Info Panel
Početna  /  Djela o Maruliću  /  Od slavića: traduktološka analiza / Teo Radić

Od slavića: traduktološka analiza / Teo Radić

“Tema ovoga rada traduktološka je analiza Marulićeve pjesme Od slavića, sastavljene prema latinskom predlošku, koji se ranije pripisivao sv. Bonaventuri, dok se danas smatra uratkom njegova učenika Johna Pechama. O Slaviću su se tijekom godina iznosile mahom nepovoljne ocjene, a glavni razlog za takve prosudbe valja tražiti u činjenici da je tekst Slavića sve do početka ovoga stoljeća bio dostupan u izdanjima – kako se u novije doba pokazalo – vrlo upitne kvalitete. U određenoj je pak mjeri negativna ocjena zacijelo i posljedica nepoznavanja izvornika, što je dovelo do pogrešna tumačenja pojedinih Marulićevih postupaka. Budući da danas imamo novo, pouzdano pripremljeno kritičko izdanje, otvara se mogućnost da usporedbom latinskoga originala i popravljene hrvatske inačice iznova vrednujemo ovo pjesničko djelo. Analiza će pokazati na koji je način formalno i koncepcijski ostvaren Marulićev prijevod; ponudit će, nadalje, tumačenje najvažnijih prijevodnih postupaka, obrazložiti autorove zahvate što nemaju uporišta u izvorniku, razjasniti pitanje adresata, objasniti ulogu i motive makaronskih umetaka te odgovoriti na pitanje u kolikoj je mjeri prepjev prenio smisao, duh, ljepotu i poruku izvornika.”

Sažetak rada: Radić, T. Od slavića: traduktološka analiza. // Colloquia Maruliana 21, 21(2012), 189-205.