Info Panel
Početna  /  Vremenska lenta  /  “Judita”
  • Lucas Cranach st.: Judita i Holoferno (oko 1530.)

“Judita”

Dana 22. travnja 1501. Marulić je dovršio Juditu (to je nadnevak posvetne poslanice don Dujmu Balistriliću, splitskom kanoniku i Marulićevu krsnom kumu).

Dana 19. srpnja 1501. piše pismo na talijanskome splitskom kanoniku i prijatelju Jerolimu Cipiku, u kojem mu javlja da mu je nedavno umro brat Ivan, a drugi brat, Petar, teško je bolestan. Ujedno ga obavještava da je »ovdje, na području Hrvatske«, malobrojnija i lošije opremljena skupina Turaka pobijedila snažniju ugarsku i hrvatsku četu, a dobio je i glas da su konjanici Skender-paše porobili Slavoniju »sve do Zagreba«. Na kraju dodaje prevažnu zabilješku o Juditi: 

»Izradio sam jedno djelce u stihu na našem materinskom jeziku, u rimama, podijeljeno u šest knjiga, koje sadrži historiju o Juditi i Holofernu […]. Sastavljeno je more poetico, dođite i pogledajte ga, reći ćete kako i hrvatski jezik ima svojega Dantea.«

Izvor fotografije: Hrvatska enciklopedija. Judita (Lucas Cranach st., Judita i Holoferno, oko 1530., Muzej povijesti umjetnosti u Beču)