Info Panel
Početna  /  Djela o Maruliću  /  Ponovno i dodatno o Marulićevu prijevodu Petrarkine kancone Vergine bella / Ivo Frangeš

Ponovno i dodatno o Marulićevu prijevodu Petrarkine kancone Vergine bella / Ivo Frangeš

Frangeš, I. Ponovno i dodatno o Marulićevu prijevodu Petrarkine kancone Vergine bella. // Colloquia Maruliana 13(2004), 89-95.