Info Panel
Početna  /  Vremenska lenta  /  Studij – oko 1468.-1474.
  • BV. Detalj iz djela De humilitate et gloria Christi (Venecija, 1519.)

Studij – oko 1468.-1474.

Pretpostavlja se da otprilike u razdoblju oko 1468.-1474. Marulić boravi izvan Splita na studiju. Pomišljalo se da je studirao pravo u Padovi, no o tome, kao ni o Marulićevu studiju uopće, dosad nisu pronađeni nikakvi podaci.

Opširnije: Lučin, Bratislav. Marko Marulić i Padova. // Kulturna baština 39(2013), 39-58.