Info Panel
Početna  /  Vremenska lenta  /  Bugari i Hrvati kroz stoljeća : razvoj bugarsko-hrvatskih odnosa

Bugari i Hrvati kroz stoljeća : razvoj bugarsko-hrvatskih odnosa

Iako načeti ratnim sukobom u ranom srednjem vijeku, odnosi Bugara i Hrvata obilježeni su uglavnom dobronamjernošću i rastućom težnjom za međusobnim upoznavanjem i zbližavanjem. Te težnje rezultat su nekoliko čimbenika različitih po trajanju i intenzitetu: stupanj očuvane državnosti obaju naroda, postojanje ili izostanak zajedničke državne granice i proturječnih nacionalno-teritorijalnih pretenzija, zajednička ćirilometodska tradicija kao osnova razvoja književnih dodira i kulturnih utjecaja, školovanje dijela bugarske inteligencije u Hrvatskoj i stupanj bliskosti u nacionalno-političkim interesima. U višestoljetnom razvoju bugarsko-hrvatskih odnosa utjecaj spomenutih faktora mijenja se s obzirom na intenzitet i trajanje, a zajedno s njim mijenja se dinamika i narav samih odnosa.

Te promjene određuju postojanje nekoliko etapa u odnosima dvaju naroda:

  1. Srednjovjekovlje
  2. Razdoblje od kraja 14. st. do 1877. godine
  3. Razdoblje od 1878. do 1918.
  4. Razdoblje od 1918. do 1941.
  5. Razdoblje od 1941. do 1945.
  6. Razdoblje od 1945. do 1990.
  7. Razdoblje od 1990. do danas