Info Panel
1873

Rektori i prorektori Sveučilišta u Zagrebu

Najviša čast koja se može postići na sveučilištu, izbor je na dužnost rektora. Rektor ili rector magnificus (odnosno rektorica ili rectrix magnifica), kako se do današnjih dana ustalio naslov za …

Pročitaj više →

Pregled rektora od 1669. do 1874.

Isusovačka akademija, 1662. — 1776. Nikola Galović, 1614. — 1684., rektor 1660. — 1663. Juraj Habdelić, 1609. — 1678., rektor 1664. — 1666. Filip Kaušić, 1618. — 1673., rektor 1666. …

Pročitaj više →
1874

Rektor Matija Mesić

Brod na Savi, 19. II. 1826. — Zagreb, 5. XII. 1878. Redoviti profesor hrvatske povijesti na Mudroslovnom fakultetu   Studij filozofije završio je na Kraljevskoj akademiji znanosti 1844., a studij …

Pročitaj više →
1875

Rektor Stjepan Spevec

Vukanci kraj Lobora, 14. VI. 1839. — Zagreb, 28. I. 1905. Redoviti profesor rimskoga prava na Pravoslovnom i državoslovnom fakultetu   Diplomirao je pravo na Pravoslovnoj akademiji u Zagrebu. Kako …

Pročitaj više →
1876

Rektor Antun Kržan

Marija Gorica, 8. VI. 1835. — Zagreb, 6. XI. 1888. Redoviti profesor dogmatike na Bogoslovnom fakultetu. Doktorat iz filozofije stekao je u Rimu 1859. godine. Za svećenika je bio zaređen …

Pročitaj više →
1877

Rektor Konstantin pl. Vojnović

  Herceg Novi, 2. III. 1832. — Dubrovnik, 20. V. 1903. Redoviti profesor građanskoga prava na Pravoslovnom i državoslovnom fakultetu   Studirao je pravo na Sveučilištu u Beču od 1851. …

Pročitaj više →
1878

Rektor Franjo Maixner

  Osijek, 4. VIII. 1841. — Zagreb, 2. III. 1903. Redoviti profesor klasične filologije (latinske) na Mudroslovnom fakultetu   Filozofiju je diplomirao na Praškom sveučilištu. Godine 1886. osnovao je na …

Pročitaj više →
1879

Rektor Franjo Iveković

  Klanjec, 10. IX. 1834. — Zagreb, 2. III. 1914. Redoviti profesor biblijskih nauka starozavjetnih i hebrejskoga jezika na Bogoslovnom fakultetu   Studirao je bogosloviju u Zagrebu i Pešti. Doktorat …

Pročitaj više →
1880

Rektor Aleksandar Bresztyenszky

Prečec kraj Dugoga Sela, 6. IX. 1843. — Pleso kraj Velike Gorice, 9. V. 1904. Redoviti profesor parbenoga i izvanparbenoga postupka i ugarsko-hrvatskoga građanskoga prava na Pravoslovnom i državoslovnom fakultetu …

Pročitaj više →
1881

Rektor Franjo Marković

Križevci, 26. VII. 1845. — Zagreb, 15. IX. 1914. Redoviti profesor filozofije na Mudroslovnom fakultetu   Klasičnu filologiju, slavistiku i filozofiju završio je u Beču 1866. Iste godine zaposlio se …

Pročitaj više →
1882

Rektor Feliks Suk

Petelinek (Slovenija), 30. XII. 1845. — Zagreb, 8. IV. 1915. Redoviti profesor moralnoga bogoslovlja na Bogoslovnom fakultetu   Zagrebački nadbiskup i kardinal Josip Haulik omogućio je mladomu Suku studij teologije …

Pročitaj više →
1883

Rektor Blaž Lorković

Novigrad na Dobri, 29. I. 1839. — Zagreb, 17. II. 1892. Redoviti profesor političke ekonomije, ustavne i upravne politike na Pravoslovnom i državoslovnom fakultetu   Pravo je studirao u Zagrebu …

Pročitaj više →
1884

Rektor Gjuro Pilar

Brod na Savi (Slavonski Brod), 22. IV. 1846. — Zagreb, 19. V. 1893. Redoviti profesor mineralogije i geologije na Mudroslovnom fakultetu   Studirao je na Fakultetu prirodnih znanosti u Bruxellesu. …

