Info Panel
Početna  /  O izložbi  /  Virtualna izložba

Virtualna izložba

Virtualna izložba Sveučilište – jučer, danas, sutra izrađena je u Sveučilištu u Zagrebu kao rezultat  projekta Virtualna izložba 350. godina Sveučilišta u Zagrebu  koji je proveden u suradnji s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom u Zagrebu. Nacionlana i sveučilišna knjižnica u Zagrebu omogućila je izradu virtualne izložbe u sustavu za izradu virtualnih izložbi NSK, tehničku podršku i digitalizaciju građe.

Cilj virtualne izložbe Sveučilište – jučer, danas, sutra je dati onoliko zaokruženu sliku Sveučilišta, koliko zaokružena može biti u povijesnom kontekstu svojeg ustroja. Namjera je i upoznavanja šire javnosti s prošlošću i sadašnjošću Sveučilišta, njegovih sastavnica i djelovanja Sveučilišta, te promicanja vrijednosti njegove kulturne baštine korištenjem digitalizacije i mrežnih tehnologija.

Izložba je zamišljena kao pregled ključnih točaka u povijesti Sveučilišta i njegovih sastavnica koji su predstavljeni na vremenskoj lenti, a unutar svake od njih daje se uvid u najstarije spomene tog događaja, teme, ili lokaliteta. Unutar izložbe vremenskom lentom prikazani su i rektori Sveučilišta od 1874. do današnjeg dana. Svaka objava u vremenskoj lenti ima i slikovnu ili tekstovnu poveznicu sa sadašnjošću kako bi se osigurao sadržaj koji je blizak suvremenom posjetitelju.

Za istraživače su osigurane cjelovite preslike knjiga,  časopisa, disertacija i arhivske građe koji se bave Sveučilištem i njegovim djelovanjem.  Kao prilog upoznavanju korisnika s poviješću Sveučilišta, virtualna  izložba donosi uvid u stručne i znanstvene radove o povijesnim događanjima na Sveučilištu, iz digitalnih zbirki Sveučilišta u Zagrebu, Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Knjižnica Grada Zagreba, i Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU.

Virtualna izložba  Sveučilište – jučer, danas, sutra predstavlja 350 godina neprekinuta djelovanja Sveučilišta, period u kojem je mijenjalo imena i ustroj, ali je bilo i ostalo, a bit će i ubuduće stožerna hrvatska nacionalna institucija u području visokog obrazovanja, znanosti, kulture i umjetnosti, te čuvar nacionalnog identiteta i europskih vrijednosti.

Autor izložbe i idejni koncept: dr. sc. Tatijana Petrić
Autori tekstova: M. Polić Bobić, H. Petrić, Ž. Holjevac, T. Luetić, I. Šute, D.Vončina, J. Karoglan Kontić, S. Petlevski, A. Novina, Z. Karač, T. Gelo , Z. Udiljak Bugarinovski, D. Marjanović, M. Cvitanović, J. Keros, T. Krističević, M. Briški Gudelj, V. Brunsko, K. Pisk, N. Bruer, D. Cikojević, D. Miljković, J. Stipanov, M. Bregovac Pisk, M. Beusan, I. Mirnik, R. Franz Štern, M. Merćep, J. Mesić, F. Šimetin Šegvić.
Fotografije : D. Balaban, F. Beusan, D. Humski, D. Kalogjera, P. Mofardin, N. Zelmanović, Anto Magazin/Pixel, Jagoda Mesić, Maks Vinšćak, dr. sc. Tatijana Petrić

 

Uredništvo Virtualnih izložbi NSK: dr. sc. Sofija Klarin Zadravec, Anita Marin, Dragana Koljenik
Programsko rješenje: Filip Lončar, Branimir Matijačić
Izjava o odgovornosti: Isključivu odgovornost za sadržaj i korištenu građu u izradi virtualne izložbe snose autori/odgovorna ustanova. Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu ne snosi odgovornost za moguću upotrebu podataka i slikovnog materijala objavljenih u izložbi. Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz korištenja ili je na bilo koji način vezana uz korištenje sadržaja izložbe.