Info Panel
Početna  /  Vremenska lenta  /  Prvo Marulićevo djelo objavljeno tiskom
  • Stranica iz djela “Elegiarum et carminum libri tres” Jurja Šižgorića (1477.)

Prvo Marulićevo djelo objavljeno tiskom

Marulić je jedan od autora iz prve hrvatske pjesničke inkunabule. 

U Mlecima je 1477. tiskana zbirka Jurja Šižgorića Elegiarum et carminum libri tres. Riječ je o najstarijoj hrvatskoj pjesničkoj inkunabuli Tri knjige elegija i lirskih pjesama (Elegiarum et carminum libri tres), posvećenoj šibenskomu patriciju Petru Toboloviću. Sastoji se od 62 pjesme, većinom u elegijskim distisima, 11 ih je u sapfičkoj strofi, tri u falečkim jedanaestercima. Glavninu zbirke čine poslanice, pozdravnice i epigrami upućeni prijateljima, poznanicima, svjetovnim i crkvenim velikodostojnicima. (Izvor: Hrvatska enciklopedija)

Marulićeva poslanica (napisana 1465. ili 1466.), koju je Šižgorić uvrstio u knjigu, prvo je Marulićevo djelo objavljeno tiskom.

Djelo je dostupno na portalu Gallica.