Info Panel
Početna  /  Vremenska lenta  /  Rasprava o približavanju Osmanlija

Rasprava o približavanju Osmanlija

»Razmišljajući u sebi o tlačenju što ga nevjernici provode nad kršćanima i nastojeći mu dokučiti uzrok«, Marulić je o tome sastavio kratku raspravu na talijanskom, koju šalje Jerolimu Cipiku kao prilog uz pismo od 19. srpnja 1501. Pismo je sačuvano, ali rasprava je izgubljena.