Info Panel
Početna  /  Djela o Maruliću  /  Marulićev Hercules moralisatus (o alegoriji u Dijalogu o Herkulu) / Bratislav Lučin

Marulićev Hercules moralisatus (o alegoriji u Dijalogu o Herkulu) / Bratislav Lučin

Lučin, B. Marulićev Hercules moralisatus (o alegoriji u Dijalogu o Herkulu). // Colloquia Maruliana 2(1993), 16-35.