Pročitaj više →
1885

Rektor Gustav Baron

Kutina, 16. X. 1847. — Zagreb, 18. III. 1914. Redoviti profesor uvodnih znanosti u Novi zavjet i tumačenje Sv. pisma Novoga zavjeta iz Vulgate i izvornoga teksta na Bogoslovnom fakultetu …

Pročitaj više →
1886

Rektor Fran (Franjo) Vrbanić

Gospić, 1. XI. 1847. — Zagreb, 26. VIII. 1909. Redoviti profesor statistike, mjenbenoga i trgovačkoga prava na Pravoslovnom i državoslovnom fakultetu   Studij prava završio je na Pravoslovnoj akademiji u …

Pročitaj više →
1887

Rektor Tadija Smičiklas

Reštovo na Žumberku, 1. X. 1843. — Zagreb, 8. VI. 1914. Redoviti profesor hrvatske povijesti s osobitim obzirom na austrijsku i ugarsku povijest na Mudroslovnom fakultetu   Poslije studija povijesti …

Pročitaj više →
1888

Rektor Antun Franki (Franchi)

Omišalj, 2. XI. 1844. — Omišalj, 30. I. 1908. Redoviti profesor crkvene povijesti na Bogoslovnom fakultetu   Doktorirao je teologiju u Beču. Djelovao je na Zmajevićevu sjemeništu u Zadru, a …

Pročitaj više →
1889

Rektor Luka Marjanović

Zavalje kraj Bihaća, 18. X. 1844. — Zagreb, 8. IX. 1922. Redoviti profesor crkvenoga prava na Pravoslovnom i državoslovnom fakultetu   Studij prava završio je u Zagrebu, a doktorirao 1872. …

Pročitaj više →
1890

Rektor Natko Nodilo

Split, 31. VIII. 1834. — Zagreb, 21. V. 1912. Redoviti profesor opće povijesti na Mudroslovnom fakultetu   Studirao je teologiju u Zadru do 1856., napustio studij i zaposlio se kao …

Pročitaj više →
1891

Rektor Ivan Bujanović

Piškorevci, 26. III. 1852. — Zagreb, 28. III. 1927. Redoviti profesor posebnoga dijela dogmatike na Bogoslovnom fakultetu   Studirao je teologiju u Budimpešti od 1870. do 1874. Doktorirao je u …

Pročitaj više →
1892

Rektor Josip Pliverić

  Nova Gradiška, 4. II. 1847. — Zagreb, 17. VII. 1907. Redoviti profesor općega hrvatsko-ugarskoga državnoga prava, međunarodnoga prava i upravnoga zakonoslovlja na Pravoslovnom i državoslovnom fakultetu   Diplomirao je …

Pročitaj više →
1893

Rektor Vinko (Vincenc) Dvořák

Dušejov, Německý Brod, 21. I. 1848. — Zagreb, 6. V. 1922. Redoviti profesor fizike na Mudroslovnom fakultetu   Diplomirao je i doktorirao u Pragu. Na Mudroslovnom fakultetu tek osnovanoga zagrebačkoga …

Pročitaj više →
1894

Rektor Antun Maurović

Zagreb, 8. IX. 1851. — Senj, 7. II. 1908. Redoviti profesor crkvene povijesti na Bogoslovnom fakultetu   Teologiju je doktorirao u Beču. Zaređen je za svećenika 1876. Kao gimnazijski kateheta …

Pročitaj više →
1895

Rektor Franjo Josip Spevec

Vukanci kraj Lobora, 27. III. 1855. — Zagreb, 31. III. 1918. Redoviti profesor austrijskoga privatnoga prava te enciklopedije i metodologije prava na Pravoslovnom i državoslovnom fakultetu   Iznimno nadaren, s …

Pročitaj više →
1896

Rektor Armin Pavić

Slavonska Požega, 29. III. 1844. — Zagreb, 11. II. 1914. Redoviti profesor hrvatskoga jezika i književnosti na Mudroslovnom fakultetu   Studij klasične filologije i slavistike završio je u Beču 1864. …

