Info Panel
Početna  /  Rektori  /  Rektor Edo Lovrić
  • Edo Lovrić

Rektor Edo Lovrić

Crikvenica, 30. VII. 1866. — Zagreb, 21. VIII. 1951.

Redoviti profesor katoličkoga i grčko-istočnoga crkvenoga prava na Pravoslovnom i državoslovnom fakultetu

Studij prava s rigorozom završio je na Pravoslovnom i državoslovnom fakultetu u Zagrebu 1891. Od 1893. do 1898. visoki je pravni činovnik u Zemaljskoj vladi i Kraljevskom financijskom sudu u Zagrebu. Na Fakultetu je uz kanonsko pravo predavao i ženidbeno pravo. Od 1903. izvanredni je, a od 1906. redoviti profesor. Bio je rektor akademske godine 1937./1938. — 1938./1939. (zimski semestar). U tri mandata obavljao je dužnost dekana. Tri dekanska, dva rektorska mandata uz jedan prorektorski mandat (u razdoblju od 1907. do 1939.) pokazuju njegovu popularnost u akademskom krugu prve polovice prošloga stoljeća. Umirovljen je kao rektor u rujnu 1938. Redoviti je član JAZU od 1941. Sudjelovao je u zakonodavnom radu i objavio niz djela iz područja bračnoga i kanonskoga prava.

 

Prorektor Josip Pazman