …

Pročitaj više →
1464

Latinska pjesma “Epitaf Jurja i Perine” - 1464

Godine 1464. ili 1465. nastaje latinska pjesma Epitaf Jurja i Perine (Epitaphium Gorgii et Perinę), za koju je Marulić kasnije zabilježio da ju je sastavio dok je još pohađao školu svojeg učitelja Tidea …

Pročitaj više →
1465

Pismo šibenskom pjesniku Jurju Šižgoriću - 1465

Godine 1465. ili 1466. Marulić piše pismo na latinskome šibenskom humanističkom pjesniku Jurju Šižgoriću, u kojem mu izražava svoje divljenje i uspoređuje ga sa slavnim rimskim elegičarima – Ovidijem, Propercijem i …

Pročitaj više →
1468

Studij – oko 1468.-1474. - 1468

Pretpostavlja se da otprilike u razdoblju oko 1468.-1474. Marulić boravi izvan Splita na studiju. Pomišljalo se da je studirao pravo u Padovi, no o tome, kao ni o Marulićevu studiju …

Pročitaj više →
1473

Govor u pohvalu dužda Nikole Marcella - 1473

Godine 1473. ili 1474. »na opće divljenje« – kako u latinski pisanom Životu Marka Marulića Splićanina ističe njegov prijatelj Frane Božićević (Francisus Natalis) – “održao je prekrasan govor u pohvalu prevedroga …

Pročitaj više →
1474

Marulić egzaminator - 1474

Dana 16. lipnja 1474. ser Marcus Pecinich obnaša dužnost egzaminatora, tj. ispitivača i ovjerovitelja notarskih spisa (u najranijoj dobi koju je za takvu službu dopuštao Splitski statut).

Pročitaj više →
1477

Prvo Marulićevo djelo objavljeno tiskom - 1477

Marulić je jedan od autora iz prve hrvatske pjesničke inkunabule.  U Mlecima je 1477. tiskana zbirka Jurja Šižgorića Elegiarum et carminum libri tres. Riječ je o najstarijoj hrvatskoj pjesničkoj inkunabuli Tri knjige elegija …

Pročitaj više →
1478

Marulićevo sudjelovanje u javnom životu splitske komune - 1478

U arhivskim dokumentima u nekoliko je navrata zabilježeno da Marulić obavlja službu egzaminatora. I poslije se u dokumentima višekratno spominje njegovo sudjelovanje u javnom životu splitske komune: bio je počasni …

Pročitaj više →
1480

Zastupnik splitskih plemića - 1480

Marko Marulić i kanonik Jerolim Cipiko 21. ožujka 1480. odabrani su za zastupnike dvojice splitskih plemića koji su splitskom nadbiskupu Giovanniju (Zanettinu) Dacreu bili posudili svoju srebrninu, koju ovaj pri …

Pročitaj više →
1481

“Ser Marcus Pecenich” - 1481

Zabilježeno je da 16. studenoga 1481. ser Marcus Pecenich vozi na prodaju u Mletke, u lađi Petra Tartalića, smokve, vino i bale sukna za bojenje, a 7. siječnja 1482. vozi na prodaju …

Pročitaj više →
1482

Marulić u zatvoru - 1482

U arhivskim zapisima zabilježeno je da se Marko Marulić 3. listopada 1482. nalazi zatvoren u kuli mletačkoga kaštela u Splitu. Njegova braća Šimun i Aleksandar, zajedno s Karlom Martinuševićem, mole …

Pročitaj više →
1485

Smrt brata Šimuna - 1485

Možda u razdoblje od 1485. do 1490. treba datirati smrt Marulićeva brata Šimuna; prema Frani Božićeviću, Marulića je ta smrt duboko pogodila: »Sve do smrti predragoga brata Šimuna dosta je …

Pročitaj više →
1487

Pjesma posvećenu Maruliću - 1487

U razdoblju od 1487. do 1489. u splitskoj komunalnoj školi kao učitelj djeluje talijanski humanist i pjesnik Bartolomeo Merula; u čast Maruliću on je napisao pjesničku pohvalnicu koja započinje stihom: …

Pročitaj više →
1490

Marulićevi komentari i zabilješke – oko 1490.-1510. - 1490

U razdoblju od oko 1490. do 1510. Marulić upisuje razne zabilješke u glasoviti trogirski kodeks Petronija, koji jedini čuva tekst Trimalhionove gozbe (rukopis je tada očito bio u Marulićevu vlasništvu; danas se …

