Info Panel
Početna  /  Djela o Maruliću  /  Marulić – uznik: novi prilog za životopis / Branko Jozić

Marulić – uznik: novi prilog za životopis / Branko Jozić

“Život i djelo hrvatskog humanista Marka Marulića danas su prilično poznati zahvaljujući višegodišnjim marulološkim proučavanjima sačuvanih izvora. To su u prvom redu životopis što ga je sastavio Marulićev prijatelj Frane Božićević, zatim njegova i književna ostavština njegovih prijatelja, u kojoj se razabiru biografski elementi, te napokon sačuvana arhivska građa. Međutim, još uvijek postoje neke nepoznanice i potreba za daljnjim istraživanjima, posebno kad je riječ o njegovoj izobrazbi i »dvojnosti«. Naime, na temelju Božićevićeva opisa i većeg dijela Marulićeva stvaralaštva, percipira ga se uglavnom kao zauzetoga duhovnog i moralističkog pisca. Ipak, već je uočeno da postoji i »svjetovni«, humanistički osviješteni Marulić, i ta je dvojnost predmet ovog rada. Razmatraju se njegovi ispovijedni iskazi grješnosti i dosad nezapaženi arhivski podatak koji donekle potvrđuje da oni nisu samo topos.”

Sažetak rada: Jozić, B. Marulić – uznik: novi prilog za životopis. // Colloquia Maruliana 27, 27(2018), 101-109.