Info Panel
Početna  /  Djela o Maruliću  /  Tin Ujević i Marko Marulić (raznovrsnost i relevantnost Tinovih maruloloških zapisa i fragmenata) / Srećko Lipovčan

Tin Ujević i Marko Marulić (raznovrsnost i relevantnost Tinovih maruloloških zapisa i fragmenata) / Srećko Lipovčan

Lipovčan, S. Tin Ujević i Marko Marulić (raznovrsnost i relevantnost Tinovih maruloloških zapisa i fragmenata). // Colloquia Maruliana 10(2001), 371-390.