Pročitaj više →
1493

“Molitva suprotiva Turkom” – između 1493. i 1500. - 1493

Pretpostavlja se da se nastanak Molitve suprotiva Turkom može datirati u razdoblje između 1493. i 1500. – nakon Krbavske bitke, a prije pisanja Judite.   Ilustracija iz djela: Marulić, Marko. Hrvatski stihovi …

Pročitaj više →
1496

Pismo Marku Prodiću - 1496

Dana 10. svibnja 1496. Marulić piše pismo na latinskome bračkom svećeniku Marku Prodiću, prijatelju još od školskih dana. Taj kratki sastavak važan je iz dva razloga: Marulić posvjedočuje kako i …

Pročitaj više →

“Upućivanje u čestit život po primjerima svetaca” – oko 1496.–1499. - 1496

U razdoblju od oko 1496. do 1499. Marulić piše Upućivanje u čestit život po primjerima svetaca (De institutione bene vivendi per exempla sanctorum).

Pročitaj više →
1500

Prijevod “Od naslidovan’ja Isukarstova” - 1500

Dana 20. lipnja 1500. Marulić je dovršio Od naslidovan’ja Isukarstova, hrvatski prijevod djela De imitatione Christi Ivana Gersona (tj. Tome Kempenca). U kolofonu na latinskom jeziku naveo je da je prijevod izradio »na …

Pročitaj više →

Oporuka i hodočašće u Rim - 1500

Dana 25. rujna 1500. Marulić je predao u splitskoj gradskoj kancelariji svoju oporuku, tekst koje je izgubljen. Po nekim naznakama razlog pisanja oporuke mogao je biti odlazak na hodočašće u …

Pročitaj više →
1501

“Judita” - 1501

Dana 22. travnja 1501. Marulić je dovršio Juditu (to je nadnevak posvetne poslanice don Dujmu Balistriliću, splitskom kanoniku i Marulićevu krsnom kumu). Dana 19. srpnja 1501. piše pismo na talijanskome splitskom …

Pročitaj više →

Rasprava o približavanju Osmanlija - 1501

»Razmišljajući u sebi o tlačenju što ga nevjernici provode nad kršćanima i nastojeći mu dokučiti uzrok«, Marulić je o tome sastavio kratku raspravu na talijanskom, koju šalje Jerolimu Cipiku kao …

Pročitaj više →

Pisma Jerolimu Cipiku - 1501

Dana 26. srpnja 1501. Marulić piše pismo na talijanskome Jerolimu Cipiku, u kojem javlja da mu je umro i brat Petar. Dana 2. studenoga 1501. piše još jedno pismo na …

Pročitaj više →
1502

Pismo Jakovu Grasolariju - 1502

Dana 3. ožujka 1502. Marulić piše pismo na latinskom Jakovu Grasolariju, kanoniku i vikaru mletačke bazilike sv. Marka te kancelaru Senata; u prvoj polovici pisma (koje je odgovor na nesačuvano …

Pročitaj više →
1503

Marulić piše “Tumač uz natpise starih” – oko 1503.-1510. - 1503

Od oko 1503. do 1510. Marulić piše Tumač uz natpise starih (In epigrammata priscorum commentarius). Djelo je posvetio Dmini Papaliću, na čiju molbu ga je i napisao. Autograf se čuva u knjižnici …

Pročitaj više →
1507

Tiskano izdanje “Upućivanje u čestit život po primjerima svetaca” - 1507

Dana 10. veljače 1507. u Mlecima izlazi prvo poznato izdanje Upućivanja u čestit život po primjerima svetaca (De institutione bene vivendi per exempla sanctorum) (datacija u knjizi navedena je more …

Pročitaj više →

“Život svetog Jeronima” - 1507

Malo prije 4. travnja 1507. Marulić je dovršio Život svetog Jeronima (Vita diui Hieronymi). Svečevu životopisu pridodao je polemičku raspravu o njegovu podrijetlu: Protiv onih koji tvrde da je sveti Jeronim bio Italac (In …

Pročitaj više →

“O nasljedovanju Krista” - 1507

Marulić 1507. i 1508. piše O nasljedovanju Krista (De imitatione Christi). Taj spis, koji je izgubljen, Marulić kao dovršen spominje u pismu Jakovu Grasolariju od 25. kolovoza nepoznate godine. Posvetio ga …

Pročitaj više →

“Pitanja obaju Zavjeta” - 1507

U razdoblju od oko 1507. do 1510. Marulić piše Pitanja obaju Zavjeta (Quęstiones utriusque Testamenti). Djelo je izgubljeno.