Pročitaj više →
1897

Rektor Juraj Dočkal

Pisarovina, 9. X. 1854. — Zagreb, 6. V. 1899. Redoviti profesor uvodnih znanosti u Stari zavjet, tumačenja Sv. pisma Staroga zavjeta iz Vulgate i izvornoga teksta i hebrejskoga jezika na …

Pročitaj više →
1898

Rektor Josip Šilović

Praputnjak kraj Bakra, 8. IX. 1858. — Zagreb, 9. V. 1939. Redoviti profesor kaznenoga prava, kaznenoga postupka i filozofije prava na Pravoslovnom i državoslovnom fakultetu   Studij prava s doktoratom …

Pročitaj više →
1899

Rektor Đuro Arnold

Ivanec kraj Varaždina, 24. III. 1853. — Zagreb, 22. II. 1941. Redoviti profesor pedagogije i teorijske i praktične filozofije na Mudroslovnom fakultetu   Filozofiju je diplomirao u Zagrebu. U zagrebačkoj …

Pročitaj više →
1900

Rektor Rudolf Vimer

Bjelovar, 21. III. 1863. — Zagreb, 28. X. 1933. Redoviti profesor uvodnih znanosti u Novi zavjet i tumačenje Sv. pisma Novoga zavjeta iz Vulgate i iz izvornoga teksta na Bogoslovnom …

Pročitaj više →
1901

Rektor Fran (Franjo) Vrbanić (drugi mandat)

Redoviti profesor statistike, mjenbenoga i trgovačkoga prava na Pravoslovnom i državoslovnom fakultetu   Životopis rektora Frana Vrbanića nalazi se uz njegov prvi rektorski mandat akademske godine 1886./1887.   Prorektor Rudolf …

Pročitaj više →
1902

Rektor Vjekoslav Klaić

Garčin kraj Slavonskoga Broda, 21. VI. 1849. — Zagreb, 1. VII. 1928. Redoviti profesor opće povijesti na Mudroslovnom fakultetu   U Beču je studirao povijest i geografiju. Godine 1873. imenovan …

Pročitaj više →
1903

Rektor Ivan Bujanović (drugi mandat)

Redoviti profesor posebnoga dijela dogmatike na Bogoslovnom fakultetu   Životopis rektora Ivana Bujanovića nalazi se uz njegov prvi rektorski mandat akademske godine 1891./1892.   Prorektor Antun Heinz

Pročitaj više →
1904

Rektor Josip Pliverić (drugi mandat)

Redoviti profesor općega hrvatsko-ugarskoga državnoga prava i međunarodnoga prava na Pravoslovnom i državoslovnom fakultetu   Životopis rektora Josipa Pliverića nalazi se uz njegov prvi rektorski mandat akademske godine 1892./1893.   …

Pročitaj više →
1905

Rektor Antun Heinz

Zagreb, 11. II. 1861. — Zagreb, 21. I. 1919. Redoviti profesor botanike na Mudroslovnom fakultetu   Nakon diplome i doktorata na Mudroslovnom fakultetu (1886.) sveučilišnu karijeru započinje na Mudroslovnom fakultetu …

Pročitaj više →
1906

Rektor Antun Bauer

Breznica kraj Bisaga, 11. II. 1856. — Zagreb, 7. XII. 1937. Redoviti profesor općega dijela dogmatike na Bogoslovnom fakultetu   Studirao je u Budimpešti i Beču, gdje je 1883. stekao …

Pročitaj više →
1907

Rektor Milivoj Klement Maurović

Virovitica, 5. VII. 1859. — Zagreb, 21. I. 1926. Redoviti profesor opće pravne povijesti i ugarsko-hrvatskoga privatnoga prava na Pravoslovnom i državoslovnom fakultetu   Studij prava s doktoratom završio je …

Pročitaj više →
1908

Rektor Gustav Janeček

Konopište, 30. XI. 1848. — Zagreb, 8. IX. 1929. Redoviti profesor kemije na Mudroslovnom fakultetu   Studirao je farmaciju i kemiju u Pragu, gdje je doktorirao 1875. godine, habilitirao je …

Pročitaj više →
1909

Rektor Josip Volović

Donje Prilišće, 9. VIII. 1858. — Zagreb, 7. VIII. 1942. Redoviti profesor uvodnih znanosti u Sv. pismo i Stari zavjet te tumačenje Sv. pisma Staroga zavjeta iz Vulgate i iz …

