Info Panel
Početna  /  Rektori  /  Rektor Vladimir Varićak
  • vvaricak

Rektor Vladimir Varićak

Švica kraj Otočca, 16. III. 1865. — Zagreb, 17. I. 1942.

Redoviti profesor matematike na Mudroslovnom fakultetu

Na Mudroslovnom fakultetu diplomirao je matematiku i fiziku 1888., doktorirao 1890. Radio je kao srednjoškolski profesor na realnim gimnazijama, godine 1895. habilitirao je na Mudroslovnom fakultetu. Bio je postavljen za učitelja fizike i mehanike na novoosnovanoj Šumarskoj akademiji. Odlaskom prof. Karela Zahradnika postao je 1899. suplent, a od 1902. redoviti je profesor matematike na Mudroslovnom fakultetu. Dekan Fakulteta bio je akademske godine 1921./1922., prorektor nakon rektorskoga mandata 1922./1923. te 1928./1929. — 1931./1932. Na drugu prorektorsku dužnost izabran je zbog smrti rektora Milera 1928. Redoviti je član JAZU od 1904. Bavio se teorijom ravninskih krivulja, teorijom funkcija, teorijom relativnosti i matematičko-pedagoškom problematikom. Znatno je pridonio analizi Boškovićeva matematičkoga djelovanja. Jedan je to od prvih putokaza za razvijanje istraživanja povijesti matematike. Njegovim imenom nazvana je ulica u Novom Zagrebu.

 

Prorektor Karlo Radoničić