Info Panel
Početna  /  Djela o Maruliću  /  Marulićevo i Erazmovo tumačenje evanđeoske prispodobe o zlim najamnicima u vinogradu / Vinko Grubišić

Marulićevo i Erazmovo tumačenje evanđeoske prispodobe o zlim najamnicima u vinogradu / Vinko Grubišić

Grubišić, V. Marulićevo i Erazmovo tumačenje evanđeoske prispodobe o zlim najamnicima u vinogradu. // Colloquia Maruliana 15(2006), 289-299.