Info Panel
Početna  /  Djela o Maruliću  /  Dva lika Marka Marulića: dvostruki odnos prema antičkom naslijeđu / Branko Jozić

Dva lika Marka Marulića: dvostruki odnos prema antičkom naslijeđu / Branko Jozić

“Marulićevo djelo suodređuju dvije tradicije, kršćanska i antička, što je rezultiralo problematičnom dvojnošću. U njegovu opusu odražavaju se dva naizgled nespojiva lika: humanist i oduševljeni poklonik antike te gorljivi promicatelj kršćanskih istina i kreposti koji klasičnoj baštini odriče vrijednost. To očito nesuglasje traži interpretativno rješenje, i to ponajprije pomnim čitanjem samoga Marulićeva opusa u svjetlu povijesnoga konteksta. Ovdje se predstavljaju oba Marulićeva lika, zatim prilike i tendencije vremena u kojem je Splićanin stvarao, te se najposlije u samim njegovim tekstovima pobliže traži objašnjenje dvaju oprečnih stavova spram antičkoj baštini.”

Sažetak rada: Jozić, B. Dva lika Marka Marulića: dvostruki odnos prema antičkom naslijeđu. // Colloquia Maruliana 23, 23(2014), 210-211.