Info Panel
Početna  /  Vremenska lenta  /  Marulić u zatvoru
  • Kula mletačkog kaštela, Split

Marulić u zatvoru

U arhivskim zapisima zabilježeno je da se Marko Marulić 3. listopada 1482. nalazi zatvoren u kuli mletačkoga kaštela u Splitu. Njegova braća Šimun i Aleksandar, zajedno s Karlom Martinuševićem, mole splitskoga kneza da mu dopusti kretanje unutar kaštela, uz jamstvo od tisuću dukata da se otud neće udaljiti. Razlog zatvaranja nije poznat, no iako je jamčevina visoka, čini se da prijestup nije bio znatan: već 2. studenog 1482. Marulić je na slobodi – štoviše, obavlja uglednu dužnost jednog od kneževih pomoćnika, suca Kurije (iudex curię).