Info Panel
Početna  /  Digitalizirana djela UNIZG  /  Časopisi  /  I.2. Novine i druge serijske publikacije Sveučilišta (izbor)

I.2. Novine i druge serijske publikacije Sveučilišta (izbor)

Akademski glasnik. 1- /2013.-

 

Alma mater: list akademske omladine. 1-7/8/1935.-1936.

 

Alma mater Croatica: glasnik Društva za Strossmayerovo sveučilište u Zagrebu. 1-8/1937.-1944.

 

Alumni UNIZG: Almae matris alumni: glasnik Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu. 1- /2015.-

 

AMAC: Almae Matris Croaticae alumni: glasnik Saveza društava bivših studenata i prijatelja Sveučilišta u Zagrebu. 1-25/2003.-2015.

 

Gradimo Sveučilišni grad: list omladinskih radnih brigada na izgradnji Sveučilišnog grada. 1-8/1950.

 

Narodno sveučilište. 1-4/1955.-1958.

 

Studentski list. 1-28/1945.-1998.

 

Studentski list Narodne omladine Zagrebačkog sveučilišta. 1-13/1946.

 

Sveučilišni list Društva nastavnika sveučilišta i visokih škola. 1-49/1950.-1952.

 

Sveučilišni vjesnik (Universitatis Zagrebiensis Informationes). 1-53/1955.-2007.

 

Univerzitet danas/ Univerza danes/ Sveučilište danas/ Univerzitetot danes/ Univerziteti sot/ Az egyetem ma. Časopis Zajednice univerziteta Jugoslavije 1-28/1960.-1986.

 

Hrvatsko sveučilište, br. 1-31/1971.

 

Universitas br. 1- /2009.-