Info Panel
Početna  /  Djela o Maruliću  /  Izdanje bilježaka Henrika VIII. u Marulićevu Evanđelistaru / Neven Jovanović ; Helena Šoškić

Izdanje bilježaka Henrika VIII. u Marulićevu Evanđelistaru / Neven Jovanović ; Helena Šoškić

“Početkom četvrtog desetljeća 16. st. engleski kralj Henrik VIII. čitao je Marulićev Evanđelistar. Kralj se koristio kelnskim izdanjem iz 1529; njegov se primjerak tog izdanja, s brojnim marginalnim bilješkama, danas čuva u Britanskojknjižnici pod signaturom 843.k.13. Tezu da bilješke u ovom primjerku potječu upravo od vladareve ruke prvi je iznio pokojni Charles Béné 1996, a potvrdila ju je Andrea Clarke 2011; potom je izdanje bilježaka priredila Helena Bošnjak (udata Šoškić) u diplomskom radu obranjenom 2012. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, pod mentorstvom Irene Bratičević. Ovdje objavljujemo drugo izdanje Henrikovih bilježaka u Evanđelistaru.

Sudeći po broju i karakteru zapisa na marginama, pojedina poglavlja Evanđelistara Henrik je pročitao iznimno pomno i vjerojatno im se vraćao nekoliko puta. Bilješke uključuju marginalne naslove i komentare, ali i grafičke (likovne) znakove poput ručica i vitica. Na stranicama kraljeva primjerka takvih se podsjetnika nalazi ukupno 398.

Marginalne bilješke svjedoče kako je Marulićevo djelo čitao i razumio moćan i obrazovan vladar, slavna povijesna ličnost koja i danas privlači interes. Zato nam je bilo posebno važno pružiti što više informacija o Henrikovim oznakama. Označili smo ih brojkama i naznačili poglavlja Evanđelistara u kojima se javljaju; uspostavili smo formalnu i sadržajnu tipologiju bilježaka; grafičke (likovne)oznake nismo reproducirali, nego smo ih bilježili opisnim nazivima, donesenim kurzivom (ručice – maniculae, ograde – saepta, vitice – vites, repata slova n – n caudatae, znakovi »obrati pozornost« – nota bene); ulančane smo marginalije označili siglom C* (lanac – catena) za prvu u nizu, C za ostale članove. Priredili smo i četiri kazala. Prvo popisuje bilješke po sadržaju, drugo ih razvrstava po formalnim (grafičkim i verbalnim) obilježjima, treće bilježi ulančane marginalije, a četvrto stranice u kelnskom izdanju iz 1529.

Henrikov latinski mjestimično odstupa od pravopisnog i gramatičkog uzusa, ne samo današnjega, već i onoga njegova doba. Na takve smo slučajeve upozoravali uskličnikom [!]. Na nekoliko mjesta gdje je trebalo dopuniti riječ, svoju smo intervenciju označili prelomljenim zagradama < >.

Naposljetku, posebno zahvaljujemo Britanskoj knjižnici i njezinim knjižničarima Andrei Clarke i Milanu Grbi, koji su nam iznimno ljubazno omogućili proučavanje Henrikovih bilježaka.”

Sažetak rada: Jovanović, N. ; Šoškić, H. Izdanje bilježaka Henrika VIII. u Marulićevu Evanđelistaru. // Colloquia Maruliana 25, 25(2016), 157-226.