Pročitaj više →
1910

Rektor Julije Rorauer

Senj, 11. IV. 1859. — Beč, 4. XII. 1912. Redoviti profesor narodne ekonomije na Pravoslovnom i državoslovnom fakultetu   Diplomirao je pravo s doktoratom na Pravoslovnom i državoslovnom fakultetu u …

Pročitaj više →
1911

Rektor Julije Domac

Vinkovci, 1. VI. 1853. — Zagreb, 6. III. 1928. Redoviti profesor farmakognozije na Mudroslovnom fakultetu   Studij farmacije završio je u Beču 1874., a doktorirao u Grazu 1880. Kao sveučilišni …

Pročitaj više →
1912

Rektor Josip Pazman

Pakrac, 18. II. 1863. — Zagreb, 5. XII. 1925. Redoviti profesor moralnoga bogoslovlja na Bogoslovnom fakultetu   Filozofsko-teološke studije pohađao je na Papinskom sveučilištu »Gregoriana« u Rimu. Doktorat iz filozofije …

Pročitaj više →
1913

Rektor Edo Lovrić

Crikvenica, 30. VII. 1866. — Zagreb, 21. VIII. 1951. Redoviti profesor katoličkoga i grčko-istočnoga crkvenoga prava na Pravoslovnom i državoslovnom fakultetu Studij prava s rigorozom završio je na Pravoslovnom i …

Pročitaj više →
1914

Rektor Đuro Körbler

Vrhovac kraj Ozlja, 16. VIII. 1873. — Zagreb, 4. XI. 1927. Redoviti profesor staroklasične filologije na Mudroslovnom fakultetu   Studij klasične filologije završio je u Zagrebu. Od 1900. bio je …

Pročitaj više →
1915

Rektor Fran Barac

Šemovci kraj Virja, 26. VIII. 1872. — Zagreb, 20. IX. 1940. Redoviti profesor općega dijela dogmatike na Bogoslovnom fakultetu   Teologiju je studirao u Zagrebu, Fribourgu i Louvainu. Redoviti je …

Pročitaj više →
1916

Rektor Ernest Miler

Pakrac, 28. V. 1866. — Zagreb, 9. X. 1928. Redoviti profesor sociologije i kriminalnih znanosti na Pravoslovnom i državoslovnom fakultetu   Studirao je pravo u Beču i Zagrebu, gdje je …

Pročitaj više →
1917

Rektor Julije Golik

Fužine, 7. IV. 1866. — Zagreb, 1. XII. 1924. Redoviti profesor klasične filologije latinske na Mudroslovnom fakultetu   Diplomirao je na Mudroslovnom fakultetu u Zagrebu, kao srednjoškolski profesor doktorirao je …

Pročitaj više →
1918

Rektor Ivan Angelo Ruspini

Osijek, 26. IV. 1872. — Lisca kraj Zidanoga Mosta, 2. X. 1934. Redoviti profesor crkvenoga prava na Bogoslovnom fakultetu Nakon završene gimnazije boravio je dvije godine u sjemeništu u Đakovu. …

Pročitaj više →
1919

Rektor Ladislav Polić

Karlovac, 29. X. 1874. — Zagreb, 8. XI. 1927. Redoviti profesor općega državnoga prava i međunarodnoga prava na Pravoslovnom i državoslovnom fakultetu Studij prava s doktoratom završio je u Zagrebu …

Pročitaj više →
1920

Rektor Karlo Radoničić

Trst, 15. XI. 1879. — Zagreb, 12. XI. 1935. Redoviti profesor interne medicine na Medicinskom fakultetu Završio je studij medicine i specijalizaciju interne medicine u Beču. Kao klinički asistent radio …

Pročitaj više →
1921

Rektor Vladimir Varićak

Švica kraj Otočca, 16. III. 1865. — Zagreb, 17. I. 1942. Redoviti profesor matematike na Mudroslovnom fakultetu Na Mudroslovnom fakultetu diplomirao je matematiku i fiziku 1888., doktorirao 1890. Radio je …

Pročitaj više →
1922

Rektor Gjuro Nenadić

Rudopolje, 24. IV. 1876. — Zagreb, 16. VII. 1966. Redoviti profesor uređivanja šuma i povijesti šumarstva na Gospodarsko-šumarskom fakultetu   Nakon završetka studija 1901. na Šumarskoj akademiji (u sastavu Mudroslovnoga …

