Info Panel
Početna  /  Djela o Maruliću  /  Životinjske naravi demona u Marulićevu Evanđelistaru u odnosu na srednjovjekovne bestijarije / Vinko Grubišić

Životinjske naravi demona u Marulićevu Evanđelistaru u odnosu na srednjovjekovne bestijarije / Vinko Grubišić

Grubišić, V. Životinjske naravi demona u Marulićevu Evanđelistaru u odnosu na srednjovjekovne bestijarije. // Colloquia Maruliana 12(2003), 47-58.