Info Panel
Početna  /  Djela o Maruliću  /  Marulićev Dijalog o Herkulu i njegova erazmofilska posveta: može li se, i u kojem smislu, reći da je Marulić bio erazmovac? / Ivan C. Kraljić

Marulićev Dijalog o Herkulu i njegova erazmofilska posveta: može li se, i u kojem smislu, reći da je Marulić bio erazmovac? / Ivan C. Kraljić

U autografu posvete, koja je trebala stajati ispred Dijaloga o Herkulu kojeg su nadvisili Kristovi štovatelji (Dialogus de Hercule a Christicolis superato), neka je nepoznata ruka precrtala sva mjesta koja se tiču Erazma, a kada je Dijalog 1524, nakon Marulićeve smrti, objavljen tiskom, pojavio se bez posvete. Više je proučavatelja zaključilo da je posveta bila hotimično podvrgnuta cenzuri zbog straha od crkvene kazne koja je 1524. navodno prijetila Erazmu i njegovu naučavanju, a jedan je od proučavatelja ustvrdio da je Marulić bio »erazmovac« (tj. svjestan i upućen sljedbenik Erazmova religijskog nauka).

Iz rada: Kraljić, I. C. Marulićev Dijalog o Herkulu i njegova erazmofilska posveta: može li se, i u kojem smislu, reći da je Marulić bio erazmovac? // Colloquia Maruliana 26, 26(2017), 285-286.