Info Panel
Početna  /  Djela o Maruliću  /  Marulićeva Tropologija u svjetlu patrističke alegoreze (I.) / Miroslav Palameta

Marulićeva Tropologija u svjetlu patrističke alegoreze (I.) / Miroslav Palameta

Palameta, M. Marulićeva Tropologija u svjetlu patrističke alegoreze (I.). // Colloquia Maruliana 14(2005), 127-162.