Info Panel
Početna  /  Vremenska lenta

Jezik sveti mojih djedova : hrvatsko-bugarske usporednice

“Potražite li na zemljopisnoj karti Bugarske Dolinu ruža, nećete je naći. Zato što ovo lijepo ime, puno boje i arome, nije zemljopisni pojam. Tako se zove polje s ružama u …

0400 Pročitaj više →

Bugari i Hrvati kroz stoljeća : razvoj bugarsko-hrvatskih odnosa

Iako načeti ratnim sukobom u ranom srednjem vijeku, odnosi Bugara i Hrvata obilježeni su uglavnom dobronamjernošću i rastućom težnjom za međusobnim upoznavanjem i zbližavanjem. Te težnje rezultat su nekoliko čimbenika …

0885 Pročitaj više →

Prva etapa u razvoju bugarsko-hrvatskih odnosa : povijesni dodiri Bugara i Hrvata u srednjem vijeku

Povijesni dodiri Bugara i Hrvata započinju vojnim sukobom između kana Borisa i kneza Trpimira (885.), ratom cara Simeona i kralja Tomislava u razdoblju 926–927. i napadima cara Samuila u Dalmaciji …

0885 Pročitaj više →

Spomen Hrvata i Bugara u Čedadskom evanđelju

Prije zapisa u hrvatskim knjigama, u Čedadskom evanđelju (evanđelistaru), nastalom u V. ili VI. stoljeću, rukopisu koji sadrži latinski tekst Evanđelja, u IX. i X. stoljeću upisana su imena hrvatskih …

0900 Pročitaj više →

Svjedočanstva u Ljetopisu popa Dukljanina

Ljetopis popa Dukljanina donosi povijesna svjedočanstva o dolasku Bugara na područja istočno od gotsko-slavenskog kraljevstva. Sadrži i poglavlje o životu, ljubavi i stradanju dukljanskog kneza Vladimira i njegove žene Kosare, kćerke bugarskog …

1100 Pročitaj više →

Zajednička ćirilometodska tradicija

Zajednička ćirilometodska tradicija osnova je razvoja književnih dodira i kulturnih utjecaja, a na osnovi zajedništva starobugarske pismenosti i hrvatske glagoljice izgrađena je čvrsta veza u razvoju bugarske i hrvatske književnosti. …

1200 Pročitaj više →

Srednjovjekovna zbivanja u Kronici Tome Arhiđakona

Kronika Tome Arhiđakona ili Salonitanska povijest (Historia salonitana) (13.st.) sadrži opis tatarske najezde u Ugarskoj, u hrvatskim zemljama, te njezin završetak i zastrašujuća haranja u Bugarskoj. Opširnije na: Wikipedija

1200 Pročitaj više →

O Bugarskoj u Drugom novljanskom brevijaru popa Martinca

Pop Martinac napisao je nakon Krbavske bitke potresan zapis o toj hrvatskoj tragediji te spominje i Bugarsku u nabrajanju svih zemalja koje su Turci porobili prije nego nalegoše na jazik …

1493 Pročitaj više →

Grb Bugarske u Fojničkom grbovniku (16. st.)

Fojnički grbovnik s konca XVI. stoljeća sadrži zajednički grb složen od grbova 9 slavenskih zemalja (Makedonije, Slavonije, Bosne, Bugarske,Dalmacije, Srbije, Hrvatske, Raške i Primorja) i dvije vladarske kuće (Nemanjića i …

1500 Pročitaj više →

Druga etapa u razvoju bugarsko-hrvatskih odnosa : suradnja u razdoblju od kraja 14. st. do 1878. godine

Turski prodor obilježava kraj prve i početak druge etape u razvoju bugarsko-hrvatskih odnosa koji se nastavljaju do oslobođenja Bugarske od osmanske vlasti 1878. Drugu etapu karakterizira jačanje tendencija za uzajamnim …

1500 Pročitaj više →

Novi Testament Antuna Dalmatina i Stipana Konzula Istranina (1562. – 1563.)

