Info Panel
Početna  /  Rektori  /  Rektorica Helena Jasna Mencer
  • hjmencer

Rektorica Helena Jasna Mencer

Zagreb, 3. IV. 1943.

Redovita profesorica fizikalne kemije polimera na Fakultetu kemijskoga inženjerstva i tehnologije

Diplomirala je 1966. na Tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, doktorirala 1976. U znanstveno-nastavno zvanje docenta birana je 1981., izvanrednoga profesora 1986., a redovita je profesorica od 1992. Usavršavala se u Centru za istraživanje makromolekula (CNRS) u Strasbourgu, na Katoličkom sveučilištu u Leuvenu, na Sveučilištu Johannes Gutenberg u Mainzu. Prodekanica za nastavu i znanost na Fakultetu kemijskoga inženjerstva i tehnologije bila je od 1993. do 1995. Od akademske godine 1993./1994. do 2001./2002. bila je prorektorica za znanstveni rad i poslijediplomske studije, a poslije za znanost i razvoj Sveučilišta. Rektorsku dužnost preuzela je 8. travnja 2002. godine. Prva je rektorica Sveučilišta u Zagrebu. Ima najduži staž u povijesti Sveučilišta na prorektorskoj i rektorskoj funkciji. Bila je predsjednica Nacionalnoga vijeća za visoku naobrazbu, predsjednica Podunavske rektorske konferencije, članica Glavnoga odbora sveučilišta glavnih gradova (UNICA), članica evaluacijskih stručnih povjerenstava u Programu institucijske evaluacije (IEP) Europskoga udruženja sveučilišta (EUA). U počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu izabrana je 2013. Objavljuje radove iz područja fizikalne kemije polimera, polimerizacijskoga inženjerstva i termodinamike složenih polimernih sustava.

 

Prorektor za nastavu i studente Vjekoslav Jerolimov

Osijek, 29. III. 1945., redoviti profesor na Stomatološkom fakultetu

Prorektor za znanost i razvoj Aleksa Bjeliš

Rijeka, 2. II. 1947., redoviti profesor na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (do 31. III. 2006.)

Prorektor za poslovanje Tihomir Hunjak

Varaždin, 8. VI. 1949., izvanredni profesor na Fakultetu organizacije i informatike

Prorektorica za međunarodnu suradnju (prorektorica za znanost i razvoj) Vlasta Vizek Vidović

Zagreb, 3. II. 1950. — Zagreb, 25. II. 2018., redovita profesorica na Filozofskom fakultetu