Info Panel
Početna  /  Vremenska lenta  /  “Život svetog Jeronima”
  • Andrija Aleši: Sveti Jerolim u pustinji

“Život svetog Jeronima”

Malo prije 4. travnja 1507. Marulić je dovršio Život svetog Jeronima (Vita diui Hieronymi)Svečevu životopisu pridodao je polemičku raspravu o njegovu podrijetlu: Protiv onih koji tvrde da je sveti Jeronim bio Italac (In eos qui beatum Hieronymum Italum fuisse contendunt) i Pjesmu u hvalu svetoga Jeronima (De laudibus diui Hieronymi carmen).

Dana 4. travnja piše pismo na latinskom Jakovu Grasolariju, u kojem mu javlja kako radi na svojem latinskom djelu O nasljedovanju Krista (De imitatione Christi); očekuje da bi ga mogao dovršiti za godinu dana. Ujedno obavještava Grasolarija kako je »ovih dana« dovršio Život svetog Jeronima.

Fotografija: A. Aleši: Sv. Jerolim u pustinji (Riznica crkve sv. Mihovila, Zadar)