Info Panel
Početna  /  Vremenska lenta  /  Acta Bulgariae ecclesiastica – Bugarske crkvene isprave od 1565. do 1779. godine
  • Acta Bulgariae ecclesiastica

Acta Bulgariae ecclesiastica – Bugarske crkvene isprave od 1565. do 1779. godine

Djelo Bugarske crkvene isprave od 1565. do 1779. godine (Acta Bulgariae Ecclesiastica ab a. 1565. usque ad a. 1779, 1887) sadrži opsežnu građu koju je prikupio  Euzebije (krsno ime Martin) Fermendžin, hrvatski povjesničar bugarskog podrijetla (Vinga, Rumunjska, 21. 9. 1845 – Našice, 25. 6. 1897). 

Djelo je digitalizirano i dostupno u Digitalnoj zbirci Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (DIZBI)