Info Panel
0400

Jezik sveti mojih djedova : hrvatsko-bugarske usporednice - 0400

“Potražite li na zemljopisnoj karti Bugarske Dolinu ruža, nećete je naći. Zato što ovo lijepo ime, puno boje i arome, nije zemljopisni pojam. Tako se zove polje s ružama u …

Pročitaj više →
0885

Bugari i Hrvati kroz stoljeća : razvoj bugarsko-hrvatskih odnosa - 0885

Iako načeti ratnim sukobom u ranom srednjem vijeku, odnosi Bugara i Hrvata obilježeni su uglavnom dobronamjernošću i rastućom težnjom za međusobnim upoznavanjem i zbližavanjem. Te težnje rezultat su nekoliko čimbenika …

Pročitaj više →

Prva etapa u razvoju bugarsko-hrvatskih odnosa : povijesni dodiri Bugara i Hrvata u srednjem vijeku - 0885

Povijesni dodiri Bugara i Hrvata započinju vojnim sukobom između kana Borisa i kneza Trpimira (885.), ratom cara Simeona i kralja Tomislava u razdoblju 926–927. i napadima cara Samuila u Dalmaciji …

Pročitaj više →
0900

Spomen Hrvata i Bugara u Čedadskom evanđelju - 0900

Prije zapisa u hrvatskim knjigama, u Čedadskom evanđelju (evanđelistaru), nastalom u V. ili VI. stoljeću, rukopisu koji sadrži latinski tekst Evanđelja, u IX. i X. stoljeću upisana su imena hrvatskih …

Pročitaj više →
1100

Svjedočanstva u Ljetopisu popa Dukljanina - 1100

Ljetopis popa Dukljanina donosi povijesna svjedočanstva o dolasku Bugara na područja istočno od gotsko-slavenskog kraljevstva. Sadrži i poglavlje o životu, ljubavi i stradanju dukljanskog kneza Vladimira i njegove žene Kosare, kćerke bugarskog …

Pročitaj više →
1200

Zajednička ćirilometodska tradicija - 1200

Zajednička ćirilometodska tradicija osnova je razvoja književnih dodira i kulturnih utjecaja, a na osnovi zajedništva starobugarske pismenosti i hrvatske glagoljice izgrađena je čvrsta veza u razvoju bugarske i hrvatske književnosti. …

Pročitaj više →

Srednjovjekovna zbivanja u Kronici Tome Arhiđakona - 1200

Kronika Tome Arhiđakona ili Salonitanska povijest (Historia salonitana) (13.st.) sadrži opis tatarske najezde u Ugarskoj, u hrvatskim zemljama, te njezin završetak i zastrašujuća haranja u Bugarskoj. Opširnije na: Wikipedija

Pročitaj više →
1493

O Bugarskoj u Drugom novljanskom brevijaru popa Martinca - 1493

Pop Martinac napisao je nakon Krbavske bitke potresan zapis o toj hrvatskoj tragediji te spominje i Bugarsku u nabrajanju svih zemalja koje su Turci porobili prije nego nalegoše na jazik …

Pročitaj više →
1500

Grb Bugarske u Fojničkom grbovniku (16. st.) - 1500

Fojnički grbovnik s konca XVI. stoljeća sadrži zajednički grb složen od grbova 9 slavenskih zemalja (Makedonije, Slavonije, Bosne, Bugarske,Dalmacije, Srbije, Hrvatske, Raške i Primorja) i dvije vladarske kuće (Nemanjića i …

Pročitaj više →

Druga etapa u razvoju bugarsko-hrvatskih odnosa : suradnja u razdoblju od kraja 14. st. do 1878. godine - 1500

Turski prodor obilježava kraj prve i početak druge etape u razvoju bugarsko-hrvatskih odnosa koji se nastavljaju do oslobođenja Bugarske od osmanske vlasti 1878. Drugu etapu karakterizira jačanje tendencija za uzajamnim …

Pročitaj više →
1562

Novi Testament Antuna Dalmatina i Stipana Konzula Istranina (1562. – 1563.) - 1562

U predgovoru Novog Testamenta koji su hrvatski protestanti Antun Dalmatin i Stipan Konzul Istranin glagoljicom tiskali 1562. i 1563. u Urachu Primož Trubar na njemačkom jeziku opisuje položaj i život …

Pročitaj više →
1595

Dictionarium quinque nobilissimarum Europae linguarum Latinae, Italicae, Germanicae, Dalmati[c]ae et Ungaricae. / Faust Vrančić - 1595

Faust Vrančić objavio je 1595. godine svoj rječnik Dictionarium quinque nobilissimarum Europae linguarum Latinae, Italicae, Germanicae, Dalmati[c]ae et Ungaricae. Kako ističe dr. sc. Mario Grčević: “Vrančićev je pojam dalmat(in)ski povijesno-kulturološki …

