Info Panel
Početna  /  Djela o Maruliću  /  Mučeništvo u misli Marka Marulića / Mladen Parlov

Mučeništvo u misli Marka Marulića / Mladen Parlov

“Autor je podijelio članak na tri dijela. U prvom progovara o teologiji mučeništvu te o njezinu odjeku u misli Marka Marulića. Ističe kako je od početka kršćanstva mučeništvo shvaćano kao iskaz najradikalnijeg oblika svjedočanstva vjere u Isusa Krista. Mučenik u biti i znači svjedok koji žrtvom vlastita života svjedoči da postoje vrijednosti veće i od samog života. Mučeništvo je stoga ponajprije svjedočanstvo triju teologalnih kreposti: vjere, ufanja i ljubavi. Također, mučeništvom se pruža svjedočanstvo vjere u život vječni, odnosno vjere u Božju moć koja je kadra mučeniku vratiti preobraženi život.

U kršćanskoj teologiji mučeništva mučenici su nasljedovatelji prvog mučenika Isusa Krista. Sve te naglaske, ističe autor, nalazimo i u govoru Marka Marulića o mučeništvu koji govor o mučeništvu smješta u kontekst govora o kreposti strpljivosti koju mora živjeti Kristov sljedbenik. I za njega kršćanski mučenik može ostati postojan do kraja, do žrtve vlastita života, jer se prije njega Isus Krist žrtvovao za sve. Stoga u drugom dijelu autor izlaže kako Marulić prikazuje mučeništvo ne samo kao najizvrsniji oblik svjedočanstva ljubavi prema Bogu, Isusu Kristu, nego i prema bližnjima, a to znači da se krepost mučeništva može živjeti i u vrijeme kada nema progona. Mučeništvo je, prema splitskom humanistu, najdublja, mistična dimenzija kršćanskog života. Ono je izričaj ljubavi koja obuhvaća nebo i zemlju, Boga i čovjeka, uključivši i mučitelje. Mučeništvo je sudioništvo u božanskoj ljubavi koja je pobijedila zlo te otkupila svijet. Zato je i mučeništvu zajamčena konačna pobjeda i osobita nagrada u nebu. U trećem dijelu članka autor ukazuje na aktualnost Marulićeva govora o mučeništvu.”

Sažetak rada: Parlov, M. Mučeništvo u misli Marka Marulića. // Služba Božja : liturgijsko-pastoralna revija 54, 2(2014), 152-164.