Info Panel
Početna  /  Rektori  /  Rektor Đuro Körbler
  • gkorbler

Rektor Đuro Körbler

Vrhovac kraj Ozlja, 16. VIII. 1873. — Zagreb, 4. XI. 1927.

Redoviti profesor staroklasične filologije na Mudroslovnom fakultetu

 

Studij klasične filologije završio je u Zagrebu. Od 1900. bio je privatni docent, a od 1907. do smrti redoviti profesor klasične filologije na Filozofskom fakultetu. Nakon rektorskoga mandata bio je prorektor. Bio je član i tajnik JAZU. Bavio se grecističkim i latinističkim temama. Valja naglasiti njegov komparativni pristup grčkoj i rimskoj književnosti, koji se poslije njega, do najnovijega vremena, nije primjenjivao pri studiju klasične filologije. Radovi su mu iz klasične filologije, pedagogije te hrvatske književne povijesti. Objavio je opsežne radove o hrvatskim latinistima, posebno dubrovačkima.

 

Prorektor Edo Lovrić