Info Panel
Početna  /  Djela o Maruliću  /  Versificirana biblijska pripovijest o Esteri (XVI. st.) u kontekstu hrvatske srednjovjekovne književne baštine i Marulićeva pjesničkoga kruga / Amir Kapetanović

Versificirana biblijska pripovijest o Esteri (XVI. st.) u kontekstu hrvatske srednjovjekovne književne baštine i Marulićeva pjesničkoga kruga / Amir Kapetanović

“Biblijska priča o Esteri bila je poznata našim srednjovjekovnim piscima, koji su je zabilježili u nizu liturgijskih knjiga pisanih crkvenoslavenskim jezikom i u glagoljaškim zbornicima pisanim hibridnim čakavsko-crkvenoslavenskim jezikom. Kratka čtenja iz biblijske knjige o Esteri nalazimo i u čakavskim/štokavskim lekcionarima s konca XV. i početka XVI. stoljeća. Prva versificirana inačica biblijske pripovijesti o Esteri (Od istorije Estera, sign. NSK 6634) zapisana je na čakavskom književnom jeziku latinicom u prvim desetljećima XVI. stoljeća, a sadržava 90 dvanaesteraca. Jezik toga teksta, promatran u kontekstu danas poznatih pjesama Marulićeva književnoga kruga, pokazuje južnočakavske značajke, a uporaba jezika upućuje na to da bi sastavljač toga teksta mogao biti M. Marulić. Članku se prilaže snimka teksta iz latiničnoga rukopisa sign. R 6634 (NSK) i latinična transkripcija.”

Sažetak rada: Kapetanović, A. Versificirana biblijska pripovijest o Esteri (XVI. st.) u kontekstu hrvatske srednjovjekovne književne baštine i Marulićeva pjesničkoga kruga. // Colloquia Maruliana 20, 20(2011), 5-29.