Pročitaj više →
1923

Rektor Stjepan Zimmermann

Virovitica, 24. XII. 1884. — Zagreb, 13. IV. 1963. Redoviti profesor filozofsko-teološke propedeutike na Bogoslovnom fakultetu   Bogosloviju je studirao u Zagrebu na Bogoslovnom fakultetu s prekidom zbog pohađanja filozofskoga …

Pročitaj više →
1924

Rektor Ladislav Polić (drugi mandat)

Redoviti profesor općega državnoga prava i ustavnoga prava Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca kao i međunarodnoga prava na Pravoslovnom i državoslovnom fakultetu Životopis rektora Ladislava Polića nalazi se uz njegov …

Pročitaj više →
1925

Rektor Drago Perović

Gorica kraj Trebinja, 20. IX. 1888. — Zagreb, 16. I. 1968. Redoviti profesor anatomije na Medicinskom fakultetu   Studirao je medicinu u Beču, diplomirao je 1913. s diplomom bečkoga sveučilišta …

Pročitaj više →
1926

Rektor Ernest Miler (drugi mandat)

Redoviti profesor kaznenih znanosti na Pravničkom fakultetu   Životopis rektora Ernesta Milera nalazi se uz njegov prvi rektorski mandat akademske godine 1916./1917. Umro je 9. X. 1928., godinu dana prije …

Pročitaj više →
1928

Rektor Josip Belobrk

Prugovac kraj Đurđevca, 12. III. 1879. — Zagreb, 3. X. 1932. Redoviti profesor pravnih znanosti na Tehničkom fakultetu   Studij prava s doktoratom završio je u Zagrebu 1902. Radio je …

Pročitaj više →
1932

Rektor Albert Bazala

Brno, 13. VII. 1877. — Zagreb, 12. VIII. 1947. Redoviti profesor teoretske i praktične filozofije i povijesti filozofije na Filozofskom fakultetu   Diplomirao je filozofiju i klasičnu filologiju na Filozofskom …

Pročitaj više →
1933

Rektor Đuro (Gjuro) Stipetić

Zagreb, 9. VII. 1876. — ?, 17. II. 1946. Redoviti profesor brodogradnje na Tehničkom fakultetu   Diplomirao je na Tehničkoj visokoj školi u Beču 1899. Službovao je u mornarici u …

Pročitaj više →
1935

Rektor Stanko Hondl

Zagreb, 22. X. 1873. — Zagreb, 9. IV. 1971. Redoviti profesor fizike na Filozofskom fakultetu   Studirao je matematiku i fiziku na Mudroslovnom fakultetu Sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu. …

Pročitaj više →
1937

Rektor Edo Lovrić (drugi mandat)

Redoviti profesor katoličkoga i grčko-istočnoga crkvenoga prava na Pravnom fakultetu   Životopis rektora Ede Lovrića nalazi se uz njegov prvi rektorski mandat akademske godine 1913./1914. Umirovljen je na dužnosti rektora …

Pročitaj više →
1938

Rektor Andrija Živković

Sikirevci, 23. XI. 1886. — Zagreb, 10. I. 1957. Redoviti profesor moralnoga bogoslovlja na Bogoslovnom fakultetu Studirao je na Papinskom sveučilištu »Gregoriana«, diplomirao 1909., a doktorirao teologiju 1913. Usporedno je …

Pročitaj više →
1940

Rektor Stjepan Ivšić

Orahovica, 13. VIII. 1884. — Zagreb, 14. I. 1962. Redoviti profesor slavenske filologije na Filozofskom fakultetu Studirao je hrvatski jezik i klasičnu filologiju u Zagrebu, a slavenske jezike u Poljskoj …

Pročitaj više →
1942

Rektor Božidar Špišić

Sisak, 6. IX. 1879. — Zagreb, 31. VIII. 1957. Redoviti profesor ortopedije na Medicinskom fakultetu   Studij medicine završio je u Grazu, gdje je 1904. promoviran za doktora sveukupne medicine. …

Pročitaj više →
1944

Rektor Stjepan Horvat

Srijemski Karlovci, 29. XI. 1895. — Buenos Aires, 12. III. 1985. Redoviti profesor geodezije na Tehničkom fakultetu   Geodetski tečaj pri Šumarskoj akademiji u Zagrebu završio je 1918. Od 1920. …