Pročitaj više →
1508

Epitaf Žarku Dražojeviću - 1508

Marulić je 1508. napisao latinski epitaf Žarku Dražojeviću, velikom knezu i vojvodi poljičkom, koji je poginuo 15. siječnja 1508. u turskoj zasjedi.   

Pročitaj više →
1509

Boravak na Šolti - 1509

U razdoblju od 1509. do 1511. Marulić boravi na Šolti. »Radi mirnijega života sklonio se gotovo već kao šezdesetogodišnjak na otok Šoltu […] Tu je dvije godine boravio u nekom …

Pročitaj više →
1510

Prvo izdanje “Pedeset priča” - 1510

Pretpostavlja se da iz 1510. godine potječe prvo izdanje Pedeset priča (Quinquaginta parabolę). U knjizi nije naznačena godina, pa se izdanje datira po posveti Tomi Nigeru, koja nosi nadnevak 22. kolovoza 1510.

Pročitaj više →

“Davidijada” - 1510

U razdoblju od 1510. do 1517. Marulić piše latinski ep Davidijada (Dauidias). Djelo je posvetio kardinalu, biskupu Porta i patrijarhu Akvileje Domenicu Grimaniju (1461–1523).

Pročitaj više →

“Psihologija, o naravi ljudske duše”  - 1510

Negdje u razdoblju od 1510. do 1517. nastaje djelo Psihologija, o naravi ljudske duše (Psichiologia de ratione animę humanę). U tom naslovu prvi se put u povijesti pojavljuje riječ »psihologija«, pa …

Pročitaj više →
1511

“Djela dalmatinskih i hrvatskih kraljeva” - 1511

Pod naslovom Djela dalmatinskih i hrvatskih kraljeva (Regum Delmatię atque Croatię gesta) preveo je Marulić na latinski tzv. Hrvatsku kroniku, tj. hrvatsku redakciju latinski pisanoga Ljetopisa popa Dukljanina. Tu kraću, glagoljicom ili bosančicom pisanu …

Pročitaj više →

Prepjev Petrarcine kancone - 1511

Godine 1511., ili nedugo prije, Marulić je na latinski prepjevao Petrarcinu kanconu Vergine bella (Kanconijer, CCCLXVI); prepjev, sastavljen u elegijskim distisima, nosi naslov Blaženoj Djevici (Ad Virginem beatam). Načinio ga je na molbu Jerolima Papalića, kojemu …

Pročitaj više →
1513

Novo izdanje “Institucije” - 1513

U Baselu 6. ožujka 1513. izlazi novo, raskošno opremljeno izdanje Institucije.  Iste godine Marulić konačno oblikuje rukopis Vita diui Hieronymi, dodajući mu na početku stihovanu molitvu za papu Leona X.

Pročitaj više →
1514

“Pjesma o pouci Gospodina našega Isusa Krista koji visi na križu” - 1514

Godine 1514. u Erfurtu izlazi samostalno izdanje Pjesme o pouci Gospodina našega Isusa Krista koji visi na križu (Carmen de doctrina Domini nostri Iesu Christi pendentis in cruce). Pjesma je prethodno bila tiskana …

Pročitaj više →

Pisma Jakovu Grasolariju - 1514

Marulić 25. kolovoza [1514.?] (bez naznake godine) piše pismo na latinskome Jakovu Grasolariju, uz koje mu šalje »svoja razmišljanja kojima je naslov O nasljedovanju Krista«, te ga moli neka se …

Pročitaj više →
1516

Izdanje “Evanđelistara” - 1516

U svibnju 1516. u Mlecima izlazi Evanđelistar (Evangelistarium). Djelo je Marulić posvetio Francescu Consortiju iz Lucce. To je prvo pouzdano utvrđeno izdanje, no postoje nepotvrđeni podaci o izdanjima iz 1487. (u Reggiu), 1500. …

Pročitaj više →
1517

“Tužen’je grada Jerozolima” - 1517

Marulić 1517. piše Tužen’je grada Jerozolima.   Ilustracija iz djela: Marulić, Marko. Hrvatski stihovi i proza / priredio i transkribirao Bratislav Lučin. Zagreb : Matica hrvatska, 2018. (Stoljeća hrvatske književnosti, …

Pročitaj više →

“Sažeti prikaz slavnih muževa Starog zavjeta” - 1517

Godina 1517. i 1518. Marulić piše Sažeti prikaz slavnih muževa Starog zavjeta (De Veteris Instrumenti uiris illustribus commentarium).

