Info Panel
Početna  /  Djela o Maruliću  /  Novi prilozi za recepciju Institucije: Alonso de Villegas, Pedro Calderón de la Barca i njegovi izvori / Bratislav Lučin

Novi prilozi za recepciju Institucije: Alonso de Villegas, Pedro Calderón de la Barca i njegovi izvori / Bratislav Lučin

Lučin, B. Novi prilozi za recepciju Institucije: Alonso de Villegas, Pedro Calderón de la Barca i njegovi izvori. // Colloquia Maruliana 15(2006), 267-285.