Pročitaj više →
1945

Rektor Andrija Štampar

Drenovac kraj Broda na Savi (Slavonski Brod), 1. IX. 1888. — Zagreb, 26. VI. 1958. Redoviti profesor higijene i socijalne medicine na Medicinskom fakultetu Studirao je medicinu u Beču. Bio …

Pročitaj više →
1946

Rektor Grga Novak

Hvar, 2. IV. 1888. — Zagreb, 7. IX. 1978. Redoviti profesor opće povijesti staroga vijeka na Filozofskom fakultetu Povijest, geografiju i arheologiju studirao je u Zagrebu, Beču i Pragu od …

Pročitaj više →
1947

Rektor Andre Mohorovičić

Križevci, 12. VII. 1913. — Zagreb, 17. XII. 2002. Redoviti profesor arhitekture i povijesti arhitekture na Tehničkom fakultetu Na Arhitektonskom odjelu Tehničkoga fakulteta diplomirao je 1935., a 1938. povijest umjetnosti …

Pročitaj više →
1949

Rektor Marko Kostrenčić

  Zagreb, 21. III. 1884. — Zagreb, 19. V. 1976. Redoviti profesor hrvatske pravne povijesti na Pravnom fakultetu Pravo je studirao u Beču i Zagrebu, diplomirao je 1908. na zagrebačkom …

Pročitaj više →
1950

Rektor Antun Barac

Kamenjak kraj Crikvenice, 20. VIII. 1894. — Zagreb, 1. XI. 1955. Redoviti profesor novije hrvatske književnosti na Filozofskom fakultetu Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1917., a kao srednjoškolski …

Pročitaj više →
1951

Rektor Fran Bošnjaković

Zagreb, 12. I. 1902. — Stuttgart, 1. X. 1993. Redoviti profesor termodinamike i termotehnike na Tehničkom fakultetu Studirao je na Tehničkoj visokoj školi (TVŠ) u Zagrebu i nastavio studij na …

Pročitaj više →
1952

Rektor Teodor Varićak

Koprivnica, 30. IV. 1907. — Zagreb, 14. X. 1977. Redoviti profesor histologije i embriologije na Veterinarskom fakultetu Na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1934., gdje nastavlja kao asistent u …

Pročitaj više →
1953

Rektor Željko Marković

Slavonska Požega, 20. II. 1889. — Opatija, 23. VIII. 1974. Redoviti profesor primijenjene matematike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Studirao je matematiku i astronomiju u Zagrebu, Pragu, Göttingenu, usavršavao se u Parizu. …

Pročitaj više →
1954

Rektor Hrvoje Iveković

Zagreb, 9. V. 1901. — Zagreb, 13. XII. 1991. Redoviti profesor opće i anorganske kemije na Farmaceutskom fakultetu   Kemiju je studirao u Brnu i Zagrebu. Diplomirao je 1924. na …

Pročitaj više →
1956

Rektor Zoran Bujas

Split, 27. X. 1910. — Zagreb, 11. I. 2004. Redoviti profesor psihologije na Filozofskom fakultetu Diplomirao je psihologiju na Sveučilištu u Zagrebu, na Filozofskom fakultetu. Nakon obrane disertacije nastavio je …

Pročitaj više →
1958

Rektor Marijan Horvat

Zagreb, 10. I. 1903. — Zagreb, 24. XII. 1967. Redoviti profesor rimskoga prava na Pravnom fakultetu Pravni fakultet s doktoratom završio je u Zagrebu 1926. Do 1940. bavio se odvjetništvom. …

Pročitaj više →
1960

Rektor Vladimir Serdar

Vinkovci, 12. V. 1912. — Zagreb, 24. IV. 2002. Redoviti profesor teoretske i demografske statistike na Ekonomskom fakultetu Diplomu s doktoratom stekao je 1935. na Sveučilištu Kraljevine Jugoslavije u Zagrebu, …

Pročitaj više →
1963

Rektor Slavko Macarol

Trst, 23. II. 1914. — Zagreb, 26. V. 1984. Redoviti profesor geodezije na Geodetskom fakultetu Diplomirao je geodeziju 1937. na Tehničkom fakultetu u Zagrebu. Nastavlja rad na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, poslije …