U predgovoru Novog Testamenta koji su hrvatski protestanti Antun Dalmatin i Stipan Konzul Istranin glagoljicom tiskali 1562. i 1563. u Urachu Primož Trubar na njemačkom jeziku opisuje položaj i život …

1562 Pročitaj više →

Dictionarium quinque nobilissimarum Europae linguarum Latinae, Italicae, Germanicae, Dalmati[c]ae et Ungaricae. / Faust Vrančić

Faust Vrančić objavio je 1595. godine svoj rječnik Dictionarium quinque nobilissimarum Europae linguarum Latinae, Italicae, Germanicae, Dalmati[c]ae et Ungaricae. Kako ističe dr. sc. Mario Grčević: “Vrančićev je pojam dalmat(in)ski povijesno-kulturološki …

1595 Pročitaj više →

Regnum Slavorum … historia authore Mauro Orbini Ragusaeo abbate

Mavro Orbini hrvatski povjesničar (Dubrovnik, polovica XVI. st. – Dubrovnik, 1611) u svom Kraljevstvu Slavena (Il Regno degli Slavi) objavljenome u Pesaru 1601. iscrpno piše o bugarskoj povijesti. Opširnije o autoru u: …

1601 Pročitaj više →

Stemmatographia / Pavao Ritter Vitezović

Djelo Stemmatographia sive Armorum Illyricorum delineatio, descriptio et restitutio, authore equite Paulo Ritter objavljeno 1701. godine u Beču, spominje Bugarsku.

1701 Pročitaj više →

Razgovor ugodni naroda slovinskoga / Andrija Kačić Miošić

Razgovor ugodni naroda slovinskoga djelo je kojemu u povijesti stare hrvatske književnosti nema ravna po broju izdanja i po broju čitatelja. Napisao ga je franjevac Andrija Kačić Miošić (1704.–1760.) te …

1756 Pročitaj više →

Josip Juraj Strossmayer

Josip Juraj Strossmayer i bugarski narod / Josip Bratulić U golemoj knjizi-spomenici Josip Juraj Strossmayer biskup bosanskođakovački i srijemski 1850-1900, koju je svome biskupu  posvetilo svećenstvo i povjereno mu stado, …

1859 Pročitaj više →

Ideja o južnoslavenskom zbližavanju

U Hrvatskoj ideja o južnoslavenskom zbližavanju i jedinstvenom odražava se u trajnijem i živom interesu za sudbinu Bugara, njihov jezik i kulturu, te prerasta u težnju da se upozna bugarski …

1860 Pročitaj više →

Zbornik narodnih pjesama braće Miladinov

Posebnu pozornost Bugarima je posvećivao Josip Juraj Strossmayer nastojeći podići sloj domaće bugarske inteligencije. Već 1861. njegovim je nastojanjem tiskan Zbornik bugarskih narodnih pjesama braće Miladinovih koja sadrži 660 makedonskih i …

1861 Pročitaj više →

Franjo Rački – Povijest Bugarske

Interes za istočno pitanje i bugarsku problematiku uvelike se upleće u stvaralaštvo Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Eugena Kvaternika, Ante Starčevića, Petra Preradovića, Stanka Vraza i osobito u stvaralaštvo Franje Račkoga (Fužine, 25. …

1861 Pročitaj više →

Školovanje bugarskih mladića u Zagrebu

Velik korak u razvoju bugarsko-hrvatskih odnosa učinjen je 1863, kada uz velikodušnu pomoć Strossmayera i Račkoga bugarski mladići počinju stizati na školovanje u Zagreb. Srdačan prijam na koji ti mladići …

1863 Pročitaj više →

Treća etapa u razvoju bugarsko-hrvatskih odnosa : razdoblje od 1878. – 1918.

Oslobođenjem Bugarske počinje treća etapa u razvoju bugarsko-hrvatskih odnosa, koja se nastavlja do kraja Prvoga svjetskog rata i uključivanja Hrvatske u sastav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, stvorene Versailleskim mirovnim …

1878 Pročitaj više →

Državna tiskara u Sofiji

Hrvati iskazuju konkretnu pomoć i u stvaranju Državne tiskare u Sofiji. Od 1880. do 1916. hrvatski tiskari sa svojim obiteljima rade u Sofiji, a njihova udruga Hrvatska zadruga, koju vodi …

1880 Pročitaj više →

Bugarin / Fran Mažuranić

Crtica Bugarin Frana Mažuranića prvi put je tiskana u Vijencu (1885.), a zatim i dvije godine poslije u njegovoj knjizi Lišće. O kontekstu nastanka ove crtice pisao je Franjo Bučar …

1885 Pročitaj više →

Acta Bulgariae ecclesiastica – Bugarske crkvene isprave od 1565. do 1779. godine

Djelo Bugarske crkvene isprave od 1565. do 1779. godine (Acta Bulgariae Ecclesiastica ab a. 1565. usque ad a. 1779, 1887) sadrži opsežnu građu koju je prikupio  Euzebije (krsno ime Martin) Fermendžin, …

1887 Pročitaj više →

Bugarska u hrvatskim enciklopedijama

Godine 1887. Hrvatska enciklopedija donosi iscrpne leksikografske jedinice o Bugarima i Bugarskoj.

