Info Panel
Početna  /  Djela o Maruliću  /  Abšalom i Hanibal (Marko Marulić i hvarski književni krug) / Mirko Tomasović

Abšalom i Hanibal (Marko Marulić i hvarski književni krug) / Mirko Tomasović

Tomasović, M. Abšalom i Hanibal (Marko Marulić i hvarski književni krug). // Colloquia Maruliana 14(2005), 191-198.