Info Panel
Početna  /  Djela o Maruliću  /  Nepoznati Marulićev epigram u ostavštini don Mate Ivčevića / Bratislav Lučin

Nepoznati Marulićev epigram u ostavštini don Mate Ivčevića / Bratislav Lučin

“Među sačuvanim latinskim pjesmama Marka Marulića zapaženo mjesto zauzima epitaf u elegijskim distisima ispjevan u povodu smrti poljičkoga velikog kneza Žarku Dražojevića, koji je poginuo u turskoj zasjedi u zaleđu Splita 1508. godine. Dosad nije bilo poznato da je Marulić ispjevao još jednu nadgrobnicu Dražojeviću. Iako nevelika opsegom (pet falečkih jedanaesteraca), pjesma je važna kao nov prinos korpusu Marulićevih latinskih stihova i kao svjedočanstvo da se pjesnika snažno dojmila smrt proslavljenoga vojskovođe i branitelja od Osmanlija. Epigram je sačuvan u dosad također nepoznatu rukopisnom prijepisu djela Marka Dumanića Synopsis virorum illustrium Spalatensium (Pregled znamenitih Splićana, 1701). Jedini poznati izvor Dumanićeva teksta dosad je bila knjiga Andree Ciccarellija Opuscoli riguardanti la storia degli uomini illustri di Spalato, e di parecchi altri Dalmati (Dubrovnik, 1811). Rukopis o kojem je riječ nastao je prije toga tiskanog izdanja i od njega se razlikuje ne samo u tome što sadrži nepoznatu Marulićevu pjesmu, nego u još nekim pojedinostima. Prijepis je dio bogate knjižne ostavštine svećenika, pisca i gimnazijskog profesora don Mate Ivčevića iz Trogira (1818-1889), koja se čuva u Državnom arhivu u Splitu. Uz osobne dokumente, književne radove, korespondenciju i razne tiskovine, zbirka sadrži i četrdeset rukopisa ili rukopisnih knjiga nastalih od 14. do 19. st.”

Sažetak rada: Lučin, B. Nepoznati Marulićev epigram u ostavštini don Mate Ivčevića. // Poslanje filologa. Zbornik radova povodom 70. rođendana Mirka Tomasovića / Zagreb: FF Press, 2008. str. 251-260.