Info Panel
Početna  /  Rektori  /  Rektor Josip Šilović
  • jsilovic

Rektor Josip Šilović

Praputnjak kraj Bakra, 8. IX. 1858. — Zagreb, 9. V. 1939.

Redoviti profesor kaznenoga prava, kaznenoga postupka i filozofije prava na Pravoslovnom i državoslovnom fakultetu

 

Studij prava s doktoratom završio je 1884. na Pravoslovnom i državoslovnom fakultetu. Nakon rada u sudstvu i upravi, 1894. imenovan je redovitim profesorom građanskoga parbenoga postupka, a 1897. profesorom kaznenoga prava i filozofije prava. Bio je jedan od najplodnijih pravnih pisaca. Osnivač je hrvatske moderne nastave kaznenoga prava. Vladao je s pet jezika i stenografijom. Bio je zastupnik u Hrvatskom i Hrvatsko-ugarskom saboru, ban Savske banovine i senator. U humanitarnom radu posebno se posvetio djeci. Nakon rektorskoga mandata kao prorektor je pomagao rektoru Đuri Arnoldu. Vrijedan je i njegov rad u uspostavljanju i održavanju znanstvenih veza s pravnicima u inozemstvu. U vrijeme njegova rektorskoga mandata studij šumarstva, koji je na Gospodarskom učilištu u Križevcima djelovao od 1860., prebačen je u Zagreb kao Šumarska akademija u sklopu Mudroslovnoga fakulteta.

 

Prorektor Juraj Dočkal