Info Panel
Početna  /  Vremenska lenta  /  “Djela dalmatinskih i hrvatskih kraljeva”

“Djela dalmatinskih i hrvatskih kraljeva”

Pod naslovom Djela dalmatinskih i hrvatskih kraljeva (Regum Delmatię atque Croatię gesta) preveo je Marulić na latinski tzv. Hrvatsku kroniku, tj. hrvatsku redakciju latinski pisanoga Ljetopisa popa Dukljanina. Tu kraću, glagoljicom ili bosančicom pisanu inačicu pronašao je 1500. u Makarskome primorju Dmine Papalić; latinski prijevod kronike Marulić je izradio na njegovu molbu, a njemu ga je i posvetio.

Opširnije: Regvm Delmatię atqve Croatię gesta a Marco Marvlo Spalatensi Patritio latinitate donata. Edidit Neven Jovanović. // Colloquia Maruliana 18(2009), 28-61.

Jovanović, Neven. Rukopisi Regvm Delmatię atqve Croatię gesta. // Colloquia Maruliana 18(2009), 5-24.