Pročitaj više →
1601

Regnum Slavorum … historia authore Mauro Orbini Ragusaeo abbate - 1601

Mavro Orbini hrvatski povjesničar (Dubrovnik, polovica XVI. st. – Dubrovnik, 1611) u svom Kraljevstvu Slavena (Il Regno degli Slavi) objavljenome u Pesaru 1601. iscrpno piše o bugarskoj povijesti. Opširnije o autoru u: …

Pročitaj više →
1701

Stemmatographia / Pavao Ritter Vitezović - 1701

Djelo Stemmatographia sive Armorum Illyricorum delineatio, descriptio et restitutio, authore equite Paulo Ritter objavljeno 1701. godine u Beču, spominje Bugarsku.

Pročitaj više →
1756

Razgovor ugodni naroda slovinskoga / Andrija Kačić Miošić - 1756

Razgovor ugodni naroda slovinskoga djelo je kojemu u povijesti stare hrvatske književnosti nema ravna po broju izdanja i po broju čitatelja. Napisao ga je franjevac Andrija Kačić Miošić (1704.–1760.) te …

Pročitaj više →
1859

Josip Juraj Strossmayer - 1859

Josip Juraj Strossmayer i bugarski narod / Josip Bratulić U golemoj knjizi-spomenici Josip Juraj Strossmayer biskup bosanskođakovački i srijemski 1850-1900, koju je svome biskupu  posvetilo svećenstvo i povjereno mu stado, …

Pročitaj više →
1860

Ideja o južnoslavenskom zbližavanju - 1860

U Hrvatskoj ideja o južnoslavenskom zbližavanju i jedinstvenom odražava se u trajnijem i živom interesu za sudbinu Bugara, njihov jezik i kulturu, te prerasta u težnju da se upozna bugarski …

Pročitaj više →
1861

Zbornik narodnih pjesama braće Miladinov - 1861

Posebnu pozornost Bugarima je posvećivao Josip Juraj Strossmayer nastojeći podići sloj domaće bugarske inteligencije. Već 1861. njegovim je nastojanjem tiskan Zbornik bugarskih narodnih pjesama braće Miladinovih koja sadrži 660 makedonskih i …

Pročitaj više →

Franjo Rački – Povijest Bugarske - 1861

Interes za istočno pitanje i bugarsku problematiku uvelike se upleće u stvaralaštvo Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Eugena Kvaternika, Ante Starčevića, Petra Preradovića, Stanka Vraza i osobito u stvaralaštvo Franje Račkoga (Fužine, 25. …

Pročitaj više →
1863

Školovanje bugarskih mladića u Zagrebu - 1863

Velik korak u razvoju bugarsko-hrvatskih odnosa učinjen je 1863, kada uz velikodušnu pomoć Strossmayera i Račkoga bugarski mladići počinju stizati na školovanje u Zagreb. Srdačan prijam na koji ti mladići …

Pročitaj više →
1878

Treća etapa u razvoju bugarsko-hrvatskih odnosa : razdoblje od 1878. – 1918. - 1878

Oslobođenjem Bugarske počinje treća etapa u razvoju bugarsko-hrvatskih odnosa, koja se nastavlja do kraja Prvoga svjetskog rata i uključivanja Hrvatske u sastav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, stvorene Versailleskim mirovnim …

Pročitaj više →
1880

Državna tiskara u Sofiji - 1880

Hrvati iskazuju konkretnu pomoć i u stvaranju Državne tiskare u Sofiji. Od 1880. do 1916. hrvatski tiskari sa svojim obiteljima rade u Sofiji, a njihova udruga Hrvatska zadruga, koju vodi …

Pročitaj više →
1885

Bugarin / Fran Mažuranić - 1885

Crtica Bugarin Frana Mažuranića prvi put je tiskana u Vijencu (1885.), a zatim i dvije godine poslije u njegovoj knjizi Lišće. O kontekstu nastanka ove crtice pisao je Franjo Bučar …

Pročitaj više →
1887

Acta Bulgariae ecclesiastica – Bugarske crkvene isprave od 1565. do 1779. godine - 1887

Djelo Bugarske crkvene isprave od 1565. do 1779. godine (Acta Bulgariae Ecclesiastica ab a. 1565. usque ad a. 1779, 1887) sadrži opsežnu građu koju je prikupio  Euzebije (krsno ime Martin) Fermendžin, …

Pročitaj više →

Bugarska u hrvatskim enciklopedijama - 1887

Godine 1887. Hrvatska enciklopedija donosi iscrpne leksikografske jedinice o Bugarima i Bugarskoj.

