Info Panel
Početna  /  Rektori  /  Rektor Zvonimir Šeparović
  • zseparovic

Rektor Zvonimir Šeparović

Blato na Korčuli, 14. IX. 1928.

Redoviti profesor krivičnoga prava na Pravnom fakultetu

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1953., doktorirao 1966. na Sveučilištu u Ljubljani. U pravosuđu je radio do 1961., kada prelazi na Pravni fakultet. U zvanje redovitoga profesora biran je 1979. Usavršavao se u Austriji, SAD-u i Njemačkoj. Na Pravnom fakultetu obavljao je dužnost prodekana i dekana. Rektorsku dužnost preuzeo je 24. veljače 1989., a mandat je završio 24. travnja 1991. godine. Nakon rektorskoga mandata bio je ministar vanjskih poslova Republike Hrvatske od 1991. do 1992. i ambasador pri UN-u te ministar pravosuđa od 1999. do 2000. Suutemeljitelj je, potpredsjednik i predsjednik Svjetskoga žrtvoslovnoga društva. Predavao je na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku te na više poslijediplomskih studija u Zagrebu i Rijeci. Za njegova rektorskoga mandata obilježena je 320. obljetnica osnutka Sveučilišta, ujesen 1989., kada je potaknuto osnivanje AMAC-a. Uspostavljena je suradnja s Katoličkim bogoslovnim fakultetom, vraćen je rektorski lanac, započele su demokratske promjene. U počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu izabran je 1998. godine.

 

Predsjednici odbora (funkcija prorektora)

Predsjednik Odbora za nastavu Skupštine Sveučilišta Fedor Valić

Zagreb, 26. VI. 1923. — Zagreb, 26. X. 2013., redoviti profesor na Medicinskom fakultetu

Predsjednik Odbora za znanost Skupštine Sveučilišta Vinko Škarić

Split, 16. X. 1923. — Zagreb, 1. I. 2006., znanstveni savjetnik Instituta »Ruđer Bošković«