Info Panel
Početna  /  Djela o Maruliću  /  Sveti Jeronim prema Deset govora Petra Pavla Vergerija i Instituciji Marka Marulića / Vinko Grubišić

Sveti Jeronim prema Deset govora Petra Pavla Vergerija i Instituciji Marka Marulića / Vinko Grubišić

Grubišić, V. Sveti Jeronim prema Deset govora Petra Pavla Vergerija i Instituciji Marka Marulića. // Colloquia Maruliana 16, 16(2007), 107-117.