Pročitaj više →
1894

Slike iz obćega zemljopisa : Knjiga IV. / Ivan Hoić - 1894

Ivan Hoić (Samobor, 1. 8. 1850. – Zagreb, 31. 3. 1921.), hrvatski povjesničar i geograf, obuhvatio je i zemljopis Bugarske u svom djelu Slike iz obćega zemljopisa (1894.) u izdanju Matice hrvatske. …

Pročitaj više →
1903

Slike iz slavenske povijesti Vjekoslava Klaića - 1903

Vjekoslav Klaić u djelu Slike iz slavenske povijesti (Zagreb : Matica hrvatska, 1903. Str. 27-58) donosi poglavlje o bugarskoj povijesti pod naslovom: Simeon Veliki, car bugarski : (893. – 927.). …

Pročitaj više →
1913

Zgode i nezgode šegrta Hlapića - 1913

Ivana Brlić-Mažuranić (1874.- 1938.), antologijska hrvatska spisateljica, 1913. godine objavila je svoj roman za djecu Čudnovate zgode šegrta Hlapića u kojem je glavni lik šegrt Hlapić. Poznato je da je …

Pročitaj više →
1917

Stjepan Radić – Obnovljena Bugarska - 1917

Stjepan Radić, vođa Hrvatske seljačke stranke, posjećuje Bugarsku 1911. godine, a 1917. tiska svoju knjigu Obnovljena Bugarska u kojoj razvija tezu da su od svih Slavena Hrvatima najbliskiji Bugari, te …

Pročitaj više →
1918

Četvrta etapa u bugarsko-hrvatskim odnosima : suradnja prije Drugoga svjetskog rata - 1918

Nakon svršetka rata i stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (prosinac 1918.) postignuta bliskost u nacionalno-političkim odnosima dvaju naroda postupno kopni. Kulturne i znanstvene veze nisu više tako žive, a …

Pročitaj više →
1941

Peta etapa u bugarsko-hrvatskim odnosima : ekonomske i kulturne veze tijekom 2. svjetskog rata - 1941

Stvaranje Nezavisne Države Hrvatske (NDH) u travnju 1941. silno aktivira bugarsko-hrvatske odnose i obilježava početak pete etape njihova razvoja, obilježene vrlo dobrim savezničkim odnosima. Veleposlanstvo Nezavisne Države Hrvatske u Sofiji …

Pročitaj više →
1945

Šesta etapa u bugarsko-hrvatskim odnosima : suradnja nakon Drugoga svjetskog rata - 1945

Kraj Drugoga svjetskog rata (1945) donosi krah za NDH i označava početak šeste etape u razvoju bugarsko-hrvatskih odnosa. Politička situacija nakon kraja rata negativno utječe na bugarsko-hrvatske veze. Budući da …

Pročitaj više →
1988

Suradnja Bugarske akademije nauka i HAZU - 1988

Početak aktivne suradnje hrvatskih i bugarskih povjesničara započinje krajem osamdesetih godina dolaskom u Zagreb bugarske povjesničarke Rumjane Božilove iz Instituta za balkanistiku Bugarske akademije znanosti. Na svojem prvom istraživanju u …

Pročitaj više →
1990

Sedma etapa u bugarsko-hrvatskim odnosima : suradnja Republike Bugarske i Republike Hrvatske - 1990

Korjenite promjene koje su nastupile u Istočnoj Europi označile su početak nove, sedme etape u razvoju bugarsko-hrvatskih odnosa. Bugarski intelektualci i cijelo bugarsko društvo diglo se u zaštitu interesa hrvatskog …

Pročitaj više →
2000

Sportske poveznice - 2000

Sportsku suradnju Bugara i Hrvata započela su bugarsko sportsko društvo Junak i hrvatski Sokol s osobitom ulogom Franje Bučara.  U Digitaliziranoj baštini Knjižnica grada Zagreba dostupan je Spomen spis I. hrvatskog svesokolskog sleta u Zagrebu 2.- 3. rujna …

Pročitaj više →
2016

Bugari u Hrvatskoj danas - 2016

Bugari u Hrvatskoj naziv je mrežne stranice Bugarske nacionalne manjine u Hrvatskoj. Stranicu uređuje predstavnik Bugarske manjine grada Zagreba, gospodin Raško Ivanov. U sklopu stranice dostupni su brojni sadržaji koji omogućuju …

Pročitaj više →

O Bugarskoj danas - 2016

Hrvatska enciklopedija: Bugarska ; Bugari ; Bugarski jezik

Pročitaj više →

Bugari u Hrvatskoj - 2016

Tekst Kako se i kada formirala bugarska manjina u Hrvatskoj pročitajte na stranici: Bugari u Hrvatskoj

Pročitaj više →