Info Panel
Početna  /  Djela o Maruliću  /  Marulićeva Tropologija u svjetlu patrističke alegoreze (II.) / Miroslav Palameta

Marulićeva Tropologija u svjetlu patrističke alegoreze (II.) / Miroslav Palameta

Palameta, M. Marulićeva Tropologija u svjetlu patrističke alegoreze (II.). // Colloquia Maruliana 15(2006), 81-119.