Info Panel
Početna  /  Vremenska lenta  /  Prepjev Petrarcine kancone
  • Ad Virginem beatam. Evangelistarium (1516.)

Prepjev Petrarcine kancone

Godine 1511., ili nedugo prije, Marulić je na latinski prepjevao Petrarcinu kanconu Vergine bella (Kanconijer, CCCLXVI); prepjev, sastavljen u elegijskim distisima, nosi naslov Blaženoj Djevici (Ad Virginem beatam). Načinio ga je na molbu Jerolima Papalića, kojemu ga je i posvetio; Papalić ga je ubrzo uglazbio te ga pjevao prateći se na lutnji. Prepjev je objavljen na kraju Evanđelistara (Venecija, 1516.).