Info Panel
Početna  /  Vremenska lenta  /  Humanističko obrazovanje u Splitu
  • Domenico Zenoi: Spallato, detalj (1568.)

Humanističko obrazovanje u Splitu

Marulić 1460-ih pohađa splitsku humanističku školu koju je vodio talijanski humanist Tideo Acciarini (Tydeus Acciarinus). Ostali su mu splitski učitelji bili Nicola da Capua (Colla Firmianus) i Girolamo Genesio (Hieronymus Ienesius Picentinus). Potaknut lektirom Ovidijevih Metamorfoza, piše niz distiha o mitskim likovima.

Opširnije:  Novaković, Darko. Dva nepoznata Marulićeva rukopisa u Velikoj Britaniji: MS. ADD. A. 25 u oxfordskoj Bodleiani i Hunter 334 u Sveučilišnoj knjižnici u Glasgowu. // Colloquia Maruliana 6(1997), 5-31.