Pročitaj više →
1518

Novo izdanje “Pedeset priča” - 1518

U Mlecima 18. veljače 1518.  izlazi novo izdanje Pedeset priča (Quinquaginta parabolę) (u knjizi je more Veneto označen isti nadnevak 1517. godine). Dana 26. studenoga 1518. knez i kapetan Splita Franjo Celsi, javljajući …

Pročitaj više →

“O poroku škrtosti i preziranju bogatstva te o vrlini darežljivosti” - 1518

Oko 1518. i 1519. Marulić piše raspravu O poroku škrtosti i preziranju bogatstva te o vrlini darežljivosti (De uitio auaritię diuitiisque contemnendis liberalitatisque uirtute). Djelo je izgubljeno.

Pročitaj više →
1519

Novo izdanje “Evanđelistara” - 1519

U Baselu 2. travnja 1519. izlazi novo izdanje Evanđelistara.

Pročitaj više →

Tiskana knjiga “O poniznosti i slavi Kristovoj” - 1519

U Mlecima 20. srpnja 1519. izlazi O poniznosti i slavi Kristovoj (De humilitate et gloria Christi). Posveta mletačkom senatoru Augustinu Muli datirana je 21. ožujka 1518. Prema nepotvrđenim podacima De humilitate je možda objavljeno …

Pročitaj više →

“Dijalog o Herkulu, kojega su nadvisili Kristovi štovatelji” - 1519

Godine 1519. ili 1520. Marulić piše Dijalog o Herkulu, kojega su nadvisili Kristovi štovatelji (Dialogus de Hercule a Christicolis superato). U posvetnoj poslanici Tomi Nigeru iskazuje svoje divljenje djelima Erazma Roterdamskoga, što mu …

Pročitaj više →
1520

Smrt brata Valerija - 1520

Marulićev brat Valerije umire 8. kolovoza 1520. Frane Božićević piše Maruliću utješnu pjesničku poslanicu, a Marulić se u svojem odgovoru, tugujući zbog gubitka brata, ujedno žali kako je sada sva …

Pročitaj više →

Propovijed “O Kristovu posljednjem sudu” - 1520

Oko 1520.–1521. Marulić piše propovijed O Kristovu posljednjem sudu (De ultimo Christi iudicio).

Pročitaj više →
1521

Oporuka - 1521

Dana 14. lipnja 1521. Marulić sastavlja oporuku, kojoj pridodaje i vlastoručno sastavljen popis knjiga svoje knjižnice.

Pročitaj više →

Prvo izdanje “Judite” - 1521

Prvo izdanje Judite tiskano je u Mlecima 13. kolovoza 1521. Djelo je Marulić posvetio svojemu krsnom kumu don Dujmu Balistriliću. U posveti “popu i parmanciru splickomu”, Marulić piše: “… privraćajući ja pisima …

Pročitaj više →

“O miru Italije” – oko 1521.-1524. - 1521

Vjerojatno u razdoblju od 1521. do 1524. Marulić piše ep O miru Italije (De pace Italię carmen heroicum). Djelo je izgubljeno.

Pročitaj više →
1522

“Poslanica papi Hadrijanu VI.” - 1522

Marulić je 3. travnja 1522. dovršio Poslanicu papi Hadrijanu VI. (Epistola ad Adrianum VI. Pontificem Maximum). Djelo je Marulić posvetio kotorskom dominikancu i profesoru teologije Dominiku Bući, na čiji ga …

Pročitaj više →

Drugo izdanje “Judite” - 1522

Drugo izdanje Judite izlazi u Mlecima 30. svibnja 1522.

Pročitaj više →
1523

Treće izdanje “Judite” - 1523

Dana 29. siječnja 1523. u Mlecima izlazi treće izdanje Judite (u knjizi je more Veneto označen isti nadnevak 1522. godine).

Pročitaj više →

Pjesnička čestitka papi Klementu VII. - 1523

Krajem studenoga ili u prosincu 1523. Marulić piše pjesničku čestitku novom papi Klementu VII. (izabran 19. studenoga 1523.), s pozivom da ujedini kršćane radi otpora osmanlijskom nadiranju. Izvor fotografije: Hrvatska …

Pročitaj više →
1524

Marulićev odlazak - 1524

Marulić umire u Splitu 5. siječnja 1524. Prema oporučnoj želji, pokopan je u crkvi sv. Frane. Nadgrobna ploča s obiteljskim grbom i natpisom obnovljena je krajem 16. stoljeća. Latinski natpis …

Pročitaj više →