1887 Pročitaj više →

Slike iz obćega zemljopisa : Knjiga IV. / Ivan Hoić

Ivan Hoić (Samobor, 1. 8. 1850. – Zagreb, 31. 3. 1921.), hrvatski povjesničar i geograf, obuhvatio je i zemljopis Bugarske u svom djelu Slike iz obćega zemljopisa (1894.) u izdanju Matice hrvatske. …

1894 Pročitaj više →

Slike iz slavenske povijesti Vjekoslava Klaića

Vjekoslav Klaić u djelu Slike iz slavenske povijesti (Zagreb : Matica hrvatska, 1903. Str. 27-58) donosi poglavlje o bugarskoj povijesti pod naslovom: Simeon Veliki, car bugarski : (893. – 927.). …

1903 Pročitaj više →

Zgode i nezgode šegrta Hlapića

Ivana Brlić-Mažuranić (1874.- 1938.), antologijska hrvatska spisateljica, 1913. godine objavila je svoj roman za djecu Čudnovate zgode šegrta Hlapića u kojem je glavni lik šegrt Hlapić. Poznato je da je …

1913 Pročitaj više →

Stjepan Radić – Obnovljena Bugarska

Stjepan Radić, vođa Hrvatske seljačke stranke, posjećuje Bugarsku 1911. godine, a 1917. tiska svoju knjigu Obnovljena Bugarska u kojoj razvija tezu da su od svih Slavena Hrvatima najbliskiji Bugari, te …

1917 Pročitaj više →

Četvrta etapa u bugarsko-hrvatskim odnosima : suradnja prije Drugoga svjetskog rata

Nakon svršetka rata i stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (prosinac 1918.) postignuta bliskost u nacionalno-političkim odnosima dvaju naroda postupno kopni. Kulturne i znanstvene veze nisu više tako žive, a …

1918 Pročitaj više →

Peta etapa u bugarsko-hrvatskim odnosima : ekonomske i kulturne veze tijekom 2. svjetskog rata

Stvaranje Nezavisne Države Hrvatske (NDH) u travnju 1941. silno aktivira bugarsko-hrvatske odnose i obilježava početak pete etape njihova razvoja, obilježene vrlo dobrim savezničkim odnosima. Veleposlanstvo Nezavisne Države Hrvatske u Sofiji …

1941 Pročitaj više →

Šesta etapa u bugarsko-hrvatskim odnosima : suradnja nakon Drugoga svjetskog rata

Kraj Drugoga svjetskog rata (1945) donosi krah za NDH i označava početak šeste etape u razvoju bugarsko-hrvatskih odnosa. Politička situacija nakon kraja rata negativno utječe na bugarsko-hrvatske veze. Budući da …

1945 Pročitaj više →

Suradnja Bugarske akademije nauka i HAZU

Početak aktivne suradnje hrvatskih i bugarskih povjesničara započinje krajem osamdesetih godina dolaskom u Zagreb bugarske povjesničarke Rumjane Božilove iz Instituta za balkanistiku Bugarske akademije znanosti. Na svojem prvom istraživanju u …

1988 Pročitaj više →

Sedma etapa u bugarsko-hrvatskim odnosima : suradnja Republike Bugarske i Republike Hrvatske

Korjenite promjene koje su nastupile u Istočnoj Europi označile su početak nove, sedme etape u razvoju bugarsko-hrvatskih odnosa. Bugarski intelektualci i cijelo bugarsko društvo diglo se u zaštitu interesa hrvatskog …

1990 Pročitaj više →

Sportske poveznice

Sportsku suradnju Bugara i Hrvata započela su bugarsko sportsko društvo Junak i hrvatski Sokol s osobitom ulogom Franje Bučara.  U Digitaliziranoj baštini Knjižnica grada Zagreba dostupan je Spomen spis I. hrvatskog svesokolskog sleta u Zagrebu 2.- 3. rujna …

2000 Pročitaj više →

Bugari u Hrvatskoj danas

Bugari u Hrvatskoj naziv je mrežne stranice Bugarske nacionalne manjine u Hrvatskoj. Stranicu uređuje predstavnik Bugarske manjine grada Zagreba, gospodin Raško Ivanov. U sklopu stranice dostupni su brojni sadržaji koji omogućuju …

2016 Pročitaj više →

O Bugarskoj danas

Hrvatska enciklopedija: Bugarska ; Bugari ; Bugarski jezik

2016 Pročitaj više →

Bugari u Hrvatskoj

Tekst Kako se i kada formirala bugarska manjina u Hrvatskoj pročitajte na stranici: Bugari u Hrvatskoj

2016 Pročitaj više →