Info Panel
Početna  /  Djela o Maruliću  /  Marulić – mariolog i marijanski pjesnik / Mladen Parlov

Marulić – mariolog i marijanski pjesnik / Mladen Parlov

Parlov, M. Marulić – mariolog i marijanski pjesnik. // Colloquia Maruliana 13(2004), 111-129.