Pročitaj više →
1966

Rektor Jakov Sirotković

Rab, 7. XI. 1922. — Zagreb, 31. X. 2002. Redoviti profesor planiranja narodne privrede na Ekonomskom fakultetu Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1948., a doktorirao 1951. Bio …

Pročitaj više →
1968

Rektor Ivan Supek

Zagreb, 8. IV. 1915. — Zagreb, 5. III. 2007. Redoviti profesor teorijske fizike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu   Studirao je u Zagrebu, Zürichu i Leipzigu. U Leipzigu je doktorirao kod čuvenoga …

Pročitaj više →
1972

Rektor Predrag Vranicki

Benkovac, 21. I. 1922. — Zagreb, 31. I. 2002. Redoviti profesor povijesti filozofije i dijalektičkoga materijalizma na Filozofskom fakultetu Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je filozofiju 1947., a …

Pročitaj više →
1976

Rektor Drago Grdenić

Križevci, 31. VIII. 1919. — Zagreb, 7. IX. 2018. Redoviti profesor opće kemije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Diplomirao je kemiju s fizikom na Sveučilištu u Zagrebu, na Filozofskom fakultetu, a doktorirao …

Pročitaj više →
1979

Rektor Ivan Jurković

Ogulin, 27. III. 1917. — Zagreb, 30. XII. 2014. Redoviti profesor znanosti o rudištima i rudne mikroskopije na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Diplomirao je kemiju na zagrebačkom Tehničkom fakultetu 1939., a 1942. …

Pročitaj više →
1982

Rektor Zvonimir Krajina

Šibenik, 12. I. 1923. — Zagreb, 10. VIII. 2010. Redoviti profesor otorinolaringologije na Medicinskom fakultetu Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je i završio specijalizaciju iz otorinolaringologije. Od 1947. …

Pročitaj više →
1986

Rektor Vladimir Stipetić

Zagreb, 27. I. 1928. — Zagreb, 23. VII. 2017. Redoviti profesor ekonomike Jugoslavije i ekonomske poljoprivrede na Ekonomskom fakultetu Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1951., doktorirao je …

Pročitaj više →
1988

Rektor Zvonimir Šeparović

Blato na Korčuli, 14. IX. 1928. Redoviti profesor krivičnoga prava na Pravnom fakultetu Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1953., doktorirao 1966. na Sveučilištu u Ljubljani. U pravosuđu …

Pročitaj više →
1991

Rektor Marijan Šunjić

Zagreb, 5. IV. 1940. Redoviti profesor teorijske fizike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Diplomirao je fiziku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i magistrirao. Doktorat iz fizike čvrstoga stanja obranio …

Pročitaj više →
1998

Rektor Branko Jeren

Zagreb, 27. III. 1951. Redoviti profesor elektrotehnike na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i doktorirao 1984. U znanstveno-nastavno zvanje docenta biran je 1985., …

Pročitaj više →
2001

Tomislav Ivančić

  Izabran za rektora 18. IX. 2001., na tu je dužnost dao ostavku (prihvaćena na Senatu 20. XII. 2001.) ne stupivši na dužnost rektora. Davor, 30. XI. 1938. — Zagreb, …

Pročitaj više →

Rektorica Helena Jasna Mencer

Zagreb, 3. IV. 1943. Redovita profesorica fizikalne kemije polimera na Fakultetu kemijskoga inženjerstva i tehnologije Diplomirala je 1966. na Tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, doktorirala 1976. U znanstveno-nastavno zvanje docenta …

Pročitaj više →
2006

Rektor Aleksa Bjeliš

Rijeka, 2. II. 1947. Redoviti profesor teorijske fizike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Diplomirao je 1970. fiziku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon poslijediplomskoga studija na istom je fakultetu doktorirao 1978. …

Pročitaj više →
2014

Rektor Damir Boras

Zagreb, 25. listopada 1951. Redoviti profesor u trajnom zvanju Filozofskoga, Učiteljskoga i Grafičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Završivši Klasičnu gimnaziju u Zagrebu (1970.), diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u …

Pročitaj više →
2022

Rektor Stjepan Lakušić

Slavonski Brod, 31. kolovoza 1968.

Pročitaj više →